Geografisch thema

Schulen

ID: 13884   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13884

Beschrijving

Voor het eerst vermeld in 1107 als Sconclo (van het germaans "skauni", loon en "lauki", bosje op hoge zandgrond). Gemeente gelegen op de westelijke rand van Vochtig-Haspengouw, aan Demer en Herk; ten westen, het Schulensbroek een één tot twee kilometer brede vlakte gevormd door de Demer, Gete, Herk, Velp en de Mangelbeek (tussen de gemeenten Halen, Herk-de-Stad, Donk, Schulen, Linkhout en Lummen); een gesloten depressie met veenlagen; thans gedeeltelijk uitgegraven tot wachtbekken voor overtollig water.

Neolithische en Romeinse vondsten. Deel der vrijheerlijkheid Lummen. De oorspronkelijke dorpskern met driehoekig dorpsplein (Sint-Jansstraat) lag ten zuidoosten van het latere straatdorp aan de weg Herk-de-Stad - Lummen. De oude baan van Herk-de-Stad naar Schulen liep tot de 19de eeuw via de Hondsblokstraat, Gulkerveldstraat en Sint-Jansstraat om bij het Dorpsplein uit te komen. Door het feit dat de Sint-Jan-Baptistkerk ten noorden werd opgetrokken, groeide het, zich tijdens de 20ste eeuw oostwaarts uitbreidende straatdorp langs de Kerkstraat; tussen laatsgenoemde en de Dorpstraat zeer recente verkaveling. Aan de Stapstraat en de Sint-Jorislaan (andere verbinding met Lummen) toenemende lintbebouwing sinds de Tweede Wereldoorlog.

Oorspronkelijk landbouwgemeente met een drietal pannen- en baksteenbakkerijen tijdens tweede helft van de 19de eeuw (fabricatie van de "Schulense pannen"), gebruik makend van de klei uit het Poterijbroek (plaatselijke benaming voor Schulensbroek), vandaar tal van versteende hoeven in vakwerk naast de nog schaarse leembouw; plattegronden van langgestrekt naar semi-gesloten. Door de ligging ten opzichte van Hasselt en Diest, evolutie naar forenzengemeente.

Oppervlakte: 1.140 hectare. Aantal inwoners (1976): 3.544.

 • AERTS J., Historische schets van de gemeente en parochie Schulen, gestencileerde uitgave, Schulen, 1969.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

 • Is deel van
  Herk-de-Stad
  Herk-de-Stad (Limburg)

 • Omvat
  Archeologisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei
  Donk, Herk-de-Stad, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)

 • Omvat
  Berbroek
  Berbroek (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis
  Kiezelweg 90 (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Dreef van zomereik bij Kasteel Het Looi
  Pannestraat zonder nummer (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Hoeve losse bestanddelen
  Sint-Jorislaan 89 (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Leemkuilstraat 1 (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve met café
  Minstraat 10 (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Panoven
  Pannestraat zonder nummer (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jan de Doper - toren en bijgebouwen
  Kiezelweg 119 (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jan de Doper naar ontwerp van J. Dere
  Kiezelweg zonder nummer (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Jan De Doperparochie
  Kiezelweg 103 (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve met brouwerij
  Kiezelweg 46 (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Tuinwijk Tuffelland
  Vanarenberglaan 8 (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Twee sierbomen als relict van tuinaanleg
  Vanarenberglaan 1, 3 (Herk-de-Stad)

 • Omvat
  Woonhuis en inrijpoort
  Sint-Jansstraat 9 (Herk-de-Stad)