Geografisch thema

Hof van 't Henneken

ID: 1358   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1358

Beschrijving

Ligt in het verlengde van de Zuidstraat en loopt naar de Koning Albert I-laan/ Hippoliet Spilleboutdreef, maakte vroeger deel uit van de Meenseheirweg. Genaamd naar de voormalige herberg en brouwerij "het Hinneken" (circa 1700 - circa 1880), later zogenaamd "Hof van 't Henneken" (circa 1880-1914).

Recht tracé. Woon- en handelsfunctie met buurtwinkels en enkele herbergen "In de nieuwe straat" (nummer 76) en voormalige herberg "De Stad Bordeaux" (nummer 43), daarnaast Sint-Lutgardisschool. Straatbeeld voornamelijk bepaald in het vierde kwart van de 19de eeuw en tijdens de wederopbouw.

Basisbebouwing: arbeiderswoningen met lijstgevel van twee tot drie traveeën, en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat) vanaf het vierde kwart van de 19de eeuw. Oudste arbeidershuisjes uit het vierde kwart van de 19de eeuw (nummers 2-8); vaak met recenter gevelparement: nummers 70-72 als samenstel met bakstenen parement verfraaid door middel van meandermotief rond steekbogige muuropeningen, steigergatvullingen; gecementeerde gevels met geriemde vensteromlijstingen, vaak met sterk versierde sluitsteen (onder meer nummes 12 van 1921, 32-34, 47, 68); nummers 60-62 bepleisterd met geometrische art-decomotieven. Talrijke beeldennisjes in deze lijstgevels (nummers 8, 12, 60). Meerdere gevels in regionalistische stijl uit wederopbouwperiode met topgevel (onder meer nummers 39 van 1932 en nummer 50 van 1921) vaak als samenstel geconcipieerd (nummers 23-29 van 1921, nummers 52-58 van 1922), verfraaid met onder meer overhoekse lagen. Meer vooruitstrevend hoekhuis (nummer 111). Kleinschalige nieuwbouw. Herwaarderingsgebied tussen Damberd- en Borstelstraat met sociale woningbouw van 1998.

Ter hoogte van het kruispunt met de Bollenstraat, kruisbeeld op sokkel.

 • Stadsarchief Roeselare, 84/1921, 257/1921, 432/1921, 32/1922, 34/1932.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Hoekhuis ontworpen door J. Vandamme

 • Omvat
  Stadswoningen en bakkerij ontworpen door Ernest Apers

 • Is deel van
  Roeselare

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hof van 't Henneken [online] https://id.erfgoed.net/themas/1358 (Geraadpleegd op 02-12-2020)