Geografisch thema

Sint Arnoldusstraat

ID
13150
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13150

Beschrijving

Weg met licht gebogen tracé, die de Sint-Antoniusstraat ten zuiden verbindt met de Winkelsestraat ten noorden. Pas als volwaardige weg weergegeven vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, zie algemeen plan van de gemeente Lendelede uit 1882-1883. Op de Vandermaelenkaart uit het midden van de 19de eeuw wordt het noordelijk deel nog als voetweg aangeduid. De huidige straatnaam wordt pas in 1978 ingevoerd, gebaseerd op het toponiem voor de wijk "Sint-Arnoldus", gelegen langs de Winkelsestraat. In 1668 wordt het zuidelijk deel van de weg "'t honackerstraetken" genoemd.

Landelijke weg met weinig bebouwing. Nummer 6, "Walhoeve" of "hoeve Geldhof", op de Ferrariskaart (1770-1778) afgebeeld als een hoeve bestaande uit vijf volumes binnen een rechthoekige omwalling, ontsloten via een beboomde weg die grosso modo overeenkomt met het zuidelijk deel van de Sint-Arnoldusstraat en via een bijkomende dreef vanaf de Sint-Antoniusstraat. Eenlagige volumes onder pannen zadeldak, gelegen rond een erf in losse verharding, toegankelijk via ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met bolbekroning. Ten noorden een woonhuis (nok loodrecht op de straat) waarvan de erfgevel met vernieuwd parement, de andere gevels witgekalkt en met muuropeningen onder betonlateien. Oostelijke zijgevel gekenmerkt door aandak en vlechtingen. Haaks op het woonhuis gesitueerde stal (noord) en schuur (zuid). Witgekalkte, sterk verbouwde stal op gepekte plint. Zuidelijke zijgevel met getoogde muuropeningen en vlechtingen. Roodbakstenen schuur onder overkragend zadeldak, met inbreng van metalen schuifpoorten onder ijzeren latei. Ten zuiden van het erf bevindt zich een nieuwe hangar/ stal.

  • Rijksarchief Brugge, Kaarten en Plannen, nr. 1182: Algemeen plan van de gemeente Lendelede, door C. Decuypere, wegopzichter van het departement, 1882-1883.
  • DELAERE J., 75 Lendeleedse straatnamen, in Lethae, nr. 14, 1995, p. 25.

Bron     : Santy P. & Devooght K. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lendelede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL41, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Wegkruis

  • Is deel van
    Lendelede


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint Arnoldusstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/13150 (Geraadpleegd op )