Geografisch thema

Meeswijk

ID: 13475   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13475

Beschrijving

Meeswijk wordt voor het eerst vermeld in 946 als Masuic, van het Germaanse Maso en wika, id est nederzetting aan de Maas. Mogelijk was het van de 10de tot de 14de eeuw een kleine haven.

De heerlijke rechten waren oorspronkelijk verdeeld tussen de Sint-Laurentiusabdij van Luik en het Sint-Servaaskapittel van Maastricht. Aan ridder Jacob van Tongeren, heer van Leut, verkoopt het kapittel van Sint-Servaas van Maastricht in 1300 de heerlijke rechten over Meeswijk, dat van dan af deel gaat uitmaken van de heerlijkheid Leut, wat aanleiding is tot eeuwenlange twisten met de Sint-Laurentiusabdij. Vanaf 1475 komt de familie van Vlodrop in bezit van de heerlijkheid.

Meeswijk bezat een schepenbank die in beroep ging bij het Oppergerecht van Vliermaal en bij de Luikse schepenbank. De heer van Leut benoemde een drossaard die fungeerde voor Leut, Eisden en Meeswijk. Op het grondgebied bevond zich een belangrijk laathof van de Sint-Laurentiusabdij. Het gehucht Palmenhof of Palmenhoeve was Guliks grondgebied, dat deel uitmaakte van de gemeente Urmond (Nederland).

Op kerkelijk gebied behoorde Meeswijk tot de Sint-Laurentiusparochie, waarschijnlijk een stichting van de Sint-Laurentiusabdij, die het patronaatsrecht en het grootste deel van de tienden bezat.

Het dorpspatroon is dat van een typisch, Maaslands dorp, met de hoofdstraat (Sint-Laurentiusstraat) parallel met de Maas, en waarschijnlijk de oude heirbaan Tongeren - Nijmegen, die hier echter haar duidelijk tracé verliest. De secundaire straten (Molenstraat en Genootstraat) leiden van de dorpsstraat naar het westen.

Oppervlakte: 342 hectare. Aantal inwoners (1970): 892.

 • COENEN J., Het kasteel van Leut. (Limburg, 26, 1946, p.90-114).
 • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Maasmechelen. Brussel, 1972, p.18-19.
 • GORISSEN M., Het Maaslandsch dorp. (Het Oude Land van Loon, 4, 1949, p.18-20).
 • MEULLENERS J.L., Twee processen over de rijksheerlijkheid Leuth. (Publications de la Société historique et archéologique dans le Duché de Limbourg, 24, 1887, p.142).
 • VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck: Meeswijk. (Limburg, 5, 1924, p.164-168).
 • VAN DIJCK A.H., Bijdragen tot de geschiedenis van Meeswijk. (Limburg, 35, 1956, p.134-140).

Bron     : Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1996


Relaties

 • Is deel van
  Maasmechelen
  Maasmechelen (Limburg)

 • Omvat
  Berceau bij Kasteeldomein Vilain XIIII
  Dreef zonder nummer (Maasmechelen)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Genootstraat 21 (Maasmechelen)

 • Omvat
  Bomencirkel van opgaande linden bij Kasteel Vilain XIIII
  Dreef zonder nummer (Maasmechelen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Genootstraat 12, 14 (Maasmechelen)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Genootstraat 4 (Maasmechelen)

 • Omvat
  Drie opgaande eiken bij berceau Vilain XIIII
  Dreef zonder nummer, Genootstraat zonder nummer (Maasmechelen)

 • Omvat
  Eikendreef bij Kasteel Vilain XIIII
  Dreef zonder nummer (Maasmechelen)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Genootstraat 38 (Maasmechelen)

 • Omvat
  Hoeve Oude Maashof
  Maashofweg 1 (Maasmechelen)

 • Omvat
  Hoeve Palmenhof
  Palmenhof 1 (Maasmechelen)

 • Omvat
  L-vormige hoeve
  Genootstraat 16 (Maasmechelen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve (nu drie woningen)
  Genootstraat 103 (Maasmechelen)

 • Omvat
  Molenstraat
  Molenstraat (Maasmechelen)

 • Omvat
  Molenveldstraat
  Molenveldstraat (Maasmechelen)

 • Omvat
  Palmenhof
  Meeswijk (Maasmechelen)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Laurentius
  Kerkplein zonder nummer (Maasmechelen)

 • Omvat
  Sint-Laurentiusstraat
  Sint-Laurentiusstraat (Maasmechelen)

 • Omvat
  Smidse
  Genootstraat 8 (Maasmechelen)

 • Omvat
  Woonhuis van 1872
  Genootstraat 8 (Maasmechelen)