Geografisch thema

Haven

ID: 13731   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13731

Beschrijving

Haven aan kop van kanaal Roeselare-Ooigem, uitmondend in de Leie, aangelegd tussen 1863-1872. De havenkom strekt zich van de havenkop tot Mandellaan. Eerste kaaimuren van 1880 op linker oever; rechter oever pas bemuurd vanaf 1938, tot dan enkel débarcadères (loskades). Nijverheidsterreinen palen niet onmiddellijk aan het kanaal, zodat lostoestellen moeten aangewend worden, onder meer zuiginstallaties, monorails, laadbruggen en kranen. Verbinding van de haven met goederen- en rangeerstation door middel van nijverheidsspoor langs de Kaaistraat, heden in onbruik, maar sporen nog aanwezig.

Oorspronkelijk landelijk gebied, zie schuur van Hofstede Vandenberghe, Trakelweg naast nummer 87. Voor de aanleg van de haven was er in dit gebied reeds textielindustrie gevestigd, onder meer vlasspinnerij De Brouckère vanaf 1853 aan de westkant. Bij het begin van de havenactiviteit, veel aanvoer van steenkool en veel graantransport, vanaf 1930 vooral voedergranen. Heden overweegt aanvoer van granen en voeders, tevens belangrijk aandeel van bouwstoffen.

Tot het havengebied kunnen de Kaaistraat, Trakelweg, Gieterijstraat en Vaartstraat gerekend worden. De Kaaistraat -gelegen op de linker oever- volgt de kop van de vaart tot de Mandellaan. De Trakelweg volgt hetzelfde traject op de rechter oever. De Kaaistraat wordt verbonden met de Spanjestraat door onder meer de Gieterijstraat en de Vaartstraat. Vaartstraat heeft vroegere industriële uitzicht -sterk bepaald door het enorme complex van de spinnerij De Brouckère- grotendeels verloren ten gunste van woonfunctie.

Eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw magazijnen, fabrieken, woonhuizen en herbergen. Vanaf 1930 schaalvergrotende silo's.

  • DESMET G., Ontwikkeling der ekonomische bedrijvigheid in en om de haven van Roeselare, 1862-1962, Roeselare, 1962.
  • GELLYNCK B., Magazijn en woning Van Eeckhout-Wulleput, onderzoeksproject industriële archeologie, 1996-1997.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999


Relaties