Geografisch thema

Kallo

ID
13950
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13950

Beschrijving

Gemeente van 2772 hectare begrensd door Kieldrecht en Doel (noorden), de Schelde (oosten), Melsele en Beveren (zuiden), Verrebroek (westen). Dalend aantal inwoners: 1950 (1976).

Mogelijk één van de oudst bewoonde streken van het Land van Waas, ontstaan aan de zuidelijke rand van het moerassig gebied. De primaire woonkern (Friezen) moet gesitueerd worden op het hoogst gelegen gedeelte (Hoog Kallo) dat zelfs bij stormvloed van de Schelde niet onder water kwam. De kerstening zou reeds in de 7de eeuw gebeurd zijn door de Heilige Amandus, doch pas in 1179 is er voor het eerst een schriftelijk bewijs van een kerk. Zeer bloeiend vissersdorp in de 12de en 13de eeuw dat zich stilaan door indijkingen beveiligde tegen het water. Geregelde overstromingen in in de 14de en 15de eeuw en het doorsteken van de dijken in 1584 door Alexander Farnese hadden een nefaste invloed op de economische vooruitgang. Pas in de 17de eeuw werden de polders opnieuw ingedijkt: Sint-Anna en Keetenisse (1649), Sint-Niklaas-, Aendorp- en Verrebroekpolder (1653). Kallo lag herhaalde malen in de frontlijn (zie Slag bij Kallo, 1638), waarvan vroegere forten nog getuigen (Liefkenshoek, de Perel, Sint-Marie).

De geconcentreerd voorkomende arbeidershuizen vormen de enige overblijfsels van de vroegere industriële activiteit, waarbij de heden gesloopte bedrijfsgebouwen vooral op agrarische produkten waren afgestemd.

De vruchtbare polders, door de eeuwen heen gegroeid, worden heden onherroepelijk van de kaart geveegd door uitgebreide grondopspuitingen ten diepste van industrievestigingen, zodat thans nog enkel de dorpskom behouden is, omgeven door een nieuwe skyline.

 • VAN GERVEN R., menigvuldige geschriften.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeidershuisje

 • Omvat
  Brakwaterschorren langsheen de Schelde ten noorden van Antwerpen

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1849

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning gedateerd 1837

 • Omvat
  Fort Liefkenshoek

 • Omvat
  Gemeentehuis van Kallo

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis Hof ten Damme met tuin

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve gedateerd 1918

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kapel Heilig Hart van Jezus

 • Omvat
  Kapel Heilige Harten Jezus en Maria, omgeven door linden

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Oorlogsmonument voor de gedode weerstanders N.K.B.

 • Omvat
  Open hoeve

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

 • Omvat
  Pastorie gedateerd 1724

 • Omvat
  Pastorie Sint-Petrus en Paulusparochie

 • Omvat
  Rij arbeidershuisjes

 • Omvat
  Rij boerenarbeidershuisjes

 • Omvat
  Rustoord

 • Omvat
  Sint-Pietersstraat

 • Omvat
  Smederij Van Hoeywegen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Victoriestraat

 • Is deel van
  Beveren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kallo [online] https://id.erfgoed.net/themas/13950 (Geraadpleegd op )