Voorbeelden van Fruitteelt in Haspengouw

ID: 300045 | Landschappelijk element

Boomgaard met veekeringshaag

Bommershoven (Borgloon)
Te midden van de velden ligt deze hoogstamboomgaard, omgeven door een meidoornhaag en een ijzeren toegangshek. Voor het eerst zichtbaar op de topografische kaart van 1933.


ID: 300046 | Landschappelijk element

Notelaarboomgaard met gevlochten meidoornhaag

Sassenbroekstraat (Borgloon)
Deze notelaarboomgaard in Sassenbroek is gelegen langs een onverharde weg. Ze is grotendeels omgeven door een gave deels gevlochten meidoornhaag. De ligging nabij de voormalige watermolen en grote hoeves draagt bij aan de ensemblewaarde. De haag is reeds zichtbaar op de topografische kaart van 1870, het uiterste westen is dan al een boomgaard, de rest weiland. Op de kaart van 1933 is de volledige boomgaard afgebeeld zoals nu. Hoewel deze boomgaard niet heel oud is, past dit wel in de periode van de agrarische geschiedenis waarin de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en grote delen van het landschap zouden beslaan. De huidige boomgaarden zijn nog een restant van een groter areaal boomgaarden.


ID: 301638 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard op helling

Romeinse Kassei (Borgloon)
Beeldbepalende hoogstamboomgaard gelegen langs de Romeinse Kassei. Het zicht op de boomgaard is kenmerkend door zijn ligging op een steile helling naast de Romeinse weg. De boomgaard bestaat uit veel oude bomen met representatieve groeivormen.


ID: 301684 | Landschappelijk element

Hoogstamboomgaard

Bommershoven (Borgloon)
Deze boomgaard, gelegen tegenover het kasteel en de kerk van Bommershoven draagt in belangrijke mate bij aan de esthetische waarde van dit dorp. De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. In de omgeving van Bommershoven wordt dit aspect versterkt door de sterke visuele relatie tussen het bouwkundig erfgoed (kerk, kasteel en hoeves) en de boomgaarden. Deze boomgaard wordt nog begraasd wat verder bijdraagt aan de historische waarde.


ID: 301114 | Landschappelijk geheel

Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal

Bommershoven, Borgloon, Broekom, Groot-Loon (Borgloon), Gutschoven, Heers, Heks, Horpmaal, Vechmaal (Heers), Lauw, Piringen, Widooie (Tongeren)
Het is een overwegend open en sterk glooiend landschap, voornamelijk bestaande uit zeer vruchtbare akkers. De bewoning is geconcentreerd in dorpen die vooral gelegen zijn in de valleien. Deze valleien zijn vochtiger en bestaan uit hooi- en graslanden en houtkanten en vormen meer gesloten linten tussen de uitgestrekte open plateaugebieden. Op de heuveltoppen ontbreekt plaatselijk de vruchtbare leemlaag of is deze te dun voor landbouw en liggen beperkte boscomplexen. De ankerplaats vormt een uitzonderlijk landschap waarbij de erfgoedelementen samen een uitgestrekt cultuurlandschap vormen met vele historische kasteeldorpen en domeingoederen, alternerend met een schitterend semi-ruraal kader van hoeves, akkers, weilanden, hoogstamboomgaarden en bossen waarbij de verschillende elementen bovendien onderling verbonden zijn door oude wegtracÊs (waaronder de Romeinse weg).