Geografisch thema

Vinkem

ID: 13975   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13975

Beschrijving

Landelijk dorp van 527 ha en 389 inwoners (1970). In 1970 gefusioneerd met nabijgelegen gemeente Wulveringem onder de benaming Beauvoorde, zie kasteel Beauvoorde te Wulveringem, en thans horend bij Veurne. Gelegen in Zandlemig-Vlaanderen, op de grens met de IJzerpolders. Vlak landschap. Vinkembeek op grens met Alveringem. Grondgebied ten oosten doorsneden door de Ieperse steenweg, vrij belangrijke verkeersader, verbinding binnenland met kust.

Oudste vermelding Veinghem (1128), Veighem (1174) en Vickinhem (1185). Laatst genoemde met etymologische betekenis: woning van de lieden van Fago. Parochie deel uitmakend van de Zuidvierschaar van de kasselrij Veurne. Welvarende landbouwgemeenschap, echter bijna volledig ontvolkt in 1584 tengevolge de crisisperiode 1580-1610 in de kasselrij Veurne, gekenmerkt door oorlogen. In 1610, bevolkingscijfer nog 35 percent lager dan in 1569. Huidige hoeve zogenaamd "Torreelen", voormalig leenhof van de burcht van Veurne met driemaal omwald kasteel, waarvan nog twee torens resten (Houtemstraat nummer 30); dit leen omvatte het grootste deel van het huidige Vinkem. Volgens kroniekschrijver P. Heinderycx (1633-1683), daarnaast nog de leenhoven Scheurvliet en Testafort. Kerkaltaar onder patronaat van de augustijnenabdij van Lo vanaf 1174 tot 1803, dan filiaalkerk van Veurne; in 1965, gefusioneerd met Onze-Lieve-Vrouw- Hemelvaartkerk te Wulveringem.

Woongebied voor pendelaars naar Veurne, kuststreek en in sterk verminderde mate naar Noord-Frankrijk. Landbouwactiviteit; gemiddelde bedrijfsgrootte 11,2 ha. Eén zuivelfabriek (Gouden-Hoofdstraat, nummer 11); opgericht in 1936.

Kleine dorpskom (Vinkemstraat) in de loop van 19de en 20ste eeuw vergroeid met de dichtbij gelegen dorpskom van Wulveringem ten westen, voornamelijk door middel van lintbebouwing (een à twee bouwlagen) aan deels gekasseide verbindingsweg (GoudenHoofd- straat). Stil 19de-eeuws dorpsbeeld, gedomineerd door de Sint-Audomaruskerk met rijzige westtoren; ten zuiden, omwalde voormalige pastorie (Vinkemstraat nummer 22); ten westen, gekasseide dorpsplaats met kleinschalige bebouwing (Vinkemstraat); ten noorden, drie typische arbeidershuisjes in veld (Zomerweg nummers 1,2, 3); ten oosten, deels omwalde hoeve met oude 17de-eeuwse kern en mooie volumes (Zomerweg nummer 4). Net buiten de dorpskom ten zuidwesten, de met bomen afgezoomde omwalling van het in 1876 afgebroken kasteel de Moucheron; ten noordoosten, vermelde zuivelfabriek zogenaamd "Sint Omer" (Gouden- Hoofdstraat nummer 11). Aantal interessante hoeven met deels bewaarde omwalling, onder meer vermelde hoeve zogenaamd "Torreelen" van 1640 met oudere torens (Houtemstraat nummer 30), herenhoeve zogenaamd "Blauwhuis" van 1558 (Blauwhuisstraat nummer 3), en, zogenaamd "Kapelhof" met 17de-eeuwse kern (Zomerweg nummer 4).

 • HUYGHE A., Kerktorenbezoek te Vinkem in Oriëntatieboekjes van de Vlaamse Toeristenbond, I, Antwerpen, 1976.,
 • VAN BUGGENHOUT J., Geschiedenis van onze parochies. Vinkem, in Bachten de Kupe, XXII, 5,1980, p. 113-119.
 • VANDEWALLE P., Vinkem , in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. Annales de la Société d'Emulation, CXII, 1-2, 1975, p. 131-152.
 • Toeristische Gids Wulveringem-Vinkem-Beauvoorde, Veurne, sa.

Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs : Lion, Mimi, Delepiere, Anne Marie
Datum  : 1982


Relaties

 • Is deel van
  Veurne
  Veurne (West-Vlaanderen)

 • Omvat
  Arbeidershuizen uit 19de eeuw
  Uilstond 1, 2, 3 (Veurne)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Zomerweg 6 (Veurne)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Houtemstraat 29 (Veurne)

 • Omvat
  Deels omgrachte en omhaagde hoeve
  Uilstond 4 (Veurne)

 • Omvat
  Gouden-Hoofdstraat (Vinkem)
  Gouden-Hoofdstraat (Veurne)

 • Omvat
  Heldenkruis Joe English
  Joe Englishstraat zonder nummer (Veurne)

 • Omvat
  Hoeve
  Blauwhuisstraat 5 (Veurne)

 • Omvat
  Hoeve
  Oerenstraat 1 (Veurne)

 • Omvat
  Hoeve
  Joe Englishstraat 2 (Veurne)

 • Omvat
  Hoeve
  Zomerweg 7 (Veurne)

 • Omvat
  Hoeve 't Oud Lindenhof
  Blauwhuisstraat 1 (Veurne)

 • Omvat
  Hoeve Het Blauwhuis
  Blauwhuisstraat 3 (Veurne)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  St-Janswegel 3 (Veurne)

 • Omvat
  Hoeve Zwart Paard
  Zwart-Paardstraat 2 (Veurne)

 • Omvat
  Hoevegebouwen
  Izenbergestraat 4 (Veurne)

 • Omvat
  Hoevegebouwen
  Schaapstraat 2 (Veurne)

 • Omvat
  Hoevegebouwen
  St-Janswegel 2 (Veurne)

 • Omvat
  Hoevegebouwen
  Zomerweg 8 (Veurne)

 • Omvat
  Hooiweghoeve
  Joe Englishstraat 7 (Veurne)

 • Omvat
  In de Wandeling Estaminet
  Houtemstraat 33 (Veurne)

 • Omvat
  Kwadestraat (Vinkem)
  Kwadestraat (Veurne)

 • Omvat
  Naamsteen Legerhospitaal L'Océan
  Joe Englishstraat zonder nummer (Veurne)

 • Omvat
  Omwalde hoeve Torreelen
  Houtemstraat 30 (Veurne)

 • Omvat
  Vinkemstraat
  Vinkemstraat (Veurne)