Geografisch thema

Oude dreef

ID
13169
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13169

Beschrijving

Gelegen binnen de oude wijk Bareldonk, nu gekend als wijk Donk (zie Donklaan). Vroegere Bareldonkdreef of Pachthofdreef aanvangend bij de hoek Donklaan en Kapellebergstraat en voorbij de omgrachte hoeve genaamd het Pachthof (nr. 3) zuidwaarts richting het dorpscentrum van Berlare lopend over de Meirebeek en het Broek tot de Turfputstraat, voorheen de Baerbroekschen dijk geheten. Wegtracé al aangegeven op 17de-eeuwse kaarten en in de "Ommelooper ende Terrier ofte Land en caerteboek der Prochie van Berlaere" (1773-1786) is deze lange rechte dreef aangeduid met de naam "Popelieren Dreve".

Voormalige voetwegverbinding tussen Berlare-dorp en de Bareldonkkapel, ook gebruikt geweest als processieweg. Na het uitvenen van het Berlare-broek verdween uiteindelijk de doorgang op het einde over het Berlare-Broek. Het begin van de straat vormde tevens de toegangweg tot het Pachthof. Deze toegangsweg loopt tussen de heuvel (ten westen) gevormd door de Kapelleberg met de Bareldonkkapel en een tweede deels bewaarde heuvel (ten oosten) in de recente woonwijk tussen Kapelleberg en Bareldonkdreef. Op de Ferrariskaart (1771-1778) werden beide heuvels aan weerszij van de weg voor de omgrachte site van het Pachthof zeer herkenbaar weergegeven. Aan de ingang van het Pachthof vertoonde de weg een nu afgesneden verspringing.

Voorbij de kruising met Donkgoeddreef en Bareldonkdreef, waar de bebouwing ophoudt, is de huidige rijweg Oude dreef met ijzeren hekwerk aan vier ijzeren hekpijlers afgesloten van de rest van de dreef, nu een doodlopende wandeldreef afgeboord door jonge eiken.

  • Rijksarchief Beveren, Oud gemeentelijk Archief Berlare, nr. 331-333, 32ste wijk.
  • VAN DEN BREEN E., Berlare in de 19de eeuw, Berlare, 2003, p. 189-191.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Het Pachthof

  • Is deel van
    Berlare


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude dreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/13169 (Geraadpleegd op )