Geografisch thema

Sint-Niklaas

ID
13936
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13936

Beschrijving

Stad van 2755 hectare en circa 50.000 inwoners, begrensd door Sint-Pauwels en Nieuwkerken-Waas (ten noorden), Haasdonk en Temse (ten oosten), Tielrode en Elversele (ten zuiden), Waasmunster en Belsele (ten westen).

Hoofdstad van het Land van Waas, en na Gent inzake inwonertal de grootste van Oost-Vlaanderen.

Archeologische vondsten wijzen op ononderbroken bewoning sinds de prehistorische tijd, evenwel ten Zuiden van het huidige stadscentrum (onder meer Heimolen, Smisstraat). Pas in de 12de eeuw ontstaat een nieuwe bewoningskern rond de huidige Grote Markt. Reizende handelaars vestigen zich aldaar naast de agrarische bevolking op de zandige glooiing, het kruispunt van de handelswegen Brabant Zeeland en Antwerpen-Brugge. De karige documenten met betrekking tot het ontstaan van deze dorpskern dateren pas van 1217, jaar waarin de moederparochie Waasmunster overgaat tot de stichting van een nieuwe parochie met als beschermheilige de Heilige Nikolaas, patroon der handelaars. Ter ondersteuning van de jonge parochie schonk Joanna van Constantinopel op 6 oktober 1219 zes bunder grond palend aan de kerk. Op 12 augustus 1248 voegt Margaretha van Constantinopel er het plein ten Westen van de kerk aan toe (huidige markt) op voorwaarde dat het in zijn geheel braak zou blijven en tot nut van de hele gemeenschap. Dit plein groeide snel uit tot het hart van de handeldrijvende gemeente, waarop zich in latere tijd ook de Vierschaar kwam vestigen. Tevens was het het vertrekpunt voor de belangrijkste uitvalswegen, met name naar Antwerpen (Ankerstraat), Gent (Dalstraat), Dendermonde (Kokkelbeekstraat), Temse (Kalkstraat). Hulst (Plezantstraat) en Sint-Gillis-Waas (Hofstraat). Later volgden Nieuwstraat, Kollegestraat en Walburgstraat (1788). Dit stratennet onderging tot in de eerste helft van de 19de eeuw geen ingrijpende wijzigingen meer. Pas door de aanleg van de spoorweg "Het Land van Waas" van Antwerpen naar Gent in 1844, werd voor het eerst planmatig en geleidelijk een ander deel van het grondgebied van straten voorzien en met de stadskern verbonden. Het plan van het stationskwartier werd in 1846 opgemaakt en nog hetzelfde jaar kwamen de eerste straten tot stand: Stationsplein en -straat, Casinostraat, Riehard Van Britsomstraat, Regentieplein. Later werden hieraan toegevoegd: Boonhemstraat, Dr. A. Verdurmenstraat, Regentiestraat (1861), Leopold II-laan (1865, ontworpen 1859), Kleine Laan (1867), De Gravestraat (1872), Vermorgenstraat (voor 1873), Tabakstraat (1883, ontworpen 1878), Prins Albertstraat (1902, ontworpen 1846). Zamanstraat (1904, ontworpen 1868).

Anderzijds begon men in de jaren 1860 aan de uitbreiding van de hospitalen en rusthuizen gelegen in de Hospitaalstraat, wat ook de aanleg van nieuwe straten errond met zich meebracht: Lodewijk De Meesterstraat (1862), Sint-Vincentiusstraat (1868), Polderstraat (1871), Lamstraat (1875), Hogenakkerstraat (1902), Lindenstraat (1902).

Uiteindelijk bouwde men een nieuwe wijk in de buurt van de nieuwe spoorweg naar Dendermonde (1877): Aerschot-, Kasteel- en Westerstraat, Westerplein en Westerlaan.

Deze evolutie, die zich voortzette tot het begin van deze eeuw, kende een tijdelijke onderbreking tijdens de eerste wereldoorlog. Na een korte herstelperiode werden in de jaren 1920 al snel een aantal nieuwe wijken ontworpen en gerealiseerd: Koningin Elisabethwijk (Koningin Elisabethlaan en -plein, Minderbroeders-, Van Havermaet-, Prins Karel-, Prinses Marie José-, Dr. Van Raemdonck-, Van Naemenstraat, Prins Leopoldplein), Spoorwegwijk (Spoorweglaan, Nijverheids- en Jozef Lonckestraat), Mgr. Stillemanswijk (Mgr. Stillemans-, Baron D'Hanis- en Broedersstraat), Paddeschootwijk (Paddeschoot- en Watermolendreef, Hendrik Conscience-, Hugo Verriest-, Albrecht Rodenbach-, Lodewijk Dosfelstraat en Guido Gezellelaan).

Na de tweede wereldoorlog kwam de rechtstreekse verbinding van het stadscentrum met de rijksweg 14 tot stand door de aanleg van de Parklaan (1951). Alweer werden nieuwe wijken gerealiseerd, doch met een luchtiger karakter en veel groenvoorziening: Lepelhoekwijk met vogelnamen, Sparrenhofwijk met boomnamen, Priesteragiewijk met bloemennamen. In de jaren zestig en zeventig werd behalve aan nieuwe woonwijken (onder meer Baansland) voornamelijk aandacht besteed aan de aanleg van industrieparken buiten de stadskern. Het beleid was erop gericht alle fabriekscomplexen uit de stadskern te verdrijven zodat belangrijke oppervlakten bouwgrond vrijkwamen. Het uitvoeren van deze plannen, in een vrij snel tempo, heeft tot gevolg dat van de belangrijkste industrie uit de 19de eeuw, namelijk de weverijen, zo goed als geen overblijfselen meer bestaan.

Heden is de stad de prooi van wel eens megalomaan genoemde infrastructuurwerken: na de ontdubbeling van de Parklaan wacht men op de verbreding van de Plezantstraat en zoekt men een verkeerstechnische oplossing voor de ertussen liggende Grote Markt. Tevens werkt men aan een zogenaamde "ringlaan" die rijksweg 14 moet verbinden met de geplande rijksweg 60 naar Nederland.

Wat de architectuur betreft, vindt men slecht sporadisch gebouwen van voor de 18de eeuw. Op 25 mei 1690 brak namelijk de zogenaamde "brand van Sint-Niklaas" uit waarbij 565 huizen vernield werden. Ontstaan in het begin van de Kalkstraat, breidde de brand zich uit over de hele dorpskern. Enkel de weinige gebouwen van steen bleven gespaard: de gotische Sint-Nikolaaskerk, het "Landhuis", de "Ciperage", het "Oud Prochiehuis" en het "Castrohof". Gedurende de 18de eeuw kende Sint-Niklaas een trage ontwikkeling doch in de 19de eeuw daarentegen een ware opbloei die zich veruiterlijkt in het groot aantal private en openbare gebouwen uit die periode. Een rijk gamma 19de-eeuwse neo-stijlen is hier dan ook voorhanden. Naast burgerhuizen, stadhuis en verschillende kerken, werden een groot aantal kloosters opgericht, hetzij voor onderwijs, hetzij voor ziekenverzorging, die een zeer snelle uitbreiding kenden en aldus heel wat binnenblokken in beslag nemen. De tussenoorlogse stadsuitbreiding zorgde anderzijds voor een hele waaier huizen in art-decostijl.

Op industrieel-archeologisch gebied was Sint-Niklaas een belangrijk centrum voor de weef- en breigoednijverheid. De oorspronkelijke huis- en handenarbeid werd door een koninklijk plakkaat van 1 juli 1700 vervangen door pre-industriële wolweverijen die echter slechts tot circa 1750 hebben standgehouden. Dank zij het verval van de wolwevers konden in 1764 de eerste katoenweverijen worden opgericht die in de tweede helft van de 18de eeuw een gestadige groei en in de eerste helft van de 19de eeuw een reusachtige voorspoed kenden. Belangrijk voor deze bloei waren: de invoering van het mechanisch weefgetouw (Lieven Bauwens), de oprichting van een agentschap der Nederlandse Handelsmaatschappij die de verzendingen naar Oost-Indië uitbouwde, het boren van artesische waterputten en de aanwending van de stoommachine als nieuwe aandrijfkracht. Laatstgenoemde werd reeds in 1827 geplaatst in de fabriek Janssens-De Decker. Van deze belangrijkste industrietak zijn echter uiterst weinig sporen bewaard. Het industrieelarcheologisch patrimonium van Sint-Niklaas beperkt zich heden dan ook grosso modo tot de voormalige brouwerijen en het groot aantal arbeiderswoningen uit de 19de eeuw en begin 20ste eeuw.

 • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis der stad St.-Nicolaas, Gent, 1881.
 • LAEVAERT L., Stad Sint-Niklaas, bijdrage tot de geschiedenis van de wijken, straten, pleinen, huizen en markt, Antwerpen, 1966.

Bron: DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7n2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs: Demey, Anthony
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  't Volkshuis

 • Omvat
  Aerschotstraat

 • Omvat
  Ankerstraat

 • Omvat
  Apostelstraat

 • Omvat
  Baanvak Sint-Niklaas - De Klinge op voormalige spoorlijn Mechelen - Terneuzen

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning van 1696

 • Omvat
  Brouwerij De Baer

 • Omvat
  Brouwerij De burgersvrienden

 • Omvat
  Brouwerij Verschueren

 • Omvat
  Brugsken

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1905

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1908

 • Omvat
  Burgerhuis in art-decostijl

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge

 • Omvat
  Café Terminus

 • Omvat
  Casinostraat

 • Omvat
  Dalstraat

 • Omvat
  de Castrodreef

 • Omvat
  De Witte Molen met molenaarswoning

 • Omvat
  Dekenij met park

 • Omvat
  Directeurswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dr. Van Raemdonckstraat

 • Omvat
  Dr. Verdurmenstraat

 • Omvat
  Drie rijen arbeiderswoningen

 • Omvat
  Driekoningenstraat

 • Omvat
  Fabriekscomplex Twijnderij Schoeters

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen

 • Omvat
  Grote Markt

 • Omvat
  Grote Peperstraat

 • Omvat
  Guido Gezellelaan

 • Omvat
  Heikapel

 • Omvat
  Heilig Hartkapel

 • Omvat
  Heilige Amelbergakapel

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis uit de 18de eeuw

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis naar ontwerp van August Waterschoot

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Bressinck

 • Omvat
  Hoeve gedateerd 1663

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoevetje gedateerd 1665

 • Omvat
  Hofstraat

 • Omvat
  Hospitaalstraat

 • Omvat
  Houtbriel

 • Omvat
  Houtzagerij

 • Omvat
  Jongensschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie en omgeving

 • Omvat
  Kalkstraat

 • Omvat
  Kapel Heilige Amelberga

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle

 • Omvat
  Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

 • Omvat
  Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

 • Omvat
  Kapel ter ere van Sint-Antonius

 • Omvat
  Kapel van het Heilig Hartinstituut

 • Omvat
  Kapel van het slotklooster zusters karmelietessen

 • Omvat
  Kasteelstraat

 • Omvat
  Kleine Laan

 • Omvat
  Klooster der paters minderbroeders met Heilig-Hartkerk

 • Omvat
  Kollegestraat

 • Omvat
  Koningin Elisabethlaan

 • Omvat
  Mercatorstraat

 • Omvat
  Mgr. Stillemansstraat

 • Omvat
  Moederklooster van de zusters jozefienen

 • Omvat
  Nieuwstraat

 • Omvat
  Nijverheidsstraat

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwplein

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwstraat

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Omvat
  Oosterlaan (voorheen Leopold II-laan)

 • Omvat
  Paddeschoothof

 • Omvat
  Parkstraat

 • Omvat
  Parochiekerk Christus Koning

 • Omvat
  Parochiekerk Heilige Johannes Bosco

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jozef

 • Omvat
  Pastorie Sint-Jozefparochie met tuin

 • Omvat
  Plezantstraat

 • Omvat
  Priesteragiewijk

 • Omvat
  Prins Albertstraat

 • Omvat
  Prins Karelstraat

 • Omvat
  Prins Leopoldplein

 • Omvat
  Rechtshuis

 • Omvat
  Regentieplein

 • Omvat
  Regentiestraat

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Omvat
  Rij van vijftien arbeiderswoningen

 • Omvat
  Sacramentsstraat

 • Omvat
  Sint-Antoniuskapel, omgevormd tot winkel

 • Omvat
  Sint-Jozefkapel

 • Omvat
  Sint-Jozefstraat

 • Omvat
  Sint-Lodewijkshospitaal

 • Omvat
  Sociale woonwijk Peter Benoit

 • Omvat
  Spoorweglaan

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stationsstraat

 • Omvat
  Stedelijk Museum

 • Omvat
  Steegbeluik

 • Omvat
  Steegbeluik

 • Omvat
  Stoombrouwerij Den Haan

 • Omvat
  Textielfabriek A. Cockelbergh S.A. Bonneterie N.V.

 • Omvat
  Textielfabriek François Denys

 • Omvat
  Textielfabriek N.V. Edmond Meert

 • Omvat
  Traditionele dorpswoning

 • Omvat
  Twee groepen arbeiderswoningen

 • Omvat
  Twee huizen in art-decostijl

 • Omvat
  Twee wevershuisjes

 • Omvat
  Van Naemenstraat

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa in art-decostijl

 • Omvat
  Villa in nieuwe zakelijkheid

 • Omvat
  Walburgstraat

 • Omvat
  Waterpomp

 • Omvat
  Woning in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Is deel van
  Sint-Niklaas


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Niklaas [online], https://id.erfgoed.net/themas/13936 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.