Geografisch thema

Mortsel

ID: 13692   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13692

Beschrijving

Verstedelijkte gemeente (26.534 inwoners in 1983 en 778 ha), in periferie van Antwerpen, gelegen aan de spoorweglijn Antwerpen-Brussel en op het kruispunt van de banen van Antwerpen naar Mechelen (Brussel) en Lier. De gemeente wordt doorsneden door diverse spoorlijnen: elektrisch dieptespoor Antwerpen-Brussel (gegraven in 1933-35), lijnen Antwerpen via Lier naar Herentals (Turnhout) en Aarschot; van de ringspoorweg (eerste kwart 20ste eeuw) rond Antwerpen rest alleen nog de verhoogde spoorwegberm (bestemd voor snelverkeer of speelterrein). Het noordoostelijk deel van deze voorts dicht bebouwde gemeente is niet verkaveld (onmiddellijke nabijheid van de luchthaven van Deurne). Nagenoeg in het midden van de gemeente ligt Fort IV (1860-64) van de fortengordel rond Antwerpen.

Op grondgebied van het huidige Mortsel, gelegen aan de Romeinse heirbaan vanuit Bavai via Asse en Rumst naar Utrecht, was reeds een zekere bewoning in de Romeinse tijd, op de "Steenakker" stond nog eind 2de eeuw een omwalde hoeve met een grote driebeukige schuur (zie archeologische vondsten). Het Frankische landbouwbedrijf "villa Tishengien", "Diezegem", sinds de 7de eeuw (?) afhankelijk van de abdij van Lobbes (Henegouwen, zie de legende van Sint Reinhildis) omvatte de huidige gemeenten Mortsel, Hove en Edegem. Wellicht ontstond in de 10de of 11de eeuw een nieuw centrum "Mortsel" ten zuiden van een hoeve van de villa Diezegem; lange tijd was dit slechts een kapel (zie Sint-Benedictuskerk) tot 1158 afhankelijk van de moederkerk te Kontich. Vanaf 1387 was Mortsel als afzonderlijke heerlijkheid in handen van de heren van Cantecroy. Hoe en wanneer Cantecroy (noord van de gemeente) ontstaan is uit en/of naast het goed Diezegem is niet geweten. Zijn grootste bloei kende Cantecroy onder Antoine Perrenot, kardinaal Granvelle, die het goed vergrootte met de zogenaamde "cardinaelsdorpen". In 1570 werden al die leengoederen (Mortsel, Edegem, Luithagen, Boechout, Borsbeek, Hove, Vremde, Kontich, Waarloos, Reet en Aartselaar) gebundeld tot een graafschap Cantecroy. Tijdens de troebelen van de tweede helft van de 16de eeuw en in het eerste kwart van de 17de eeuw viel het graafschap uiteen. Omwille van z'n strategische ligging op het kruispunt van belangrijke toegangswegen naar Antwerpen werd Mortsel vanaf de 16de eeuw tot circa 1830 nagenoeg doorlopend getroffen door verwoestingen, plunderingen, troepentransporten en gevechten.

In 1585 (val van Antwerpen) was Mortsel bijna volledig ontvolkt en platgebrand (1583). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de gemeente zwaar getroffen door een luchtaanval op 5 april 1943 en door V-bommen in 1944-45.

Tot circa 1900 was Mortsel een landbouwgemeente die bestond uit de gehuchten Luithagen ten westen, Oude-God (middendeel) en Mortsel-Dorp ten zuidoosten. Toch waren er sinds de 16de eeuw al drukke wijken met ambachten en neringen als gevolg van de ligging van de gemeente aan de banen naar Lier en Mechelen-Brussel.

De gemeente had een voornamelijk landelijk uitzicht met woonkernen in de drie gehuchten, enkele kastelen (Koeisteert, Cantecroy, Ten Dorpe, Ter Varent) en hoeven (onder meer zogenaamd "Schranshoeve" en "Diezegemhoeve"). Omtrent de eeuwwisseling vestigden zich verscheidene industrieen te Mortsel onder meer Fotoprodukten Gevaert en autofabrieken Minerva (laatst genoemde stilgelegd in 1937), ten gevolge hiervan kende de gemeente een grote bevolkingstoename en groeiden de drie gehuchten aaneen tot een agglomeratie aan de transitobaan Antwerpen-Mechelen-Brussel. Vele huizen uit die tijd waren opgetrokken uit hout, vermits het verboden was binnen een bepualde afstand (585 m) rondom militaire versterkingen (Forten IV en V en Redoutes) stenen gebouwen op te trekken, overblijfselen hiervan zijn de villa's Mechelsesteenweg nummers 52 en 54, Statielei nummer 20 en de houten huisjes Lindenlei nummers 6 en 8. De bebouwing van Mortsel dateert voornamelijk uit de 20ste eeuw: eerste kwart 20ste eeuw, de periode tussen de twee wereldoorlogen en derde kwart 20ste eeuw (wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, onder meer zware bombardementen van 10 mei 1940 en 5 april 1943). De gemeente kent ook vele recente verkavelingen onder meer "Hof van Rieth", wijken "Ten Dorpe", "Cante croy" en "Savelkoul". Van de oudere bebouwing resten slechts enkele gebouwen onder meer de Sint-Benedictuskerk, kastelen Cantecroy, Ter Varent en Ten Dorpe, de hoeven "De Schrans" en "Diezegem".

Kerkelijk bestaat Mortsel uit vijf parochies: Sint-Benedictus in Mortsel-Dorp, Heilig Kruis op Oude God, Sint-Lodewijk in het noorden van de gemeente, Sint-Jozef in het oosten en Sint-Bernadette op het Hof van Rieth (zuidwesten).

De privé-woningbouw te Mortsel kan men qua stijl verdelen in enkele grote groepen:

1) Zeer vele enkelhuizen van twee à drie traveeën en twee of drie verdiepingen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met kleurige bakstenen lijstgevels, verlevendigd met banden en paneelwerk, soms verhoogd met topgeveltjes of geaccentueerd door balkon of erker, diverse muuropeningen; vaak gedateerd. Uitzonderlijk neoclassicistische enkelhuizen van twee à drie traveeën en twee verdiepingen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels op een arduinen plint, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

2) Arbeiderswoningen van twee traveeën en een of twee verdiepingen onder platte daken of zadeldaken, te dateren in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen, soms beschilderde, lijstgevels met rechthoekige of getoogde muuropeningen.

3) Sociale woningbouw uit de eerste helft van de 20ste eeuw. 4) Verscheidene alleenstaande woningen in een soort van landelijke villastijl, uit laatste kwart 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw.

5) Moderne woningbouw in Nieuwe Zakelijkheid uit tweede kwart 20ste eeuw; zeer vele één- en meergezinswoningen, laatst genoemde vooroamelijk in nieuwe wijken zoals Cantecroy en Savelkoul, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

 • CROUX H., Onuitgegeven nota's.
 • CROUX H., Zo was... Mortsel, Antwerpen, 1973.
 • DE BOE G., De Gallo-romeinse nederzetting op de Steenakker te Mortsel, in Jaarboek van de Mortselse Heemkundige Kring, V, 1966.
 • DE CANNIERE, Een romeins gebouw te Mortsel, in Jaarboek van de Mortselse Heemkundige Kring, IV, 1966, p. 4-12.
 • DIERCKX H., Geschiedenis van Mortsel, Mortsel, 1961.
 • DIERCKX H., Hoboken en Mortsel in hun relatie met Antwerpen, in Synopsis van het Colloquium van 17 oktober 1981 in de UFSIA - Antwerpen, Verleden en Toekomst van Antwerpen, p. XI - X5.
 • DIERCKX H., Mortsel van landbouwdorp tot dynamische kern van handel en nijverheid, in Mortsel van A tot Z, informatiebrochure 1984, p. 3-8.
 • MARIEN M.E., Belgica Antiqua, De Stempel van Rome, Antwerpen, 1980, p. 211.
 • SCHOBBENS J., Les environs d'Anvers, dl. I, Brussel, [1930], p. 131-149, 244-246.
 • STOCKMANS J.B., Geschiedenis der gemeente Mortsel met aanhangsels over Edeghem, Hove, Bouchout, Borsbeeck, Contich, Waerloos, Reeth en Aertselaer, Brussel, 1975, anastatische herdruk van de uitgave van 1882.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1985


Relaties

 • Omvat
  Antwerpsestraat
  Antwerpsestraat (Mortsel)

 • Omvat
  Architectenwoning van Gabriël Vinck
  Hendrik Consciencelaan 23 (Mortsel)

 • Omvat
  Armand Segerslei
  Armand Segerslei (Mortsel)

 • Omvat
  Bejaardentehuis Mayerhof
  Fredericusstraat 89 (Mortsel)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Heideland 2A (Mortsel)

 • Omvat
  Bunkers KW-linie Antwerpen
  Boechout, Bonheiden, Duffel, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mechelen, Mortsel, Putte, Ranst, Sint-Kat...

 • Omvat
  Burgerhuis
  Wouwstraat 3 (Mortsel)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Wouwstraat 39 (Mortsel)

 • Omvat
  Burgerhuis Ons Genoegen
  Dorpsstraat 8 (Mortsel)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1979
  Lusthovenlaan 21 (Mortsel)

 • Omvat
  Cantecroylaan
  Cantecroylaan (Mortsel)

 • Omvat
  De Brialmontvesting
  Hoboken, Wilrijk (Antwerpen), Borsbeek (Borsbeek), Edegem (Edegem), Mortsel (Mortsel), Wijnegem (...

 • Omvat
  Deurnestraat
  Deurnestraat (Mortsel)

 • Omvat
  Diezegemhoeve
  Wouter Volcaertstraat 44 (Mortsel)

 • Omvat
  Drie burgerhuizen
  Wouwstraat 22-26 (Mortsel)

 • Omvat
  Eclectisch klooster
  Fredericusstraat 67 (Mortsel)

 • Omvat
  Edegemsestraat
  Edegemsestraat (Mortsel)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing Villa Johnny en Villa Rosy
  Wouwstraat 32-34 (Mortsel)

 • Omvat
  Eggestraat
  Eggestraat (Mortsel)

 • Omvat
  Ereperk en oorlogsmonument
  Lepelstraat zonder nummer (Mortsel)

 • Omvat
  Feestzaal Merelhof
  Edmond Thieffrylaan 94 (Mortsel)

 • Omvat
  Floralaan
  Floralaan (Mortsel)

 • Omvat
  Fort IV
  Krijgsbaan zonder nummer (Mortsel)

 • Omvat
  Fortstraat
  Fortstraat (Mortsel)

 • Omvat
  Guido Gezellelaan
  Guido Gezellelaan (Mortsel)

 • Omvat
  Hendrik Kuijpersstraat
  Hendrik Kuijpersstraat (Mortsel)

 • Omvat
  Hoekhuis met café, gedateerd 1927
  Lusthovenlaan 2 (Mortsel)

 • Omvat
  Hoeve Domen
  Hendrik Consciencelaan 107 (Mortsel)

 • Omvat
  Huis Les Marguerites
  Jaak Blockxstraat 40-42 (Mortsel)

 • Omvat
  Jozef Hermanslei
  Jozef Hermanslei (Mortsel)

 • Omvat
  Kapellelei
  Kapellelei (Mortsel)

 • Omvat
  Kasteel Ten Dorpe
  Theofiel Reynlaan 3 (Mortsel)

 • Omvat
  Kasteel Ter Varent
  Ter Varentstraat 59 (Mortsel)

 • Omvat
  Kerkstraat
  Kerkstraat (Mortsel)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Drabstraat 288 (Mortsel)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve met wagenhuis
  Boechoutselei 55 (Mortsel)

 • Omvat
  Liersesteenweg
  Liersesteenweg (Mortsel)

 • Omvat
  Lieven Gevaertstraat
  Lieven Gevaertstraat (Mortsel)

 • Omvat
  Lindenlei
  Lindenlei (Mortsel)

 • Omvat
  Mayerlei
  Mayerlei (Mortsel)

 • Omvat
  Mechelsesteenweg
  Mechelsesteenweg (Mortsel)

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis
  Jaak Blockxstraat 85 (Mortsel)

 • Omvat
  Oudebaan
  Oudebaan (Mortsel)

 • Omvat
  Parochiekerk Heilige Bernadette
  Sint-Bernadettestraat 7 (Mortsel)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Benedictus
  Wouwstraat zonder nummer (Mortsel)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Lodewijk
  Osylei 74 (Mortsel)

 • Omvat
  Parochiekerk van het Heilig Kruis
  Heilig-Kruisstraat 26 (Mortsel)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Benedictusparochie
  Wouwstraat 2 (Mortsel)

 • Omvat
  Pieter Reypenslei
  Pieter Reypenslei (Mortsel)

 • Omvat
  Reeks van zes burgerhuizen
  Berthoutstraat 25-33, Ter Varentstraat 79 (Mortsel)

 • Omvat
  Ridder van Ranstlei
  Ridder van Ranstlei (Mortsel)

 • Omvat
  Rijhuis ontworpen door SILO
  Bosstraat 16 (Mortsel)

 • Omvat
  Rubensstraat
  Rubensstraat (Mortsel)

 • Omvat
  Schans V
  Drabstraat 256A (Mortsel)

 • Omvat
  Septestraat
  Septestraat (Mortsel)

 • Omvat
  Sint-Benedictusstraat
  Sint-Benedictusstraat (Mortsel)

 • Omvat
  Sint-Fredericuskapel
  Fredericusstraat 79 (Mortsel)

 • Omvat
  Statielei
  Statielei (Mortsel)

 • Omvat
  Tuinwijk Minerva
  Beekstraat 2-28, 2A, Minervastraat 99 (Edegem), Beekstraat 1-23, Bosstraat 1-10, 11-35, Elzenplei...

 • Omvat
  Twee arbeiderswoningen
  Kretenburgstraat 65-67 (Mortsel)

 • Omvat
  Tweegezinswoning
  Edmond Thieffrylaan 83-85 (Mortsel)

 • Omvat
  Van Dijckstraat
  Van Dijckstraat (Mortsel)

 • Omvat
  Vestinglaan
  Vestinglaan (Mortsel)

 • Omvat
  Villa
  Wouwstraat 28 (Mortsel)

 • Omvat
  Villa Godefroid en Villa Constantin
  Fredericusstraat 73-75, 83-85 (Mortsel)

 • Omvat
  Villa Mathilde
  Osylei 27 (Mortsel)

 • Omvat
  Villa Rosa
  Wouwstraat 30 (Mortsel)

 • Omvat
  Villa's en bomenrij
  Quinten Matsijslei , Wouwstraat 30-34 (Mortsel)

 • Omvat
  Vredebaan
  Vredebaan (Mortsel)

 • Omvat
  Winkelhuis
  Wouwstraat 16 (Mortsel)

 • Omvat
  Woning Nagels
  Drabstraat 252 (Mortsel)

 • Omvat
  Woning Tanghe
  Amedeus Stockmanslei 103 (Mortsel)

 • Omvat
  Woning Van de Pas
  Dieseghemlei 110 (Mortsel)

 • Is deel van
  Arrondissement Antwerpen
  Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthou...