Geografisch thema

Lokeren

ID
13958
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13958

Beschrijving

Gemeente van 4351 hectare en 27.097 inwoners (1976), begrensd door Eksaarde en Daknam (ten noorden), Sinaai en Waasmunster (ten oosten), Zele, Overmere en Kalken (ten zuiden), Zeveneken en Destelbergen (ten westen).

De plaatsnaamkunde en voorhistorische vondsten staven de mening dat er reeds een bewoning was voor de Romeinse tijd. Deze dankt haar ontstaan aan de gunstige eigenschappen die de Durme op deze plaats vertoont: harde grond die in het natte en moerassige riviergebied tot dicht bij de oever doordringt. Enkel op dergelijke plaatsen konden volksstammen de rivier oversteken. De eerste bewoningskernen lagen op de verdwenen landduinen op de l.oever van de Durme, op de hoge en droge gronden. Latere bewoners vestigden zich integendeel op de rechter oever, dichtbij het water en toch op harde en niet overstroomde grond in de winter. De huidige Kerk- en Roomstraat liggen juist op de grens van het meersgebied, de vroegere rivierbedding bij hogere waterstand. Reeds in 1139 is er een vrij talrijke bevolking om een afzonderlijke parochie te vormen. Verdere bronnen over de ontwikkeling van Lokeren ontbreken echter tot het midden van de 16de eeuw. In 1555 verleent Keizer Karel een octrooi om wekelijks een markt te houden, wat meteen het vertrekpunt is van de bloei van de gemeente. Het dorp telde op dat ogenblik tussen 2500 en 3500 inwoners en was het grootste van het Land van Waas. De stadsontwikkeling werd in 1584 tijdelijk gestuit toen ten tijde van de Gentse Republiek de kerk en het grootste deel van het dorp in as gelegd werden. Het duurt tot na 1600 vooraleer er een heropleving komt. In de 17de en de 18de eeuw kende Lokeren een snelle ontwikkeling. Een relatief hoog aantal huizen is uit die periode dan ook aan te wijzen: uit de 17de eeuw onder meer Kerkstraat 67-69, "De Groene Poort" en Apotheek Jacobs op de Markt, Vrijheidsplein 13; uit de 18de eeuw Sint-Lodewijkscollege (1714), Brugstraat 24 (1752), Kerkstraat 54 (1750), Stadhuis (1760), Vrijheidsplein 20 (1784), Luikstraat 69 (1783), Torenstraat 22 (1796), Markt 10, 51 en 69, Groentemarkt 10, Zelestraat 46 en 96-98, Schoolstraat 46, Roomstraat 40, Grote Kaai 13-14, Kerktraat 62, Luikstraat 54 en 71, Brugstraat 78, Zand 2, Voermanstraat 12.

In 1800 was de bevolking op 200 jaar tijd tweemaal verdubbeld. De bloeiende handel op de wekelijkse markt en de huisnijverheid lagen hieraan ten grondslag. In het midden van de 18de eeuw is de hoedenmakersnijverheid ontstaan, wat Lokeren vooral in de daarop volgende eeuw een economische bloei verschafte. Tevens ontstonden talrijke katoenspinnerijen en -weverijen, evenals linnenblekerijen.

Na een stilstand tijdens de eerste jaren van het Hollands bewind, kende Lokeren een nieuwe, doch afgeremde bloei.

Tot dan toe had de stad zich uitsluitend op de rechter Durmeoever ontwikkeld. Door de aanleg van de spoorweg "het Land van Waas" tussen Gent en Antwerpen, en de bouw van een station te Lokeren in 1846 kende de stad nu ook een uitbreiding op de linker oever: een nieuwe wijk, de Stationswijk, werd aangelegd.

Na de Tweede Wereldoorlog werden nieuwe wijken en straten getrokken en volgebouwd, en groeiden afzonderlijke wijken naar het centrum toe.

 • VAN DRIESSCHE R., VERSTEGEN V., Waardevol Lokeren, Lokeren, 1977.

Bron: DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7n1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs: Demey, Anthony
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Abdijhoeve Oudenbos

 • Omvat
  Arbeiderscité van 1906

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Bergendriesstraat

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenburgerhuis gedateerd 1804

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuis gedateerd 1716

 • Omvat
  Boerenhuis van 1842

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Bosmanstraat

 • Omvat
  Brouwerij De Palmeneer

 • Omvat
  Brugstraat

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Julien Welvaert

 • Omvat
  Buylaers en Verloren Bos

 • Omvat
  Daknamse Meersen

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning uit 1780

 • Omvat
  Drie dorpswoningen

 • Omvat
  Durmelaan

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van vier dorpswoningen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van vier huisjes

 • Omvat
  Fernand Hanusdreef

 • Omvat
  Gekandelaarde kapellinde op kruispunt van wegen

 • Omvat
  Groendreef

 • Omvat
  Groentemarkt

 • Omvat
  Grote Kaai

 • Omvat
  Haarsnijderij Epouse Jacobs A. Cogen

 • Omvat
  Haarsnijderij Gyselinck Frères

 • Omvat
  Heirbrugmolen met molenaarswoning

 • Omvat
  Herberg De Grote Ronke

 • Omvat
  Herberg Hier was 't oud Veerhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis en bedrijfsgebouwen

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis in neotradionele stijl

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Huis De Knaptand

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw altijddurende bijstand

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw onbevlekt

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van troost

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van troost en bijstand

 • Omvat
  Kapel ter ere van de Heiligen Barbara, Wivina en Maria

 • Omvat
  Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw

 • Omvat
  Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Salette

 • Omvat
  Kasseiweg Vogelzangstraat

 • Omvat
  Kasteel van Duyse

 • Omvat
  Kazernestraat

 • Omvat
  Kleine Dam

 • Omvat
  Klooster der zwartzusters, later rijkswachtkazerne

 • Omvat
  Koophandelstraat

 • Omvat
  Luikstraat

 • Omvat
  Molsbroek

 • Omvat
  Onderwijzerswoning

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel

 • Omvat
  Oude Tuinwijk

 • Omvat
  Parochiekerk Heilig Hart

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Anna

 • Omvat
  Pastorie Heilig-Hartparochie met tuin

 • Omvat
  Pleinbeluik 't Hofken van Van Eetvelde

 • Omvat
  Prosper Thuysbaertlaan

 • Omvat
  Reeks arbeidershuizen

 • Omvat
  Rij arbeidershuisjes

 • Omvat
  Rij arbeidershuizen

 • Omvat
  Roomstraat

 • Omvat
  Schoolgebouw

 • Omvat
  Schoolgebouw

 • Omvat
  Schoolstraat

 • Omvat
  Sint-Annakapel

 • Omvat
  Sint-Pauluskerk met omringende arbeiderswijk

 • Omvat
  Site Bontinkmolen en maalderij

 • Omvat
  Sociale woonwijk Beekstraat

 • Omvat
  Sociale woonwijk Bergendries

 • Omvat
  Sociale woonwijk Sparrenhof

 • Omvat
  Sociale woonwijk Ueberg

 • Omvat
  Stadskern Lokeren

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning in art-decostijl

 • Omvat
  Stadswoning van 1793

 • Omvat
  Stadswoning van 1867

 • Omvat
  Stationsplein

 • Omvat
  Steegbeluik

 • Omvat
  Steegbeluik

 • Omvat
  Torenstraat

 • Omvat
  Tuinwijkstraat

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee rijen arbeidershuizen

 • Omvat
  Vieremmersstraat

 • Omvat
  Villa in art-decostijl

 • Omvat
  Winkelhuis

 • Omvat
  Zand

 • Omvat
  Zelestraat

 • Is deel van
  Lokeren


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lokeren [online], https://id.erfgoed.net/themas/13958 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.