Geografisch thema

Oeren

ID
13998
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13998

Beschrijving

Kleine gemeente (289 ha; 72 inwoners in 1970) in de Westhoek, op de grens van Zandlemig-Vlaanderen en Zeepolders, aan kanaal Veurne-Lo; matig droge zandleembodems (5 à 6 m hoogte) en Zeepolders (3 à 4 m hoogte). Voornamelijk landbouwfunctie (gemiddelde bedrijfsgrootte: 14,4 ha). Sinds 1970 deelgemeente van Alveringem.

Eerste vermeldingen luiden Horen (1231), Houren (1298) en Oeren (1313), mogelijk af te leiden van de ten noorden aanpalende Grote Moer. Het zogenaamd "Hof van Oeren" in de kasselrij Veurne, bezat achtenvijftig achterlenen. In 1205 werd het kasteel van Oeren, verblijfplaats van Johan en Omer Knibbe, door de Isegrijnen afgebrand. Egidius, ridder van Horen, leefde in 1231. Reeds parochie in 1303, afhankelijk van de abdij van Eversam (Stavele). 1351: Jacob van Hoeren; 1365: Filips van Oeren.

Thans, kleine landelijke gemeente, waarvan het Sint-Apolloniakerkje met omliggend krijgskerkhof, aan de kruising van de Oerenstraat en Westover, in feite de dorpskern uitmaakt. Geen specifiek dorpsplein, noch analoge architectuur aanwezig. Voornamelijk, midden het polderlandschap verloren, meerledige hoeven, veelal met aangepaste 18de-eeuwse kern. Sommige vertonen een oudere kern, zie Oerenstraat nummer 20 en Westover nummer 12.


Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oeren [online], https://id.erfgoed.net/themas/13998 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Alveringem

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.