Geografisch thema

Slangstraat

ID: 13094   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13094

Beschrijving

Slangstraat. Oud straattracé in het gemeentecentrum tussen de Dam- en de Plezantstraat, zuidwaarts van het Marktplein gelegen. In de "Ommelooper & Terrier ofte Landt & Caerteboek (...)" van 1772-1776 samen met de Plezantstraat gekend als de "Straete in 't Dorp". Afbuigende straat teruggaand op een oude verbindingsweg tussen Hamme en Grembergen en op de vroegere "Dendermondsche steenweg" van Sint-Niklaas doorheen het oude centrum van Hamme naar Dendermonde. Volgens de Poppkaart van omstreeks 1860, eerste straatdeel tot aan Achterthof druk bebouwd terwijl er in het tweede straatdeel tot aan de huidige Hospitaalstraat nog veel onbebouwde percelen lagen.

Vroeger een belangrijke vestigingsplaats voor nijverheden zoals de in 1975 gestopte brouwerij P.B. Van Haver, later gekend als brouwerij De Hoop ter hoogte van nummer 45 die grensde aan de voormalige woning Vermeire-Hellebaut met achterliggende touwslagerij (nummer 47). Destijds ook localisatie van de verdwenen touwslagerij Van Loy(e)-De Baer en touwslagerij Somers-Vermeire (ter hoogte van nummer 53). Nu nog steeds een straat met veel residentiële burgerwoningen uit de 19de eeuw (nummers 1, 18, 44, 55) en het begin van de 20ste eeuw (nummers 11, 13, 53).

 • BUYSE S., De touwslagerij te Hamme. Macrostudie over de touwindustrie te Hamme met nadruk op de 19de en de 20ste eeuw, gevolgd door een casestudie over het touwslagersgeslacht Vermeire van de 16de eeuw tot de 20ste eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 1996-1997.
 • FRIEDRICH M., Brauerei – verzeichnis Belgien, Heidelberg, 1984, p. 108.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Brouwerswoning Van Haver - D'Hollander

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Cafépand

 • Omvat
  Dokterswoning Vertongen

 • Omvat
  Heilig Hartinstituut

 • Omvat
  Herenhuis van touwfabrikanten Vermeire-Lagae met tuin en spinbaan

 • Omvat
  Herenhuis Vermeire

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Postgebouw

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Hamme