Geografisch thema

Uikhoven

ID
13477
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13477

Beschrijving

Tot de tweede helft van de 12de eeuw lag Uikhoven op de rechter Maasoever en hoorde bij het domein Geulle (Nederland), eigendom van de abdij Cornelismunster bij Aken. Door een verplaatsing van de Maasbedding komt het op de linkeroever te liggen. In 1298 maakt de abdij Cornelismunster Geulle-Uikhoven over aan de heer van Montjoie en Valkenburg. In 1300 ruilt deze Uikhoven voor een ander goed met de heer van Rekem; van dan af maakt Uikhoven deel uit van het graafschap Rekem. Op juridisch gebied was het afhankelijk van de schepenbank van Rekem. De gemeente had een eigen burgemeester.

In 1677 heeft Uikhoven te lijden van militaire inkwartieringen, en in 1702 van plunderingen. De ligging, vlak bij de Maas, is oorzaak van regelmatige overstromingen, onder meer in 1617-1618, 1624, 1729, 1740, 1751, 1783, 1850, 1880-1881 en 1926. In 1628 wordt door de graaf van Rekem begonnen met de bouw van de Maasdijk, uitgebreid in 1726.

Op kerkelijk gebied behoort Uikhoven tot de Sint-Niklaasparochie, oorspronkelijk een kapel van de kerk van Geulle, later van Rekem. In 1623 wordt het een zelfstandige parochie, met patronaatsrecht en tienden in bezit van de graaf van Rekem.

Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1822-1826) wordt Uikhoven van Rekem afgesneden.

De oorspronkelijke bebouwing langsheen de Schoorstraat (Ferrariskaart), die parallel met en vlak langds de Maas loopt, breidde zich in de eerste helft van de 19de eeuw uit langsheen de weg naar Rekem (Pastoor Goossenslaan). Het gehucht Daaluikhoven, in het noorden van de gemeente, komt eigenaardig genoeg niet voor op de Ferrariskaart, terwijl het in de Atlas van de Buurtwegen (1846) toch reeds in zijn huidige omvang staat aangeduid.

Uikhoven was steeds een landbouwersdorp. Thans is 70% van de huidige, actieve bevolking werkzaam buiten de gemeente.

Oppervlakte: 414 hectare. Aantal inwoners (1970): 3.046.

 • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Maasmechelen. Brussel, 1972, p.31-32.
 • REMANS A., Over Uikhoven en de stichtingsacte van de parochie (1623). (Limburg, 48, 1969, p.108-128).
 • VERBOIS R., Uikhoven in het verleden. [Rekem], 1978.
 • VAN DE WEERD H., Uyckhoven. (Limburg, 1924, p.85).
 • VAN DIJCK A., Kleine kroniek van Uikhoven. (Het Oude Land van Loon, 2, 1947, p.87-88).

Bron     : Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Daaluikhoven

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Niklaas

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Niklaasparochie

 • Is deel van
  Maasmechelen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Uikhoven [online] https://id.erfgoed.net/themas/13477 (Geraadpleegd op )