Geografisch thema

Rijmenam

ID: 13644   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13644

Beschrijving

Landelijke en bosrijke woongemeente aan de Dijle in het uiterste zuiden van de provincie Antwerpen; ten noorden begrensd door Bonheiden, ten noordoosten door Putte, ten westen door Mechelen; in het zuiden en het zuidoosten grenzend aan de provincie Vlaams-Brabant. Sedert 1/1/1977 deelgemeente van Bonheiden. Oppervlakte van 1.723 hectare en 5.053 inwoners (31/12/1996).

Het gehucht Peulis dat eertijds met een oppervlakte van 178 ha gedeeltelijk bij Rijmenam hoorde, werd door de fusie bij Putte gevoegd (zie aldaar).

Silexen en een ijzertijd-urne getuigen van het oude verleden van Rijmenam. Vooral in de Gallo-Romeinse periode moet de gemeente, met het centrum op een hoogte aan de Dijle, al een zeker belang gehad hebben. Vondsten van talrijke fragmenten van dakpannen en een kleine Molensteen nabij de Zwartwaterbeek verwijzen naar een Romeinse villa uit de 4de eeuw. De huidige Korte Dreef maakte oorspronkelijk deel uit van een heirbaan, een verbinding tussen het Gallo-Romeinse centrum van Elewijt en de weg Asse-Mechelen-Nederland.

Gelegen in het vlakke landschap aan de Dijle, behoorde Rijmenam in de Middeleeuwen tot het hertogdom Brabant, meer bepaald tot het land van Arkel of van Mechelen, onder toezicht van de Berthouts, heren van Mechelen en Grimbergen tot 1331. Daarnaast was het een grensparochie van het bisdom Kamerijk. Reeds in de 11de eeuw is er sprake van een kapel, afhankelijk van de abdij van Sint-Augustinus te Bornem, in 1120 verenigd met de abdij van Affligem. In 1558 kwam de heerlijkheid Rijmenam in handen van ridder Nicolas Ouddaert, die in dat jaar het leenverhef deed van Keizer Karel.

In augustus 1578 had de slag van Rijmenam plaats tussen de Spanjaarden en de staatsen, een strijd die werd uitgevochten om de controle over de stad Mechelen in het meest westelijke deel van de gemeente, meer bepaald in het Cassenbroek, in de omgeving van de Mispeldonckhoeve (zie Bonheiden, Mispeldonk nummer 1). Rijmenam werd nagenoeg volledig platgebrand en was pas 20 jaar nadien heropgebouwd. In de 17de eeuw kwam het in handen van de familie Cuypers; de laatste heer was Frans Corneel Cuypers, wiens wapenschild door de gemeente werd overgenomen. Ten tijde van Maria Theresia werden de zandduinen voornamelijk met dennen beplant, waardoor de oorspronkelijke heide verdrongen werd. Tot de Eerste Wereldoorlog voornamelijk landbouwdorp, nadien sterk toegenomen woonfunctie.

Landbouw- en woongemeente met dorpskern aan de Dijle, die de gemeente in het uiterste zuiden van oost naar west doorsnijdt. Ter bevordering van de scheepvaart werd de Dijle een circa twee eeuwen geleden rechter getrokken, waardoor een aantal coupures ontstonden; tegelijkertijd werden de eerste dijken aangelegd.

Het duidelijk driehoekige dorpsplein met de hoger gelegen Sint-Martinuskerk ten zuidwesten vormt het centrum, dat overigens wordt gekenmerkt door een vrij concentrisch stratenpatroon, uitwaaierend in noordelijke richting en naar het zuiden toe overgaand in één Dijle-overgang met in het verlengde de zogenaamde "Hollakenbaan" met inplanting van het omgrachte "Hollakenhof". Het nagenoeg vlakke landschap wordt gekarakteriseerd door verspreide dennenbossen met inplanting van riante villawijken vanaf het tweede kwart van de 20ste eeuw, afgewisseld met landbouwzones met schaars verspreide hoeven en diverse natuurgebieden, onder meer 't Ven, een moerasbiotoop omgeven door droge duinzandgronden met heide en bossen, gelegen ten zuiden van de Rijmenamseweg; de Vallei van de Bruine Beek, grotendeels op Bonheiden, het Cassenbroek, ten noord-westen van de dorpskern aan weerszijden van de Boeimeerbeek, en de Dijlevallei-Mispeldonk, alle aansluitend op het rivierenlandschap van de Dijle. De voornaamste villawijken zijn te situeren tussen Oude Booischotsebaan, Peulisbaan, Oude Schrieksebaan en Harentstraat en in de bosrijke zone ten noord-oosten van de dorpskern. Verspreid over de gemeente, onder andere rondom het centrum aan de Dijle, liggen een vrij groot aantal bunkers. Ze maakten oorspronkelijk deel uit van anti-tankcentra en bunkerrijen, die op hun beurt een onderdeel vormden van de KW-lijn, een anti-tankhindernis, aangelegd in 1939-1940 tussen de versterkte stelling Antwerpen en de versterkte stelling Namen (zie algemene inleiding).

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, ML, Beschermingsdossiers 't Ven, Cassenbroek fase 1 en 2, Vallei van de Bruine Beek, Dijlevallei-Mispeldonk.
 • DE SEYN E., Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten, deel 2, Turnhout, s.d., p. 1138.
 • GEENS J., Rijmenam onder de Brabantse Omwenteling en de Franse Revolutie (1790-1815), Rijmenam, 1991.
 • Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief geografisch woordenboek, o.l.v. HASQUIN H., deel 2, Brussel, 1980, p. 911-912.
 • VAN OVERSTRAETEN J., Gids voor Vlaanderen, Antwerpen, 1966; herwerkte uitgave door VANDEPUTTE O., 1995, p. 181-182.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1997


Relaties

 • Is deel van
  Bonheiden
  Bonheiden (Antwerpen)

 • Omvat
  Amerstraat
  Amerstraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Brandheidestraat
  Brandheidestraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Brughoevestraat
  Brughoevestraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Brugstraat
  Brugstraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Dijk
  Dijk (Bonheiden)

 • Omvat
  Dijleweg
  Dijleweg (Bonheiden)

 • Omvat
  Doornlaarstraat
  Doornlaarstraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Gemeenteplein
  Gemeenteplein (Bonheiden)

 • Omvat
  Grote-Paallaan
  Grote-Paallaan (Bonheiden)

 • Omvat
  Harenthoeve
  Krankhoeflei 3, 5 (Bonheiden)

 • Omvat
  Het Ven
  Korte Dreef, Rijmenamseweg (Bonheiden)

 • Omvat
  Hoeve
  Harentstraat 80 (Bonheiden)

 • Omvat
  Hollakenbaan
  Hollakenbaan (Bonheiden)

 • Omvat
  Hoogstraat
  Hoogstraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Houtwal in Dijlevallei
  Hollakenbaan zonder nummer (Bonheiden)

 • Omvat
  Identieke dorpswoningen
  Broekstraat 3, 5, 7 (Bonheiden)

 • Omvat
  Kloosterstraat
  Kloosterstraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Korte Dreef
  Korte Dreef (Bonheiden)

 • Omvat
  Lange Dreef
  Lange Dreef (Bonheiden)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Harentslei 9 (Bonheiden)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Peerlaarstraat 1 (Bonheiden)

 • Omvat
  Meiboomstraat
  Meiboomstraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Molenlei
  Molenlei (Bonheiden)

 • Omvat
  Oever met elzenhakhout Oude Dijlemeander
  Dijleweg zonder nummer (Bonheiden)

 • Omvat
  Ottershoekstraat
  Ottershoekstraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Oude Booischotsebaan
  Oude Booischotsebaan (Bonheiden)

 • Omvat
  Oude Keerbergsebaan
  Oude Keerbergsebaan (Bonheiden)

 • Omvat
  Peulisbaan
  Peulisbaan (Bonheiden)

 • Omvat
  Plasstraat
  Plasstraat (Bonheiden)

 • Omvat
  Schranshoeflei
  Schranshoeflei (Bonheiden)

 • Omvat
  Sint-Elooisweg
  Sint-Elooisweg (Bonheiden)

 • Omvat
  Sint-Maartensberg
  Sint-Maartensberg (Bonheiden)

 • Omvat
  Sint-Marcusweg
  Sint-Marcusweg (Bonheiden)

 • Omvat
  Vallei van de Bruine Beek met kasteeldomeinen Berentrode en Zellaar
  Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Putte (Putte)

 • Omvat
  Watertoren
  Hazelaarlei zonder nummer (Bonheiden)

 • Omvat
  Weynesbaan
  Weynesbaan (Bonheiden)