Geografisch thema

Sint-Niklaas

ID: 13936   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13936

Beschrijving

Stad van 2755 hectare en circa 50.000 inwoners, begrensd door Sint-Pauwels en Nieuwkerken-Waas (ten noorden), Haasdonk en Temse (ten oosten), Tielrode en Elversele (ten zuiden), Waasmunster en Belsele (ten westen).

Hoofdstad van het Land van Waas, en na Gent inzake inwonertal de grootste van Oost-Vlaanderen.

Archeologische vondsten wijzen op ononderbroken bewoning sinds de prehistorische tijd, evenwel ten Zuiden van het huidige stadscentrum (onder meer Heimolen, Smisstraat). Pas in de 12de eeuw ontstaat een nieuwe bewoningskern rond de huidige Grote Markt. Reizende handelaars vestigen zich aldaar naast de agrarische bevolking op de zandige glooiing, het kruispunt van de handelswegen Brabant Zeeland en Antwerpen-Brugge. De karige documenten met betrekking tot het ontstaan van deze dorpskern dateren pas van 1217, jaar waarin de moederparochie Waasmunster overgaat tot de stichting van een nieuwe parochie met als beschermheilige de Heilige Nikolaas, patroon der handelaars. Ter ondersteuning van de jonge parochie schonk Joanna van Constantinopel op 6 oktober 1219 zes bunder grond palend aan de kerk. Op 12 augustus 1248 voegt Margaretha van Constantinopel er het plein ten Westen van de kerk aan toe (huidige markt) op voorwaarde dat het in zijn geheel braak zou blijven en tot nut van de hele gemeenschap. Dit plein groeide snel uit tot het hart van de handeldrijvende gemeente, waarop zich in latere tijd ook de Vierschaar kwam vestigen. Tevens was het het vertrekpunt voor de belangrijkste uitvalswegen, met name naar Antwerpen (Ankerstraat), Gent (Dalstraat), Dendermonde (Kokkelbeekstraat), Temse (Kalkstraat). Hulst (Plezantstraat) en Sint-Gillis-Waas (Hofstraat). Later volgden Nieuwstraat, Kollegestraat en Walburgstraat (1788). Dit stratennet onderging tot in de eerste helft van de 19de eeuw geen ingrijpende wijzigingen meer. Pas door de aanleg van de spoorweg "Het Land van Waas" van Antwerpen naar Gent in 1844, werd voor het eerst planmatig en geleidelijk een ander deel van het grondgebied van straten voorzien en met de stadskern verbonden. Het plan van het stationskwartier werd in 1846 opgemaakt en nog hetzelfde jaar kwamen de eerste straten tot stand: Stationsplein en -straat, Casinostraat, Riehard Van Britsomstraat, Regentieplein. Later werden hieraan toegevoegd: Boonhemstraat, Dr. A. Verdurmenstraat, Regentiestraat (1861), Leopold II-laan (1865, ontworpen 1859), Kleine Laan (1867), De Gravestraat (1872), Vermorgenstraat (voor 1873), Tabakstraat (1883, ontworpen 1878), Prins Albertstraat (1902, ontworpen 1846). Zamanstraat (1904, ontworpen 1868).

Anderzijds begon men in de jaren 1860 aan de uitbreiding van de hospitalen en rusthuizen gelegen in de Hospitaalstraat, wat ook de aanleg van nieuwe straten errond met zich meebracht: Lodewijk De Meesterstraat (1862), Sint-Vincentiusstraat (1868), Polderstraat (1871), Lamstraat (1875), Hogenakkerstraat (1902), Lindenstraat (1902).

Uiteindelijk bouwde men een nieuwe wijk in de buurt van de nieuwe spoorweg naar Dendermonde (1877): Aerschot-, Kasteel- en Westerstraat, Westerplein en Westerlaan.

Deze evolutie, die zich voortzette tot het begin van deze eeuw, kende een tijdelijke onderbreking tijdens de eerste wereldoorlog. Na een korte herstelperiode werden in de jaren 1920 al snel een aantal nieuwe wijken ontworpen en gerealiseerd: Koningin Elisabethwijk (Koningin Elisabethlaan en -plein, Minderbroeders-, Van Havermaet-, Prins Karel-, Prinses Marie José-, Dr. Van Raemdonck-, Van Naemenstraat, Prins Leopoldplein), Spoorwegwijk (Spoorweglaan, Nijverheids- en Jozef Lonckestraat), Mgr. Stillemanswijk (Mgr. Stillemans-, Baron D'Hanis- en Broedersstraat), Paddeschootwijk (Paddeschoot- en Watermolendreef, Hendrik Conscience-, Hugo Verriest-, Albrecht Rodenbach-, Lodewijk Dosfelstraat en Guido Gezellelaan).

Na de tweede wereldoorlog kwam de rechtstreekse verbinding van het stadscentrum met de rijksweg 14 tot stand door de aanleg van de Parklaan (1951). Alweer werden nieuwe wijken gerealiseerd, doch met een luchtiger karakter en veel groenvoorziening: Lepelhoekwijk met vogelnamen, Sparrenhofwijk met boomnamen, Priesteragiewijk met bloemennamen. In de jaren zestig en zeventig werd behalve aan nieuwe woonwijken (onder meer Baansland) voornamelijk aandacht besteed aan de aanleg van industrieparken buiten de stadskern. Het beleid was erop gericht alle fabriekscomplexen uit de stadskern te verdrijven zodat belangrijke oppervlakten bouwgrond vrijkwamen. Het uitvoeren van deze plannen, in een vrij snel tempo, heeft tot gevolg dat van de belangrijkste industrie uit de 19de eeuw, namelijk de weverijen, zo goed als geen overblijfselen meer bestaan.

Heden is de stad de prooi van wel eens megalomaan genoemde infrastructuurwerken: na de ontdubbeling van de Parklaan wacht men op de verbreding van de Plezantstraat en zoekt men een verkeerstechnische oplossing voor de ertussen liggende Grote Markt. Tevens werkt men aan een zogenaamde "ringlaan" die rijksweg 14 moet verbinden met de geplande rijksweg 60 naar Nederland.

Wat de architectuur betreft, vindt men slecht sporadisch gebouwen van voor de 18de eeuw. Op 25 mei 1690 brak namelijk de zogenaamde "brand van Sint-Niklaas" uit waarbij 565 huizen vernield werden. Ontstaan in het begin van de Kalkstraat, breidde de brand zich uit over de hele dorpskern. Enkel de weinige gebouwen van steen bleven gespaard: de gotische Sint-Nikolaaskerk, het "Landhuis", de "Ciperage", het "Oud Prochiehuis" en het "Castrohof". Gedurende de 18de eeuw kende Sint-Niklaas een trage ontwikkeling doch in de 19de eeuw daarentegen een ware opbloei die zich veruiterlijkt in het groot aantal private en openbare gebouwen uit die periode. Een rijk gamma 19de-eeuwse neo-stijlen is hier dan ook voorhanden. Naast burgerhuizen, stadhuis en verschillende kerken, werden een groot aantal kloosters opgericht, hetzij voor onderwijs, hetzij voor ziekenverzorging, die een zeer snelle uitbreiding kenden en aldus heel wat binnenblokken in beslag nemen. De tussenoorlogse stadsuitbreiding zorgde anderzijds voor een hele waaier huizen in art-decostijl.

Op industrieel-archeologisch gebied was Sint-Niklaas een belangrijk centrum voor de weef- en breigoednijverheid. De oorspronkelijke huis- en handenarbeid werd door een koninklijk plakkaat van 1 juli 1700 vervangen door pre-industriële wolweverijen die echter slechts tot circa 1750 hebben standgehouden. Dank zij het verval van de wolwevers konden in 1764 de eerste katoenweverijen worden opgericht die in de tweede helft van de 18de eeuw een gestadige groei en in de eerste helft van de 19de eeuw een reusachtige voorspoed kenden. Belangrijk voor deze bloei waren: de invoering van het mechanisch weefgetouw (Lieven Bauwens), de oprichting van een agentschap der Nederlandse Handelsmaatschappij die de verzendingen naar Oost-Indië uitbouwde, het boren van artesische waterputten en de aanwending van de stoommachine als nieuwe aandrijfkracht. Laatstgenoemde werd reeds in 1827 geplaatst in de fabriek Janssens-De Decker. Van deze belangrijkste industrietak zijn echter uiterst weinig sporen bewaard. Het industrieelarcheologisch patrimonium van Sint-Niklaas beperkt zich heden dan ook grosso modo tot de voormalige brouwerijen en het groot aantal arbeiderswoningen uit de 19de eeuw en begin 20ste eeuw.

 • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis der stad St.-Nicolaas, Gent, 1881.
 • LAEVAERT L., Stad Sint-Niklaas, bijdrage tot de geschiedenis van de wijken, straten, pleinen, huizen en markt, Antwerpen, 1966.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties

 • Omvat
  't Volkshuis
  Vermorgenstraat 9-11 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Aerschotstraat
  Aerschotstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Ankerstraat
  Ankerstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Apostelstraat
  Apostelstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Baanvak Sint-Niklaas - De Klinge op voormalige spoorlijn Mechelen - Terneuzen
  Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas), Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Passtraat 408 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Truweelstraat 109 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Boerenwoning van 1696
  Uilenstraat 155B (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Brouwerij De Baer
  Vijfstraten 91 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Brouwerij De burgersvrienden
  Antwerpse Steenweg 193 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Brouwerij Verschueren
  Hazewindstraat 2 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Brugsken
  Brugsken (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Zamanstraat 51 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Zamanstraat 47 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kokkelbeekstraat 38-40 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Knaptandstraat 44 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Klein-Hulststraat 87 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Westerlaan 32 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Zamanstraat 16 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1905
  Kollegestraat 11 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1908
  Westerlaan 30 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis in art-decostijl
  Knaptandstraat 103 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Charles Hoge
  Rich. Van Britsomstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Café Terminus
  Stationsplein 1 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Casinostraat
  Casinostraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Dalstraat
  Dalstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  de Castrodreef
  de Castrodreef (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  De Witte Molen
  Gladiolenstraat 2 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Dekenij met park
  Philippus Neridreef 3 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Directeurswoning
  Westerplein 4 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Vrouweneekhoekstraat 161 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Uilenstraat 181 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Houten Schoen 83 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Klein-Hulststraat 69 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Dr. Van Raemdonckstraat
  Dr. Van Raemdonckstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Dr. Verdurmenstraat
  Dr. Verdurmenstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Drie rijen arbeiderswoningen
  Langhalsbeekstraat 1-17, 20-24, 38-52 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Driekoningenstraat
  Driekoningenstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Fabriekscomplex Twijnderij Schoeters
  Antwerpse Steenweg 5, 41 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Grote Markt
  Grote Markt (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Grote Peperstraat
  Grote Peperstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Guido Gezellelaan
  Guido Gezellelaan (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Heikapel
  Beeldstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Heilig Hartinstituut
  Tereken 14 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Heilig Hartkapel
  Kleibeekstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Heilige Amelbergakapel
  Krekelstraat 99 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Herenhuis
  Bellestraat 19 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Herenhuis
  Breedstraat 239A (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Herenhuis
  Passtraat 73 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Herenhuis in art-decostijl
  Bellestraat 17 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Herenhuis uit de 18de eeuw
  Kokkelbeekstraat 6 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Rich. Van Britsomstraat 1 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoekhuis naar ontwerp van August Waterschoot
  Zamanstraat 2 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve
  Bellestraat 29 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve
  Galgstraat 26 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve
  Galgstraat 17 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve
  Callaertstraat 42 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve
  Breedstraat 94 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve
  Brandstraat 29 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve
  Passtraat 156 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve
  Arkestraat 2 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve Bressinck
  Uilenstraat 95 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve gedateerd 1663
  Kleibeekstraat 136 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Brandstraat 8 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hoevetje gedateerd 1665
  Passtraat 318 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hofstraat
  Hofstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Hospitaalstraat
  Hospitaalstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Houtbriel
  Houtbriel (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Houtzagerij
  Truweelstraat 73 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Jongensschool Sint-Jozef-Klein-Seminarie en omgeving
  Collegestraat, Paul Snoekstraat, Rich. Van Britsomstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Kalkstraat
  Kalkstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Kapel Heilige Amelberga
  Hoge Heerweg zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Halle
  Tereken zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen
  Vrouweneekhoekstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
  Houten Schoen zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Kapel ter ere van Sint-Antonius
  Knaptandstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Kasteelstraat
  Kasteelstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Kleine Laan
  Kleine Laan (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Klooster der Paters Minderbroeders met Heilig-Hartkerk
  Truweelstraat 138 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Kollegestraat
  Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Koningin Elisabethlaan
  Koningin Elisabethlaan (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Leopold II-laan
  Leopold II-laan (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Mercatorstraat
  Mercatorstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Mgr. Stillemansstraat
  Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Moederklooster van de zusters jozefienen
  Rich. Van Britsomstraat 19 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Neogotisch burgerhuis
  Zamanstraat 41 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Nieuwstraat
  Nieuwstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Nijverheidsstraat
  Nijverheidsstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwplein
  Onze-Lieve-Vrouwplein (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwstraat
  Onze-Lieve-Vrouwstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Oorlogsmonument
  Parklaan 89 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Paddeschoothof
  Paddeschootdreef 132 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Parkstraat
  Parkstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Parochiekerk Christus Koning
  Heistraat zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jozef
  Tereken 3 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Jozefparochie
  Tereken 5 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Plezantstraat
  Plezantstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Priesteragiewijk
  Azalealaan, Begoniastraat, Breedstraat, Chrysantenstraat, Daliaweg, Geraniumstraat, Gladiolenstra...

 • Omvat
  Prins Albertstraat
  Prins Albertstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Prins Karelstraat
  Prins Karelstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Prins Leopoldplein
  Prins Leopoldplein (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Rechtshuis
  Eigenlostraat 2 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Regentieplein
  Regentieplein (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Regentiestraat
  Regentiestraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen
  Breedstraat 76-88 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Rij van vijftien arbeiderswoningen
  Papenakkerstraat 14-29 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Sacramentsstraat
  Sacramentsstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Sint-Antoniuskapel, omgevormd tot winkel
  Knaptandstraat 115 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Sint-Jozefkapel
  Smisstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Sint-Jozefstraat
  Sint-Jozefstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Sint-Lodewijkshospitaal
  Lodewijk De Meesterstraat 5 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Slotklooster Zusters Karmelietessen
  Veldstraat 2 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Sociale woonwijk Peter Benoit
  Peter Benoitpark, Peter Benoitstraat, Van Durmestraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Spoorweglaan
  Spoorweglaan (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Stadswoning
  Rich. Van Britsomstraat 15 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Stadswoning
  Kuildamstraat 1 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Stadswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl
  Houten Schoen 17 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Stationsstraat
  Stationsstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Stedelijk Museum
  Zamanstraat 49A-B (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Steegbeluik
  Klein-Hulststraat 126-132 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Steegbeluik
  Knaptandstraat 45-71 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Stoombrouwerij Den Haan
  Truweelstraat 54 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Textielfabriek A. Cockelbergh S.A. Bonneterie N.V.
  Lodewijk De Meesterstraat 30 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Textielfabriek François Denys
  Zamanstraat 60A (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Textielfabriek N.V. Edmond Meert
  Lamstraat 113 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Traditionele dorpswoning
  Damstraat 71 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Twee gekoppelde burgerhuizen
  Zamanstraat 6-8 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Twee groepen arbeiderswoningen
  Lindenstraat 144-170 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Twee huizen in art-decostijl
  Truweelstraat 118-120 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Twee wevershuisjes
  Moleken 1-3 (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Van Naemenstraat
  Van Naemenstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Villa in nieuwe zakelijkheid
  Houten Schoen 98A-B (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Walburgstraat
  Walburgstraat (Sint-Niklaas)

 • Omvat
  Waterpomp
  Zamanstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)

 • Is deel van
  Sint-Niklaas
  Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)