Geografisch thema

Millen

ID: 13806   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13806

Beschrijving

Taalgrensgemeente. Woonforenzen- en landbouwgemeente (graan-, suikerbieten- en veeteelt). Over een vrij grote oppervlakte verspreid kerndorp, waarvan de bebouwing een aanzienlijk aantal ruime vierkanthoeven omvat. De dorpskom werd als dorpsgezicht beschermd.

De Romeinse bewoningssporen omvatten bouwresten van enkele villae, een tumulus en sporen van centuriatio. De Romeinse weg Tongeren-Maastricht en de antieke weg Othée-Herderen lopen door het grondgebied.

Eerste vermelding in 1143 als Milina. Loonse heerlijkheid waarvan de heerlijke rechten achtereenvolgens in leen werden gegeven aan de families Proest (1369), van Guigoven (1456), van Berloz (1479), van Hautem (1531), de Fléron (1625), de Hemricourt (1741). De heren resideerden in hun burcht, confer Kattestraat.

Andere Loonse heerlijkheden op het grondgebied waren Eggertingen (confer Langstraat), een laathof met kasteel, in bezit van de families van Gelinden, gezegd van Eggertingen (1367), van Betho (1437) en de Mettekoven (eind 15de tot de 18de eeuw), en Bosch, een Diepenbeeks leen, bakermat van het geslacht van den Bosch. Hun kasteel bevond zich op de plaats Dries (tussen Millerdries en Genendries). Verder nog het laathof Cauwenberg. Tenslotte bevindt zich aan de Peperstraat een motte met sporen van een thans verdwenen gebouw.

De schepenbank sprak Luiks recht, met uitzondering voor de omgeving van de kasteelburcht en de gronden afhangend van het Cauwenberghof.

Begevingsrecht en tienden van de Sint-Stefanusparochie waren in handen van het Sint-Martinuskapittel van Luik; de kapellen van Val en Meer (Val-Meer) waren afhankelijk van de parochie van Millen.

Oppervlakte: 1.035 hectare. Aantal inwoners (1990): 1.405

 • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen). Brussel, 1968, p.225-227.
 • CLAASSEN A., Van mottoren tot kasteel, (Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren; 14) Tongeren, 1970, p.69.
 • DE DIJN C.G., Kunst en Oudheden in Limburg. Monumentenroutes 1975, St.-Truiden, 1975, p.39.
 • DRIESEN W., Het hoevewoonhuis in Millen (16de eeuw-1940), (Volkskunde, 87, 1986, p.346-382).
 • LAENEN M., Het projekt "Millen" in het Provinciaal Openluchtmuseum te Bokrijk, (Volkskunde, 84, 1983, p.347-350).
 • PAQUAY J., De Heerlijkheid Millen, (Jaarboek van het Limburgsch Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 47, 1933, p.115-124).

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1990


Relaties

 • Omvat
  Burcht van Millen
  Kattestraat 22, 20A (Riemst)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Genendries 34 (Riemst)

 • Omvat
  Dorpswoning
  St.-Stefanusstraat 44 (Riemst)

 • Omvat
  Elektriciteitscabine
  Zevenbunderstraat zonder nummer (Riemst)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Millen en school
  Kromstraat 21 (Riemst)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Kattestraat 1 (Riemst)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Langstraat 26 (Riemst)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Kattestraat 2A, Tikkelsteeg 5, 5A (Riemst)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Tikkelsteeg 9 (Riemst)

 • Omvat
  Gietijzeren kruisbeeld
  Langstraat zonder nummer (Riemst)

 • Omvat
  Grensboom Beurebeumke
  Rukkelingenweg zonder nummer (Riemst)

 • Omvat
  Hoeve Bouveroux
  Genendries 38 (Riemst)

 • Omvat
  Hoeve de Lexhy
  Peperstraat 20 (Riemst)

 • Omvat
  Hoeve Dewalleff
  Tikkelsteeg 13 (Riemst)

 • Omvat
  Hoeve Hamels
  Elsterweg 24 (Riemst)

 • Omvat
  Hoeve Henrotte
  St.-Stefanusstraat 2 (Riemst)

 • Omvat
  Hoeve Hof van Eggertingen
  Langstraat 29/1-9 (Riemst)

 • Omvat
  Hoeve Peters met Onze-Lieve-Vrouwkapel
  Millerdries 25, 25A (Riemst)

 • Omvat
  Hoeve, gedateerd 1887
  Peperstraat 16-18 (Riemst)

 • Omvat
  Hoevegebouwen
  Peperstraat 7-9 (Riemst)

 • Omvat
  Kapel Aen den Ringboom
  Ringboomstraat zonder nummer (Riemst)

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand
  Rukkelingenweg zonder nummer (Riemst)

 • Omvat
  Kasteelhoeve
  Kattestraat 20 (Riemst)

 • Omvat
  Klooster en school
  Kattestraat 7 (Riemst)

 • Omvat
  Middeleeuwse motte
  Peperstraat zonder nummer (Riemst)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Stefanus
  St.-Stefanusstraat zonder nummer (Riemst)

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Stefanusparochie
  Tikkelsteeg 11 (Riemst)

 • Omvat
  Resten van een gebouw
  Kattestraat 21 (Riemst)

 • Omvat
  Sint-Antoniuskapel
  Peperstraat zonder nummer (Riemst)

 • Omvat
  Smidse Darcis met hoeve
  Genendries 13 (Riemst)

 • Omvat
  Tolhuis
  Oude Steenstraat 41-43 (Riemst)

 • Omvat
  Veldkapelletje
  Elsterweg zonder nummer (Riemst)

 • Omvat
  Villa
  Genendries 40 (Riemst)

 • Is deel van
  Riemst
  Riemst (Limburg)