Geografisch thema

Kwadestraat

ID
13134
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13134

Beschrijving

Landelijke weg met gebogen verloop die van de Kuurnsestraat tot op grondgebied Kuurne leidt en aldaar verderloopt in de "Wandelinglaan". Straatnaam voor het eerst voorkomend in 1645 als "quastrate". Zogenaamd wegens de slechte toestand waarin de weg zich eeuwenlang bevond. In het midden van de 17de eeuw "d'oude quaetstraete" genoemd. In 1845 doorsneden door de aanleg van de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Vanaf de 19de eeuw vermeld als "Kwadestraet" en beschreven als "chemin de Lendelede à Ingelmunster", zie Atlas der Buurtwegen (1847). Waar de weg thans doorloopt over de grens met Kuurne, buigt ze in de 19de eeuw net voor de gemeentegrens af naar het oosten, om aansluiting te vinden op de Veldbosstraat. In het eerste decennium van de 20ste eeuw wordt de straat verhard met grind, vermoedelijk in de jaren 1960 geasfalteerd.

Vermoedelijk in het tweede kwart van de 19de eeuw wordt ten noorden van de "Dishoeve" (nummer 9) een houten staakmolen opgericht, "D'Hondts molen" genoemd, geregistreerd bij het kadaster in 1864, met de vermelding dat de molen een 30-tal jaar geleden is opgetrokken. De molen wordt afgebroken in 1889 (volgens kadaster 1892). In de jaren 1980 worden aan de zuidzijde van de straat enkele weilanden ingericht als terreinen van handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan.

Woon- en agrarische functie. Verspreide hoevebouw, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Onder meer nummer 9, het "Dissegoed", met vernieuwd woonhuis en schuur, bewaarde tabaksast. Sinds eeuwenlang is de hoeve eigendom van de Armendis, ook Heilige Geesttafels genoemd. Na de Franse Revolutie ging dit over in het Bestuur voor Burgerlijke Godshuizen, in 1925 in de Commissie voor Openbare Onderstand, het latere OCMW. De hoeve wordt voor het eerst vermeld als "behuusde hofstede" in het Twintigste Penningcohier (1571-1572). In 1938 registreert het kadaster de gedeeltelijke herbouwing van het boerenhuis, in 1958 de bouw van een nieuwe schuur ter vervanging van de oudere schuur- en stalvolumes. Op het einde van de 20ste eeuw wordt het boerenhuis gerenoveerd, onder meer met nieuwe getoogde muuropeningen. Woning en schuur in L-vormige constellatie rond erf, ten zuiden bevindt zich een poel, ten noorden serres. Ten westen bevindt zich een intacte tabaksast uit de eerste helft van de 20ste eeuw, in donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen, verhoogde nok met beluikte verluchtingsstraat.

Nummer 10, "D'Hoge Scheure". Losstaande hoevegebouwen in L-vormige constellatie rond een verhard erf. Boerenhuis voorzien van nieuw gevelparement, interieur met bewaarde balk met jaartalinscriptie: "1834". Grote bakstenen dwarsschuur onder zadeldak in Vlaamse pannen, recent gekaleid en voorzien van nieuwe muuropeningen (onder meer I-profiel).

Overige bebouwing bestaande uit verbouwde doorsnee eenlaagsbebouwing, vaak opklimmend tot het midden van de 19de eeuw (zie voorkomen op Atlas der Buurtwegen, 1847). Onder meer als landarbeiderswoningen nabij de erfoprit van het "Dissegoed": doodlopend stuk weg langsheen de spoorlijn, met gekoppelde éénlaagsbebouwing.

 • Gemeentearchief Lendelede, Bouwvergunningen, 1957-1962.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1864/44, 1892/5, 1938/29, 1958/57.
 • DELAERE J., 75 Lendeleedse straatnamen, in Lethae, nr. 14, 1995, p. 23.
 • DELAERE J., Geschiedenis van Lendelede tot 2000, Kortrijk, 2000, p. 243, 346, 486, 548-549.
 • DELAERE J., Verdwenen molens te Lendelede, in Lethae, nr. 4, 1982, p. 1-17.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Ten Houtte

 • Is deel van
  Lendelede


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kwadestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/13134 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.