Geografisch thema

Ronde Kom, Kleine en Grote Bassin

ID
13732
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13732

Beschrijving

Industriezone die zich vooral na de aanleg van de waterreservoirs in de periode 1862-1863, heeft ontwikkeld. Het Kleine en het Grote Bassin zijn gevormd door een verbreding van respectievelijk de Sint-Amandsbeek en de Mandel; de Ronde Kom neemt de plaats in van een vroegere steenbakkersput. De aanleg van de Brugsesteenweg in 1754, en later van het station in 1847, werkten de oprichting in de hand vanaf 1843-1863 van mechanische spinnerijen, weverijen en garenkokerijen in dit voormalig landelijk gebied aan de westkant van de Sint-Amandsbeek (zie P.C. Poppkaart, circa 1830). In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw vestigden er zich ook andere industrieën en werd de woonfunctie prominenter aanwezig. Door grote verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog resten er maar weinig architecturale sporen van de vooroorlogse textielnijverheid. De talrijke fabrieksgebouwen van na de Eerste Wereldoorlog zijn nog gedeeltelijk bewaard gebleven, maar meestal sterk verbouwd sinds ze door andere bedrijven zijn ingenomen en herbestemd.

In de periode 1864-1914 heeft het stratenplan vaste vorm en uitvoering gekregen in het gebied dat hier wordt afgebakend door: de Godshuislaan ten noorden; de Stationsdreef, het Stationsplein en de Gasstraat ten oosten; de Brugsesteenweg, de Hugo Verrieststraat, de Jan Mahieustraat en de Delaerestraat ten westen en de Leenstraat ten zuiden. Samen met de toenemende industrie is de urbanisatie van de Sint-Amandsparochie vanaf 1865 cruciaal geweest voor de uitbouw van het voorheen nog grotendeels agrarisch gebied tussen Noordstraat, Ooststraat, spoorweg en Brugsesteenweg. De aanleg van nieuwe straten is in een viertal fasen gebeurd:

1866-1872: Keizerstraat (heden: Henri Horriestraat), Kleinen Bassinstraat (heden: Kleine Bassinstraat), Statiestraat (heden: Hendrik Consciencestraat), Sint-Amandsnieuwestraat (heden: Sint-Amandsstraat) en De Conincks plaats (heden: de Coninckplein).

1878-1881: Cichoreistraat, Rondekomstraat en Landbouwstraat. 1893: Vlasstraat, Statiedreef (heden: Stationsdreef), Middenstraat, Weverijstraat.

Vanaf 1901 met de verbreding van de Godshuislaan: Drafstraat, Handelsstraat, Gasthuisstraat, Zijstraat, Doorgangsstraat en Stokerijstraat.


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 1999


Relaties

 • Omvat
  Juteweverij Pardou-Duthoo

 • Omvat
  Landbouwstraat

 • Omvat
  Rondekomstraat

 • Omvat
  Teerlingstraat

 • Omvat
  Weverij

 • Omvat
  Weverijstraat

 • Is deel van
  Roeselare


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ronde Kom, Kleine en Grote Bassin [online] https://id.erfgoed.net/themas/13732 (Geraadpleegd op 26-01-2021)