Geografisch thema

Sentestraat

ID
13148
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13148

Beschrijving

Straat die de Heulsestraat met de Beiaardstraat verbindt, gelegen in het uiterste zuiden van de gemeente, op de grens met de gemeente Heule (zuidelijk straatdeel). In 17de-eeuwse bronnen wordt de straat omschreven als "de straete loopende van Ste Cathelyne naer den Beyaert". Op een 19de-eeuwse kaart van de "hoeve Hamijts" (zie Beiaardstraat nummer 2) omschreven als "Straete van Sinte Catherine Cappelle na de Beyaerd Straete". Op de Atlas der Buurtwegen aangeduid als "Sinte-Catherina-kapellestraat". Rond 1900 spreekt men van de "Sinte-Catharinastraat", in 1959 wordt voor de huidige benaming geopteerd, gebaseerd op hoe het gehucht in de volksmond wordt genoemd: "Sente".

De straat bleef aan noordzijde tot in de 20ste eeuw onbebouwd, met uitzondering van het oostelijk deel aansluitend bij de dorpskern van Sint-Katharina dat bij de aanleg van de Heulse Sint-Katherinastraat in 1890, bij de Heulsestraat werd gevoegd. Rond 1931 werd het kerkhof van Sint-Katharina, dat zich eerst achter de kerk bevond, verplaatst naar de Sentestraat.

Thans nog vrijwel onbebouwde straat. Nabij de dorpskern van Sint-Katharina bevinden zich enkele eengezinswoningen in tuin.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nr. 1943: Eigendom te Lendelede, 19de eeuw.
  • DELAERE J., 75 Lendeleedse straatnamen, in Lethae, nr. 14, 1995, p. 25.
  • DELAERE J., Geschiedenis van Lendelede tot 2000, Kortrijk, 2000, p. 428.

Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Gemeentelijke begraafplaats Sint-Katharina

  • Is deel van
    Lendelede


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sentestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/13148 (Geraadpleegd op )