Geografisch thema

Temse

ID
13943
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13943

Beschrijving

Gemeente van 2340 hectare en circa 15.000 inwoners, begrensd door Sint-Niklaas en Haasdonk (ten noorden), Bazel en Steendorp (ten oosten), de Schelde (ten zuiden), Tielrode en Sint-Niklaas (ten westen).

Middelgrote woongemeente gelegen aan de Schelde. Talrijke archeologische vondsten duiden op een intensieve bewoning sinds de Gallo-Romeinse periode. Naar verluidt in de 8ste eeuw gechristianiseerd door Amelberga die na een huwelijksaanzoek van Karel Martel te hebben geweigerd, het ouderlijk slot in de Ardennen ontvlucht naar haar landgoederen in Vlaanderen. Achternagezeten door de afgewezen vorst, belandt zij aan de Schelde die zij, na Gods genade te hebben afgesmeekt, kan oversteken op de rug van een steur.

Sinds de 13de eeuw wordt Temse samen met Rupelmonde een der bloeiendste dorpen van het Land van Waas. De gunstige ligging aan een belangrijke waterweg en de hieruit voortvloeiende druk bezochte markt lagen hieraan ten grondslag. De gemeente kende een gestadige groei waarbij een rijk gamma aan handenarbeid de bevolking een stevige economische positie bezorgde. In het tweede kwart van de 19de eeuw ontwikkelde Temse zich als industriecentrum. De Engelsman William Wilford stichtte er de eerste zeildoekfabriek waarna talrijke weverijen en spinnerijen ontstonden, onder meer Dacca, Wittock-Van Landeghem, Weill (confer Kasteelstraat), Orlay-spinnerijen (Cauwenburg, gesticht circa 1850 en gestopt na 1962), katoenspinnerij Van der Schueren (Oeverstraat, gesticht in 1896 en gestopt in 1950). Anderzijds stichtte Bernard Boel in 1828 een scheepsbouwwerf aan de zogenaamde "Kil" die heden uitgegroeid is tot één der belangrijkste van het land, met een oppervlakte van 25 hectare. De textielnijverheid daarentegen is zo goed als volledig teloor gegaan.

Inzake aanleg te typeren als zogenaamd centrumdorp met bij na cirkelvormige markt, gedomineerd door de gotische hallekerk met barokke toren uit de 18de eeuw. Voorts zijn slechts enkele gevels uit de 17de eeuw bewaard; een brand van 7 juli 1684 vernielde namelijk nagenoeg de helft van alle bestaande woningen. De panden uit de 18de eeuw en het overwegend aantal burger- en herenhuizen uit de 19de eeuw in verschillende neo-stijlen gebouwd, evenals de aaneengesloten rijen arbeidershuizen zijn bepalend voor het dorpsbeeld. Het systematisch verwijderen van houten winkelpuien en decaperen van bepleisterde lijstgevels door privé-eigenaars, vormt echter een snel om zich heen grijpende verarming van het straatdecorum.

Ten noordoosten, het gehucht Velle zonder eigenlijke kern, waar opgegraven urnenvelden wijzen op een bewoning op het einde van de Bronstijd.

 • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III, dl. 4, Gent, 1881.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Neotraditioneel burgerhuis naar ontwerp van H. Buytaert-Reynaert

 • Omvat
  Akkerstraat

 • Omvat
  Arbeiderswoningen van de jaren 1920

 • Omvat
  Begraafplaats Temse

 • Omvat
  Bejaardenhof Mariadal

 • Omvat
  Beluik Apostelhuizen

 • Omvat
  Boerenburgerhuis

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Brouwerij De Sleutel

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1802

 • Omvat
  Burgerhuis in art-decostijl

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in Lodewijk XVI-stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit 1897

 • Omvat
  Burgerhuis in neogotische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid

 • Omvat
  Burgerhuis met lijstgevel

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van H. Buytaert-Reynaert

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Café-restaurant Temsica

 • Omvat
  Decanale Onze-Lieve-Vrouwekerk

 • Omvat
  Dekenij

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Elektrische torenkraan Boelwerf

 • Omvat
  Ensemble van burgerhuizen

 • Omvat
  Geknotte linde als kruispuntboom

 • Omvat
  Gemeentehuis van Temse

 • Omvat
  Heilige Amelbergakapel

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis en brouwerij Seghers

 • Omvat
  Herenhuis en brouwerij Smet-Seghers

 • Omvat
  Herenhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis De Klokke

 • Omvat
  Hoekhuis Gouden Leeuw

 • Omvat
  Hoekhuis naar ontwerp van August Waterschoot

 • Omvat
  Hoekhuis naar ontwerp van Charles Nissens

 • Omvat
  Hoekhuis van 1888

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Sint-Jorishof

 • Omvat
  Hofstede Jan van Bogaert

 • Omvat
  Jachthuis

 • Omvat
  Kapel ter ere van de Heilige Amelberga

 • Omvat
  Kapel ter ere van de Heilige Amelberga

 • Omvat
  Kapel ter ere van de Heilige Amelberga

 • Omvat
  Kapel ter ere van het Heilig Hart

 • Omvat
  Kasteelstraat

 • Omvat
  Klooster Heilige Vincentius a Paulo

 • Omvat
  Maalderij Molens van Temse

 • Omvat
  Open hoeve

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jozef

 • Omvat
  Priester Poppestraat

 • Omvat
  Rijhuis

 • Omvat
  Rijhuis

 • Omvat
  Rijhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Rijhuisje

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Schaliënhuis

 • Omvat
  Schoolcomplex naar ontwerp van Edmond Serrure

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stationsstraat

 • Omvat
  Tuinwijk Hollebeek

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Omvat
  Veerstraat

 • Omvat
  Vredegerecht

 • Omvat
  Watermolen

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Woning Van Hoecke

 • Is deel van
  Temse


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Temse [online] https://id.erfgoed.net/themas/13943 (Geraadpleegd op )