Geografisch thema

Merksem

ID: 13668   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13668

Beschrijving

Sterk geïndustrialiseerd en dicht bebouwd district (828 hectare en 40.8067 inwoners in 1991) van Antwerpen gelegen aan het Albertkanaal met ten noorden Ekeren, ten oosten Schoten, ten zuiden Deurne en ten westen Antwerpen; vertrekpunt van de drukke transitobaan van Antwerpen naar Breda. In de Middeleeuwen landbouwgebied met van west naar oost poldergrond, wei- en zaailand en heide; in het noorden begrensd door de Laarse Beek, in het zuiden door de Kleine Schijn. In het westelijk deel lagen verscheidene polderdijken onder meer de Dam, de Ferdinandusdijk (in het tweede kwart van de 17de eeuw aangelegd van Merksem naar Oosterweel), de Schoordijk en de Vosdijk. Het noordoostelijk deel van het grondgebied was tot einde 17de eeuw een natuurbos. Aanvankelijk was Merksem-Dambrugge -laatst genoemde in 1874 bij Antwerpen gevoegd- op geestelijk en wereldlijk vlak afhankelijk van Schoten. Merksem werd een zelfstandige parochie van het bisdom Kamerijk tussen 1161 en 1216, het patronaat van de kerk ging in 1268 over van de heren van Schoten op het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Antwerpen. Het noordelijk deel van de gemeente was tot 1802 afhankelijk van de kerk van Deurne (zie benaming Deurne-eigen). Op wereldlijk vlak werd het gebied in 1561 een afzonderlijke heerlijkheid in handen van Antoon Van Stralen en zijn erfgenamen (tot 1641), nadien in het bezit van de families Van Parijs (1641-1700), Hoybergen (1700-1726), Van Heyst (1726-1729) en Geelhand (1729-1795). Onder het Frans bewind kwam Merksem met Dambrugge onder Ekeren, tijdens de Tweede Wereldoorlog behoorde het huidige district een eerste maal tot Groot-Antwerpen. Het grondgebied van het hedendaagse Merksem werd, grotendeels omwille van zijn ligging nabij Antwerpen, meermaals getroffen door verwoesting en/of plundering: in 1542 werd het platgebrand door de benden van Maarten van Rossem; in 1584 "geraseerd" bij het beleg van Antwerpen; in 1632-1639 getroffen door watersnood na het doorsteken van de Schelde- en Cauwensteindijk; in 1674, 1683-1684, 1702-1703 geplunderd en in 1814 vernield bij gevechten tussen Franse en Engelse troepen; zwaar beschadigd tenslotte door V-bommen in 1944-1945.

Circa 1870 was Merksem nog een uitgesproken landelijk dorp met een kern rond de kerk en een tweede kern te Dambrugge; verder bebouwing aan de Bredabaan met onaanzienlijke gehuchten, verspreide hoeven en een tiental hoven, laatst genoemde meestal ontstaan in de 16de of 17de eeuw en, met uitzondering van Bouckenborgh en het Hof van Merksem, gelegen in het poldergebied ten westen van de Bredabaan. Door het graven van het Schelde-Maaskanaal/Kempische vaart (1859-1863), waarvan het traject op Merksems grondgebied later geïntegreerd werd in het Albertkanaal (1933-1935) werd Merksem een inlandse bijhaven. Op de gronden van het oude Hof van Merksem werden door de "Société Anonyme des Etablissements Industriels et Commerciaux de Merxem" dokken gegraven, een eerste in 1874 en een tweede in 1876; dit was de aanzet tot de verregaande industrialisering van de gemeente. Beide dokken werden in 1898 overgenomen door de gemeente die de nijverheid stimuleerde onder meer door de aanleg van nieuwe straten. In het zuiden van de gemeente ontstond zo een nieuw nijverheidskwartier met bedrijven uit de voedings-, veevoeder- en tabaksindustie, alsook uit de chemische en metaalverwerkende sector. Parallel met de groei van de nijverheid, extra gestimuleerd door de gemakkelijk bereikbare N.-havenuitbreiding van Antwerpen, en de hiermee gepaard gaande bevolkingsaangroei werd het grondgebied verkaveld en volledig volgebouwd (eerste helft van de 20ste eeuw), de landbouwontginningen verdwenen. In het centrum werden een park (naar ontwerp van V. De Bosschere en ir. A. Mennes), een gemeentelijk sportveld (1924) en een begraafplaats aangelegd op gronden van het oude Hof van Roosendaal; in het zuiden, op de grens met Antwerpen verrees het Sportpaleis, 1932, naar ontwerp van A. Herent.

Thans dicht bebouwd district met lintbebouwing; in het noorden en het westen begrensd door de autosnelweg, in het zuiden door het Albertkanaal; in het oosten sluit de bebouwing aan bij die van Schoten. Zuidelijk deel met industriegebied en eenvoudige arbeiderswoningen van één à twee bouwlagen (eerste helft van de 20ste eeuw). Voorts overwegend enkelhuizen van twee, drie of vier bouwlagen (eerste helft van de 20ste eeuw) en meer recente meer- en ééngezinswoningen. In het noorden sociale woningbouw zogenaamd "Nieuwe tuinwijk" waarvan de eerste huizen in 1921 gebouwd werden in de Laaglandlaan, de Volkstuinlei en aan het Kastanje- en het Lindeboomplein. In het westen recente woonwijken uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Op Zwaantjesvelden (ten noorden): ziekenhuis Jan Palfijn (1974-1979, R. Van Hekken), bejaardentehuis "Melgeshof" (1958-1963), R. Van Hekken), bejaardenresidentie (flats) zogenaamd "De Brem" (1978) en nieuwe begraafplaats (1971). Aansluitend groengebied met Fort van Merksem (1871-1882) dat behoort tot de fortengordel rondom Antwerpen en thans onderdak biedt aan recreatieve verenigingen. In het centrum parken van de kastelen Bouckenborgh, Groenendaal, Runcvoort en het gemeentelijk park met zwembad (1968), overige sportinfrastructuur verspreid over het district. Een nieuw districtshuis (1964-1968, J.(?) Gorlé en J.(?) Frissen) vervangt het oude gemeentehuis dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest werd, de eveneens vernielde Sint-Bartholomeuskerk werd heropgebouwd. De overige kerken werden - met uitzondering van Sint-Franciscuskerk (1893-1896)- opgericht in de 20ste eeuw. Opvallende inplanting van verscheidene grote onderwijsinstellingen zoals onder meer Stella Marisinstituut (Stella Marisstraat), Sint-Jan Berchmanscollege (Ullenshofstraat), Sint-Eduardus (Bredabaan), Technicum Rerum Novarum (Rerum Novarumlaan), een rijksschool (Melgesdreef) en een Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Bartholomeus (Jaak De Boeckstraat). Her en der nog enkele resten van het oude landelijke Merksem, onder meer kasteel Runcvoort, Hof van Roosendaal, Catershof en Catershoeve, kasteel Bouckenborgh en hoeve Royenborgh.

 • CAUBERGHS F., Bredabaan levensader van Merksem, Merksem, 1978.
 • CRAEYBECKX H., District Merksem, in Antwerpen, XXIX, nr. 1, maart 1983, p. 53-58.
 • GOETSCHALCKX P.J., Geschiedenis van Schooten, Merxem en St.-Job in 't Goor, Ekeren-Donk, 1920-1924.
 • MICHIELSEN L.-VAN SOOM L.,Merksem tussen nu en toen, Merksem, 1979.
 • MICHIELSEN L.-VAN SOOM L., Zo was Merksem, Merksem, 1983.
 • MUYS E.-MICHIELSEN L., Merksem in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1978.
 • PRIMS F., Geschiedenis van Merksem, Merksem, 1951.
 • VAN SOOM L., Merksem in 1000 zichten en gezichten, Merksem, 1989.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1992


Relaties

 • Is deel van
  Antwerpen - fusiegemeenten
  Antwerpen, Berchem, Berendrecht, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Lillo, Merksem, Wilrijk, Za...

 • Omvat
  Appartementsgebouw
  Rustoordstraat 4 (Antwerpen)

 • Omvat
  Arbeidershuizen Achterste Coleunnes
  Van Praetlei 240-248 (Antwerpen)

 • Omvat
  Arbeiderswoning
  Kluizeveldenstraat 102 (Antwerpen)

 • Omvat
  Aveve bloemmolens van de Belgische Boerenbond
  Eugeen Meeusstraat 2, 6 (Antwerpen)

 • Omvat
  Begraafplaats Zwaantjeslei
  Zwaantjeslei 11, 101 (Antwerpen)

 • Omvat
  Bredabaan
  Bredabaan (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis bouwmaterialen De Gruyter
  Deurnsebaan 46, 46A (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art deco
  Camelialei 31 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art deco
  Van Praetlei 54 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art nouveau
  Molenlei 22 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art-decostijl
  Azalealei 121 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in art-decostijl
  Gagelveldenstraat 15 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl
  Deurnsebaan 40A (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in cottagestijl
  Minister Delbekelaan 20 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in cottagestijl
  Ridder van Parijsstraat 16 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in cottagestijl
  Ridder van Parijsstraat 4 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl
  Molenlei 20 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuizen in cottagestijl
  Ridder van Parijsstraat 6, 8 (Antwerpen)

 • Omvat
  Catershoeve
  Catershoflaan 12 (Antwerpen)

 • Omvat
  Districtshuis Merksem
  Burgemeester Jozef Nolfplein 1 (Antwerpen)

 • Omvat
  Dokter Maurice Timmermanslaan
  Dokter Maurice Timmermanslaan (Antwerpen)

 • Omvat
  Domein Catershof
  Catershoflaan 14 (Antwerpen)

 • Omvat
  Drie arbeidershuisjes
  Gagelveldenstraat 102, 104, 106 (Antwerpen)

 • Omvat
  Du Chastellei
  Du Chastellei (Antwerpen)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis
  Camelialei 19 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis
  Camelialei 17 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis
  Oudebareellei 29 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eengezinswoning Karel Beuten
  Olmenbrug 22 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eengezinswoning met dokterspraktijk
  Maantjessteenweg 73 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing
  Van Praetlei 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen
  Elfnovemberstraat 2, 4, 6, 8, 10, Sint-Franciscusplein 12 (Antwerpen)

 • Omvat
  Eethuisstraat
  Eethuisstraat (Antwerpen)

 • Omvat
  Electriciteitsmaatschappij De Schelde
  Vaartkaai 2 (Antwerpen)

 • Omvat
  Elektriciteitscabine
  Kroonplein zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  Enkelhuis in baksteenpolychromie
  Molenlei 27 (Antwerpen)

 • Omvat
  Fabrique Nationale des tubes sans soudure
  Oostkaai 23 (Antwerpen)

 • Omvat
  Flatgebouw
  Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat 2A (Antwerpen)

 • Omvat
  Fort van Merksem
  Fortsteenweg zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  Frans de l'Arbrelaan
  Frans de l'Arbrelaan (Antwerpen)

 • Omvat
  Gekoppelde arbeidershuisjes
  Annuntiatenstraat 71A, 73 (Antwerpen)

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen in art-decostijl
  Van Praetlei 88, 90 (Antwerpen)

 • Omvat
  Griffin N.V.
  Oostkaai 30 (Antwerpen)

 • Omvat
  Hoeve Royenborg
  Lange Bremstraat 97 (Antwerpen)

 • Omvat
  Hof Ter Heyde met villatuin
  Van Praetlei 173 (Antwerpen)

 • Omvat
  Hospitaal Sint Bartholomeus
  Jaak De Boeckstraat 2, 6 (Antwerpen)

 • Omvat
  Industriegebied van Merksem
  Merksem (Antwerpen)

 • Omvat
  Kasteel Groenendael
  Gagelveldenstraat 71, Ullenshofstraat 2 (Antwerpen)

 • Omvat
  Laaglandlaan
  Laaglandlaan (Antwerpen)

 • Omvat
  Mariabeeld met gedenksteen
  Gagelveldenstraat 20A (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in art nouveau
  Wuytslei 43 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoning in eclectische stijl
  Van Praetlei 61 (Antwerpen)

 • Omvat
  Meergezinswoningen in art deco
  Begonialei 20, 22 (Antwerpen)

 • Omvat
  Mera N.V.-Hendrix Veevoeders
  Noordkaai 1 (Antwerpen)

 • Omvat
  Modernistisch appartementsgebouw
  Minister Schollaertstraat 17, 19 (Antwerpen)

 • Omvat
  Molens van Deinze en Antwerpen
  Zuidkaai 1 (Antwerpen)

 • Omvat
  N.V. Rijstpellerijen N. en C. Boost
  Oostkaai 16 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neotraditioneel burgerhuis
  Ridder van Parijsstraat 14 (Antwerpen)

 • Omvat
  Nieuwe Tuinwijk
  Kastanjeboomplein, Laaglandlaan, Lindeboomplein (Antwerpen)

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken
  Straalstraat zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Smarten
  Pastoor Bampsstraat 2 (Antwerpen)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jozef
  Jos De Swertsstraat 1 (Antwerpen)

 • Omvat
  Parochiekerk van het Heilig Sacrament
  Lambrechtshoekenlaan zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  Rode postbus
  Camelialei zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  Schijnpoortweg
  Schijnpoortweg (Antwerpen)

 • Omvat
  Schuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog
  IJsvogelstraat zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  Sint-Bartholomeusstraat
  Sint-Bartholomeusstraat (Antwerpen)

 • Omvat
  Sint-Lutgardisstraat
  Sint-Lutgardisstraat (Antwerpen)

 • Omvat
  Stadswoning
  Camelialei 8 (Antwerpen)

 • Omvat
  Suikerraffinaderij Gebroeders Ghys
  Carrettestraat 33 (Antwerpen)

 • Omvat
  Tabacofina-Vander Elst N.V.
  Bredabaan 121, 123, Vaartkaai 44 (Antwerpen)

 • Omvat
  Tabaksfabriek Tabalux N.V.
  Deurnsebaan 52 (Antwerpen)

 • Omvat
  Terlindenhofstraat
  Terlindenhofstraat (Antwerpen)

 • Omvat
  Van Heybeeckstraat
  Van Heybeeckstraat (Antwerpen)

 • Omvat
  Villa Charlotte
  Van Praetlei 157 (Antwerpen)

 • Omvat
  Villa in eclectische stijl
  Van Praetlei 155 (Antwerpen)

 • Omvat
  Villa Joossens in park
  Speelpleinstraat 53 (Antwerpen)

 • Omvat
  Winkelwoonhuis in baksteenpolychromie
  Sint-Franciscusplein 1 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning Celis
  Nieuwdreef 110 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning in Expostijl
  Ridder van Parijsstraat 40 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning Jozef Nolf
  Ridder van Parijsstraat 5 (Antwerpen)