Geografisch thema

Neigem

ID: 13773   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13773

Beschrijving

Oudste vermelding in de tweede helft van de 12de eeuw. Eertijds grensgebied tussen het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. Voormalig bezit van de heren van Wedergraete, in de kasselrij van het Land van Aalst. Het kasteel van de heren van Wedergraete, wederopgebouwd in de 20ste eeuw, staat heden op het grondgebied Meerbeke. De oudste woonkern, de wijk Bevingen, ontwikkelde zich uit een Frankische nederzetting. Klein landelijk dorp (532 inwoners, 105 hectare) met sterk golvend reliëf, aansluitend bij de Brabantse Ardennen, doorsneden door een Molenbeek. Ten noordoosten begrensd door het * Neigembos.

  • VAN DEN ABEELE-BELLON, Negem in het Pajottenland, in Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1969/5, p. 85-87.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties