Geografisch thema

Pastoor De Beirstraat

ID
13144
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13144

Beschrijving

Rechte straat in het noorden van het dorpscentrum, die de Izegemsestraat met de Ingelmunstersestraat verbindt. In de 17de eeuw "Groene dreve" of "sheerensstraete" genoemd, een dreef die rechtstreeks vanaf de Izegemsestraat naar het neerhof van het toenmalige kasteel van Lendelede liep. De voormalige dreef was minimaal vanaf de eerste helft van de 17de eeuw (zie kaart Sint-Maartensabdij Doornik, circa 1645) langs beide zijden met een bomenrij afgeboord, een toestand die wellicht tot in de 20ste bleef bestaan. De huidige benaming dateert uit 1959 en werd gegeven ter nagedachtenis aan de flamboyante Jacobus De Beir die van 1808 tot 1854 priester was te Lendelede. De straat stond in het verleden ook gekend als de "Dreef van Lampaerts", verwijzend naar de familie Lampaert die vanaf 1925 het neerhof bewoonde.

De straat bleef tot in de 20ste eeuw vrijwel onbebouwd. Op de hoek met de Izegemsestraat werden in de loop van de 19de eeuw wel enkele gemeenschapsvoorzieningen opgericht en vergroot. Aan zuidzijde ontstond een rusthuis dat in de 19de eeuw verschillende malen werd uitgebreid, onder meer langs de Pastoor de Beirstraat. Ten noorden werd in 1879 een "Vrije Katholieke School" gebouwd, met het "Sint-Jozefslokaal" dat in 1882 als toneelzaal werd vergroot en in de volksmond "Den Tap" genoemd, grosso modo op de plaats van het huidige ontmoetingscentrum met dezelfde naam.

Gedifferentieerde bebouwing vnl. uit de 20ste eeuw, met woonfunctie. Tevens aanwezigheid van vooramalige Rijksbasisschool en parochiezaal.
In 1965 wordt in de Pastoor De Beirstraat, op de hoek met de Ingelmunstersestraat, een Rijksbasisschool opgericht (nummer 7), aanvankelijk gehuisvest in houten barakken. In het begin van de jaren 1990 worden nieuwe gebouwen voorzien. De school sluit in 1992 wegens een gebrek aan leerlingen haar deuren. De gebouwen staan vervolgens een tijdlang leeg tot ze in 1993-1994 in gebruik worden genomen door het Koninklijk Technisch Atheneum van Heule die er een afdeling beroeps- en algemene vorming (Centrum Deeltijds Onderwijs) onderbrengt. Site bestaande uit lage gebouwen uit 1990 in lichtbruine baksteenbouw met grote glaspartijen onder lessenaarsdaken.

In het midden van de jaren 1990 wordt de parochiezaal "Den Tap", die nog enkele malen was herbouwd sinds haar ontstaan in 1882, omgebouwd tot Cultureel Centrum (nummer 1) naar ontwerp van het studiebureau Lannoo, Snoeck en Partners uit Kortrijk. In de foyer komt een beeldengroep van de hand van kunstenaar José Vermeersch.

Rest straat onder meer gekenmerkt door woningen uit het derde kwart van de 20ste eeuw, onder meer een cluster sociale woningen, opgetrokken in de eerste helft van de jaren 1950, enkele jaren voordat de straat in 1959 verhard werd.

Op de zuidelijke hoek met de Izegemsestraat bevindt zich een vleugel van het rusthuis, herbouwd in de jaren 1950 en een nieuwgebouwd appartementsblok uit de 21ste eeuw, deel uitmakend van het nieuwe rustoord (zie Izegemsestraat).

 • Archief Roger Vandewalle.
 • Archief Sint-Andriesabdij Brugge, Pretiosa, nr. 6: Tiendboek van de Sint-Maartensabdij van Doornik, ca. 1645.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Lendelede, 1866/11.
 • DELAERE J., 75 Lendeleedse straatnamen, in Lethae, nr. 14, 1995, p. 24.
 • DELAERE J., Geschiedenis van Lendelede tot 2000, Kortrijk, 2000, p. 98, 446.
 • Lendelede heden en verleden. Kijkboek 1996, Lendelede, 1996, p. 203.
 • ODW, Cultureel centrum Den Tap kost 31 miljoen, in Het Volk, 6/7/1995.
 • WULLEN P., Ontmoetingscentrum Den Tap is eindelijk afgewerkt, in Het Nieuwsblad, 12/10/1995.

Bron: SANTY P. & DEVOOGHT K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Vrijstaande dorpswoning

 • Is deel van
  Lendelede


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastoor De Beirstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/13144 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.