Geografisch thema

Groenstraat

ID
13118
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13118

Beschrijving

Straat met L-vormig verloop die vanaf de Rijkweg noordwaarts in de richting van Izegem leidt en daar deels de grens mee vormt tot de aansluiting met de Lokbeekstraat. Het straatdeel van de Rijksweg tot de grens met Izegem maakt eertijds deel uit van de "straete van Iseghem naer Lendele" en wordt aanvankelijk "Kotjesstraat" genoemd. In de jaren 1970 wordt deze benaming eerst gewijzigd in "Kotjesmolenstraat". Het straatdeel dat de grens vormt tussen Lendelede en Izegem wordt in 1569 het "hoochoutstraetkin" genoemd, in de 17de eeuw het "straetken gaende naer thoochhoutcappelleken". Deze verdwenen kapel lag op het driegemeentenpunt tussen Lendelede, Izegem en Ingelmunster, op het kruispunt van de huidige Groenestraat met de Lokbeekstraat. In 1959 "Kotjesmolenstraat". Vanaf 1978 wordt het geheel van de twee straten Groenstraat genoemd. Niet te verwarren met de huidige Lokbeekstraat, die eertijds de naam "Groenstraat" droeg. Vermoedelijk genoemd naar de "Groenebeek", een andere benaming voor de "Lokbeek".

Tussen 1790 en 1803 wordt op de grens met Izegem de Kotjesmolen opgericht, een open staakmolen in dienst als oliemolen. Ook soms "Tytgat's molen" genoemd. In 1895 valt de molen om en wordt niet herbouwd. Vlakbij op Izegems grondgebied bevond zich een andere molen, eveneens "Kotjesmolen" genoemd. Het toponymisch woordenboek van De Flou dateert de Lendeleedse Kotjesmolen vanaf de 16de eeuw, vermoedelijk gaat het om een verwarring met de molen op grondgebied Izegem.

In 1890 wordt de nieuwe steenweg voltooid, die vanaf Izegem over de Rijksweg, Izegemsestraat, het Dorpsplein en de Heulsestraat verder naar Sint-Katharina liep. Een eerder ontwerp uit 1876 laat het tracé nog over de Groenstraat lopen, voor het noordelijke stuk van het tracé wordt uiteindelijk in 1890 een nieuw straatdeel aangelegd (stuk van de huidige Rijksweg).
In het eerste decennium van de 20ste eeuw wordt de straat verhard met grind.

Voornamelijk woonfunctie. Op een kaart bij het tiendenboek van de Sint-Maartensabdij (circa 1645) wordt nog geen bebouwing weergegeven; op de Ferrariskaart (1770-1778) enkel op de plaats van de molenaarshoeve (nummer 20) en verder op grondgebied van Izegem, met vermelding van het toponiem "Hameau Cotien". Huidige bebouwing bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Op de hoek met de Lokbeekstraat een samenstel van twee eenlaagswoningen opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw (Atlas der Buurtwegen, 1847), waarvan nummer 22 vernieuwd (zie Lokbeekstraat).

 • Archief Sint-Andriesabdij Brugge, Pretiosa, nr. 6: Tiendboek van de Sint-Maartensabdij van Doornik, circa 1645.
 • Rijksarchief Brugge, Provinciekaarten, nr. 1147: Ontwerp aanleg steenweg Lendelede-Izegem, door de wegopzichter van het arrondissement Kortrijk, C. Decuypere, 1876.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VIII, Brugge, 1928, kolom 435-436.
 • DELAERE J., 75 Lendeleedse straatnamen, in Lethae, nr. 14, 1995, p. 20.
 • DELAERE J., Geschiedenis van Lendelede tot 2000, Kortrijk, 2000, p. 342, 346.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Molenaarswoning Kotjesmolenhof en wegkruis Kotjesmolenkruis

 • Is deel van
  Lendelede


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/13118 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.