Geografisch thema

Denderwindeke

ID
13769
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13769

Beschrijving

Oudste vermelding "Vuenteka super fluvium Therma" (896). Romeinse voorwerpen en grondvesten van een romeinse villa werden gevonden ten oosten van de steenweg Ninove-Edingen, ter hoogte van de parochiekerk en pastorie. In de middeleeuwen grensgebied van het graafschap Vlaanderen met militaire betekenis. De heerlijkheid Denderwindeke, in de middeleeuwen een der lenen van de burcht van Ninove, behoorde sedert de 13de eeuw aan de Heren van Wedergraete. Achtereenvolgens in het bezit van Pieter de Goux (15de eeuw) en diens afstammelingen en de geslachten de la Pierre (1666), Van Cauteren (1699) en de Plotho (eind 18de eeuw). De abdij van Vicogne bezat te Denderwindeke vele goederen, waarvan het bestuur toevertrouwd werd aan een aldaar verblijvende proost. Eertijds waren er enkele steengroeven. Tijdens de 18de eeuw en begin 19de eeuw kende deze gemeente, naast de traditionele landbouw, talrijke thuiswevers en -spinners.

Landelijke gemeente (1.523 hectare, 3.315 inwoners in 1972), ten noordwesten begrensd door de Dender met haar alluviale vallei. Sterk heuvelend gebied met mooi landschap, ten zuiden aansluitend bij het Brabants heuvelland. Plaats met parochiekerk gelegen op de noord-zuid gerichte steenweg Ninove-Edingen. Naast de stervormig ontwikkelde dorpskom, verschillende vrijwel alleenstaande, meestal zeer landelijke woonkernen, ondermeer Flierendries, Nijken, Rendestede, Roost, Stebbingen, Varenberg en Vreckom. Enkele belangrijke gesloten of semi-gesloten hoeven.

 • DE COCK P., Geschiedenis van Denderwindeke, Galmaarden. 1962.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Brouwerij en mouterij

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos

 • Omvat
  Edingsesteenweg

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm

 • Omvat
  Hoeve in L-vorm

 • Omvat
  Hoeve in U-vorm

 • Omvat
  Hoevetje

 • Omvat
  Hoevetje in L-vorm

 • Omvat
  Knotessen op perceelsgrens

 • Omvat
  Langgestrekt hoevetje

 • Omvat
  Nijken

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Pastorie Sint-Petrusparochie

 • Omvat
  Ringoven

 • Omvat
  Roost

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Omvat
  Solitaire opgaande linde

 • Omvat
  Watermolen Vreckommolen

 • Omvat
  Wegom van Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën

 • Omvat
  Windmolen ter Zeven Wegen

 • Is deel van
  Ninove


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Denderwindeke [online] https://id.erfgoed.net/themas/13769 (Geraadpleegd op 18-05-2021)