Geografisch thema

Heropbouwstraat

ID: 1357   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1357

Beschrijving

In het verlengde van Zuidmolenstraat, tussen Vijfwegenstraat en Rumbeeksesteenweg. Gekarakteriseerd door sociale wederopbouwarchitectuur. In 1930, oprichting van 150 woningen in opdracht van de Samenwerkende Bouwmaatschappij "De Mandel" in Heropbouwstraat en hierop uitkomende Mgr. De Haernestraat. Eenheidsbebouwing van twee traveeën op begane grond en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) naar ontwerp van E. Apers (nummers 3-25, 8-28), A. Callebert (nummers 47-69, 50-72), C. Myttenaere (nummers 117-135), A. Van Coillie (nummers 71-93, 76-98, 95-111, 100-114), en F. Vanhee (nummers 27-43, 30-46). Rode baksteenbouw, gecementeerde plint en lateien, al dan niet beschilderd. Combinatie van dwarse volumes met puntgevel (nok loodrecht op de straat) of dakkapellen met al dan niet geknikte puntgevels onder zadeldak. Variatie aangebracht door inspringen ten opzichte van de rooilijn. Versiering onder meer door middel van siermetselwerk, decoratief doortrekken van de plintcementering (nummers 95-111, 100-114), licht uitkragende erkers. Voornamelijk rechthoekige muuropeningen, nummers 76-98 en 71-93 rondbogige deuropening, nummers 117-135 dakvenster met afgeschuinde bovenhoeken. Beperkte beeldtransformatie onder meer door nieuwe gevelparementen.

Verder variërende lintbebouwing, onder meer nummers 171-173 meer vooruitstrevend woonhuis naar ontwerp van R. Plancke, 1945, met typerende deurtravee. Naast nummer 198 perceel met serres.

  • Stadsarchief Roeselare, 130/1930, 197/1930, 238/1930, 286/1930, 287/1930, 241/1945.
  • VERMEULEN B., 75 jaar Bouwmaatschappij De Mandel 1920-1995, Roeselare, 1995, p. 33-34.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999


Relaties

  • Omvat
    Sociale huisvesting van 1929-1931

  • Is deel van
    Roeselare