Geografisch thema

Millen

ID: 13806   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13806

Beschrijving

Taalgrensgemeente. Woonforenzen- en landbouwgemeente (graan-, suikerbieten- en veeteelt). Over een vrij grote oppervlakte verspreid kerndorp, waarvan de bebouwing een aanzienlijk aantal ruime vierkanthoeven omvat. De dorpskom werd als dorpsgezicht beschermd.

De Romeinse bewoningssporen omvatten bouwresten van enkele villae, een tumulus en sporen van centuriatio. De Romeinse weg Tongeren-Maastricht en de antieke weg Othée-Herderen lopen door het grondgebied.

Eerste vermelding in 1143 als Milina. Loonse heerlijkheid waarvan de heerlijke rechten achtereenvolgens in leen werden gegeven aan de families Proest (1369), van Guigoven (1456), van Berloz (1479), van Hautem (1531), de Fléron (1625), de Hemricourt (1741). De heren resideerden in hun burcht, confer Kattestraat.

Andere Loonse heerlijkheden op het grondgebied waren Eggertingen (confer Langstraat), een laathof met kasteel, in bezit van de families van Gelinden, gezegd van Eggertingen (1367), van Betho (1437) en de Mettekoven (eind 15de tot de 18de eeuw), en Bosch, een Diepenbeeks leen, bakermat van het geslacht van den Bosch. Hun kasteel bevond zich op de plaats Dries (tussen Millerdries en Genendries). Verder nog het laathof Cauwenberg. Tenslotte bevindt zich aan de Peperstraat een motte met sporen van een thans verdwenen gebouw.

De schepenbank sprak Luiks recht, met uitzondering voor de omgeving van de kasteelburcht en de gronden afhangend van het Cauwenberghof.

Begevingsrecht en tienden van de Sint-Stefanusparochie waren in handen van het Sint-Martinuskapittel van Luik; de kapellen van Val en Meer (Val-Meer) waren afhankelijk van de parochie van Millen.

Oppervlakte: 1.035 hectare. Aantal inwoners (1990): 1.405

 • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen). Brussel, 1968, p.225-227.
 • CLAASSEN A., Van mottoren tot kasteel, (Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren; 14) Tongeren, 1970, p.69.
 • DE DIJN C.G., Kunst en Oudheden in Limburg. Monumentenroutes 1975, St.-Truiden, 1975, p.39.
 • DRIESEN W., Het hoevewoonhuis in Millen (16de eeuw-1940), (Volkskunde, 87, 1986, p.346-382).
 • LAENEN M., Het projekt "Millen" in het Provinciaal Openluchtmuseum te Bokrijk, (Volkskunde, 84, 1983, p.347-350).
 • PAQUAY J., De Heerlijkheid Millen, (Jaarboek van het Limburgsch Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 47, 1933, p.115-124).

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1990


Relaties

 • Omvat
  Burcht van Millen

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Elektriciteitscabine

 • Omvat
  Gemeentehuis van Millen en school

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gietijzeren kruisbeeld

 • Omvat
  Grensboom Beurebeumke

 • Omvat
  Hoeve Bouveroux

 • Omvat
  Hoeve de Lexhy

 • Omvat
  Hoeve Dewalleff

 • Omvat
  Hoeve Hamels

 • Omvat
  Hoeve Henrotte

 • Omvat
  Hoeve Hof van Eggertingen

 • Omvat
  Hoeve Peters met Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Omvat
  Hoeve, gedateerd 1887

 • Omvat
  Hoevegebouwen

 • Omvat
  Kapel Aen den Ringboom

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand

 • Omvat
  Kasteelhoeve

 • Omvat
  Klooster en school

 • Omvat
  Middeleeuwse motte

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Stefanus

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Stefanusparochie

 • Omvat
  Resten van een gebouw

 • Omvat
  Sint-Antoniuskapel

 • Omvat
  Smidse Darcis met hoeve

 • Omvat
  Tolhuis

 • Omvat
  Veldkapelletje

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Riemst