Geografisch thema

Ruien

ID
13447
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13447

Beschrijving

Taalgrensgemeente aan de Boven-Schelde van 1006 ha en 2539 inwoners (01.01.1998). Uitgestrekte gemeente met ongeveer driehoekig grondplan, grenst ten westen met de Schelde aan Avelgem, Waarmaarde en Kerkhove (West-Vlaanderen), ten noorden aan Berchem, ten oosten met de Kieverbeek aan Berchem en Kwaremont en ten zuiden provinciegrens met Henegouwen palend aan verschillende deelgemeenten van Mont-de-l'Enclus: Russeignies, Amougies en Orroir.

Goed gedraineerde zandleem- en leembodems buiten de natte en vrij vlakke alluviale Scheldevallei. Door de rechttrekking van de Schelde in de tweede helft van de 19de eeuw en latere kanalisatiewerken ontstonden verschillende afgesneden meanders, nu visvijvers. Oude alluviale kleiwinningsputten voor de zogenaamde "Scheldesteen" zijn onder water gelopen. Het dorpscentrum ligt op een zandige kouterrug.

Het golvende landschap gedomineerd door het Kluisbos, een uitloper van de oostwest-gerichte heuvelrug van de Vlaamse Ardennen. De beboste Kluisberg, één der hoge toppen (142,5 m) van de Vlaamse Ardennen, bevindt zich grotendeels (203 van de circa 287 ha) op grondgebied Ruien, en is voornamelijk beplant met den, olm en eik afgewisseld met kreupelhout en struikgewas. Vlakbij de top van de Kluisberg bevinden zich de zogenaamde "Dikke Kastanje" en, juist over de grens met Mont-de-l'Enclus (Amougies), de zogenaamde uitkijktoren.

Tal van archeologische vondsten zoals werktuigen en grafheuvels uit de prehistorie en overblijfselen van een Romeinse villa. Bekend zijn vooral de resten van een dolmen zogenaamd "Peetje en Meetje" in het Kluisbos, de Gallo-Romeinse tumuli van Calmont en de paleolithische vondsten aan de zogenaamde uitkijktoren.

Voorheen deeluitmakend van de gemeente Berchem, horend tot het graafschap Vlaanderen, kasselrij Land van Aalst. Maakte met Kwaremont en Zulzeke deel uit van één heerlijkheid afhangend van het leenhof van Berchem, achterleen van het leenhof van het Land tussen Marke en Ronne, en aldus behorend tot de bezittingen der families de Ligne, Van Nassau en de Mérode. De benaming heerlijkheid Zulzeke, Kwaremont en Ruien dateert uit de 16de eeuw. Ook de heerlijkheid Callenberg of Calmont op de Kluisberg vormde een belangrijke heerlijkheid. De pachthoven van middeleeuwse oorsprong bewaren geen zichtbare architecturale getuigen.

In 1737 werd Ruien als onafhankelijke parochie opgericht, na afscheiding van Berchem. In het ancien régime hoorde Ruien tot het Bisdom Kamerijk, Mechelen en vanaf 1801 tot het bisdom Gent. De verdwenen kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Erpelgem, reeds vermeld in de 16de eeuw stond onder patronaat van de Sint-Diederiksabdij van Reims.

Woon- en landbouwgemeente met voornamelijk landelijk karakter en met enige industrie, vooral textiel, en belangrijke thermische elektriciteitscentrale (Electrabel) aan de Schelde. Sedert het vierde kwart van de 19de eeuw werden verscheidene hoeven uitgerust met cichorei-asten, nu alle buiten gebruik. Van noordoost naar zuidwest, parallel met de Schelde, liep de spoorlijn van Oudenaarde naar Moeskroen via Avelgem, aangelegd circa 1890; thans enkel nog goederenvervoer ten behoeve van de elektriciteitscentrale en stationsgebouw gesloopt.

Gemeentelijk recreatieoord van 120 ha op de Kluisberg, centrum van dagtoerisme.

 • DE KEYZER B., De Lange Weg naar Kluisbergen, Bijdrage tot de historie van Kluisbergen: Berchem - Ruien - Kwaremont - Zulzeke, 2 dln., s.l., 1978-1979.
 • HARVENGT L. - VANDENHEEDE M., Kluisbergen in oude foto's, Eeklo, 1992.
 • VAN ISTERDAEL H., Stad en baronie Ronse (Ancien Régime), Rijksarchief te Ronse, Inventarissen, 23, Brussel, 1993.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K., TACK A. & VERBEECK M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke; Tack, Anja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Bergstraat

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning met aanleunende schuur

 • Omvat
  Brug van de waterhoek

 • Omvat
  Buissestraat

 • Omvat
  Elektriciteitscabine van 1938

 • Omvat
  Elektriciteitscentrale uit 1958

 • Omvat
  Fazantendreef

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

 • Omvat
  Grote Herreweg

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hof ten Muishol

 • Omvat
  Hoogstad

 • Omvat
  Kalmontstraat

 • Omvat
  Kapellestraat

 • Omvat
  Kasteeldomein Herpelgem

 • Omvat
  Kieverstraat

 • Omvat
  Kloostergebouw

 • Omvat
  Knoktstraat

 • Omvat
  Kontrijnstraat

 • Omvat
  Korenwatermolen Pansemont molen

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Olieslagerij Scaldis

 • Omvat
  Pensemontstraat

 • Omvat
  Scheldemeanders nabij Avelgem

 • Omvat
  Scheldestraat

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve

 • Omvat
  Torendreef

 • Omvat
  Veerstraat

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg

 • Is deel van
  Kluisbergen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Ruien [online], https://id.erfgoed.net/themas/13447 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.