Geografisch thema

Paal

ID: 13852   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13852

Beschrijving

Paal, poel of moeras, of van het Latijnse palus, paal, paalwerk, grens (gelegen op de Romeinse heerbaan Diest-Peer).

Gelegen aan het Albertkanaal in de zuidelijke Kempen; het zuidelijke deel sluit aan bij het heuvelachtig reliëf van het Hageland, het zuidoosten wordt begrensd door de vallei van de Zwarte Beek, het noordwesten door de brede moerassige depressie van de Winterbeek; de bodems in het heuvelland bestaan uit droge zandgrond, de valleien der beken uit natte zand- tot lemige zandgrond.

Paal was eertijds een gehucht ("de Buiting") van het erfleen Beringen (zie Beringen).

De parochie werd opgericht in 1702, de pastoor van Beringen had er het begevingsrecht.

In 1802 werd het een afzonderlijke gemeente. Sinds 1976 opnieuw gefusioneerd met Beringen.

Voor de aanleg van de huidige verbinding Diest-Beringen (1847) liep de steenweg naar Diest via de Heldenlaan, Rode Kruisstraat, Windmolenstraat en Oude Baan waar hij aansloot op de Paalse straat. Vanop de Markt vertrok de steenweg naar Beverlo en de steenweg naar Meldert.

Aanvankelijk een straatdorp aan de oude en nieuwe verbindingsweg Diest-Beringen, evolueerde Paal van een landelijke- naar een forensengemeente, eerst door de steenkoolontginning van Beringen-Mijn, later door de aanwezigheid van het industrieterrein Kwaadmechelen-Tessenderlo bij de autoweg E 39; momenteel wordt een nieuw industrieterrein aangelegd ten oosten van de E 39.

Nieuwe woonwijken ontstonden voornamelijk ten zuiden van het straatdorp, terwijl ook de vroegere gehuchten tot wooncentra evolueerden, met als belangrijkste woonkern het gehucht Tervant. Vanaf circa 1860 werd langsheen de Winterbeek, tot circa 1920, voornamelijk onder leiding van de familie Christiaens uit Beringen, oer ontgonnen. Deze uitgegraven gebieden werden recentelijk opgespoten.

 • SCHOUTEDEN, W., Beringen, vroeger en nu, Beringen, sine date.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

 • Is deel van
  Beringen
  Beringen (Limburg)

 • Omvat
  Dorpscafé
  Paalsesteenweg 342, 344 (Beringen)

 • Omvat
  Dorpswoning met dwarsschuur
  Schoolstraat 26, 28 (Beringen)

 • Omvat
  Dorpswoning, hoekhuis
  Pater Carremansstraat 24 (Beringen)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Paal
  Beverlosesteenweg 3 (Beringen)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Pater Carremansstraat 2 (Beringen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Brelaarstraat 16 (Beringen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Hagelsteenstraat 21 (Beringen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Meelbergstraat 85 (Beringen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Meelbergstraat 238, 239 (Beringen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Driesstraat 67 (Beringen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Sint-Janstraat 42 (Beringen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Schipperstraat 25 (Beringen)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve van 1887
  Schorheidestraat 2 (Beringen)

 • Omvat
  Oude tuinsite
  Maalbeekstraat 81 (Beringen)

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen
  Pastoor Grausstraat 16 (Beringen)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper
  Paal-Dorp zonder nummer (Beringen)

 • Omvat
  Sociale woningen van 1956-1957
  Hoefbladstraat 23-37, Processiestraat 37-47, 44-54 (Beringen)

 • Omvat
  Steenkoolmijn van Beringen
  Koolmijnlaan 201-203 (Beringen)

 • Omvat
  Vervallen hoeve
  Broekkantstraat zonder nummer (Beringen)

 • Omvat
  Watermolen Gestelse molen
  Maalbeekstraat 101 (Beringen)

 • Omvat
  Wegkapelletje
  Schipperstraat zonder nummer (Beringen)

 • Omvat
  Woning, dubbelhuis
  Diestersesteenweg 14 (Beringen)