Voorbeelden van Mijnenoorlog (1914-18)

ID: 201030 | Bouwkundig element

Militaire site Bayernwald

Voormezelestraat zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer, zonder nummer (Heuvelland)
Bayernwald is een Duitse oorlogssite uit de Eerste Wereldoorlog, bestaande uit restanten van een aantal Duitse militaire bouwwerken zowel bovengronds als ondergronds en meerdere loopgraven, samen met 4 hoofdbunkers.


ID: 201174 | Bouwkundig element

Gedenksite Hill 60

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
De heuvel, die sinds de Eerste Wereldoorlog algemeen bekend geworden is als 'Hill 60' (60 verwijst naar de hoogtelijn), ontstond in de 19de eeuw tijdens de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de spoorlijn Ieper-Komen.


ID: 213496 | Bouwkundig element

Duitse betonnen mijnschacht "Dietrich" Wijtschatebos (1)

Vierstraat_01 zonder nummer (Heuvelland)
Het Wijtschatebos ligt ten noordwesten van de kerk van Wijtschate, gevat tussen de Vierstraat, Kroonaardstraat en Wijtschatestraat. Aan de andere (west)zijde van de Kroonaardstraat ligt het bos van Petit Bois, met nog iets meer westwaarts de twee mijnkraters van Petit Bois.


ID: 32753 | Bouwkundig element

Wederopbouwhoeve met mijnkrater 7/6/1917

Katteputstraat 2 (Heuvelland)
Wederopbouwhoeve, teruggaand op de regionale hoevebouw. Opstelling: lage bestanddelen deels gesloten opgesteld rondom een verhard erf; boerenhuis, stal, schuur, wagenhuis en bakhuis, respectievelijk ten noordwesten, noordoosten, zuidwesten, zuidoosten en noordwesten.


ID: 301961 | Landschappelijk element

Mijnkraters Hooge van 6/6/1916

Meenseweg 481 (Ieper)
In het park rondom het hedendaagse landhuis 'Kasteelhof ’t Hooghe' liggen mijnkraters die aan mekaar grenzen en nu als vijver in het park rond het landhuis geïntegreerd zijn. In het water is één betonconstructie aanwezig. Net naast de vijver staat een tweede halfondergrondse constructie.


ID: 304145 | Landschappelijk element

Mijnkraters 25/9/1915 'Sanctuary Wood'

Pappotstraat 5 (Ieper)
In het park rondom het hedendaagse landhuis 'Kasteelhof ’t Hooghe' zijn oorspronkelijke mijnkraters aanwezig, die aan mekaar grenzen en nu als vijver in het park rond het landhuis geïntegreerd zijn. In het water is 1 betonconstructie aanwezig, net naast de vijver staat een 2de halfondergrondse constructie.


ID: 304162 | Landschappelijk element

Mijnkraters van de Eerste Wereldoorlog bij Bellewaarde

Oude Kortrijkstraat (Ieper)
Het uitzonderlijk goed bewaarde mijnkraterveld onder bos bij de Bellewaarde hoeve herbergt mijnkraters, die de restanten zijn van de ondergrondse oorlog aan het front, die hier tussen september 1915 en juli 1917 in alle hevigheid woedde. In het nabij gelegen ‘Railway Wood’ (tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Britten zo genoemd naar de nabijgelegen spoorweg) ligt de oudste mijnkrater, die op 25 september 1915 het begin van een hele reeks ontploffingen door ondergrondse mijnen inluidde.


ID: 304163 | Landschappelijk element

Mijnkraters 27/3/1916 Sint-Elooi

Eekhofstraat (Ieper)
Op het gehucht Sint-Elooi zijn nog twee mijnkraters overgebleven van zes bijna gelijktijdige, Britse mijnexplosies van 27 maart 1916. Een gedenkteken op het nabijgelegen rondpunt herinnert aan deze mijnenslag. Het landschap is er licht glooiend.


ID: 304167 | Landschappelijk element

Mijnkraters Palingbeek

Palingbeekstraat (Ieper)
Op de oevers van het kanaal Ieper-Komen liggen de restanten van mijnkraters uit de Eerste Wereldoorlog, die tussen november 1915 en december 1916 stellingen aan het front opbliezen. Volume, vorm en diepte van de kraters zijn na de oorlog veranderd door hun gebruik als springputten voor gevonden munitie, wat ze minder goed herkenbaar maakt.


ID: 304264 | Landschappelijk element

Mijnkraters 7/6/1917 Hollandse Schuur

Vierstraat 52 (Heuvelland)
Rond de wederopbouwhoeve ‘Hollandse Schuur’ op de West-Vlaamse heuvelrug liggen drie mijnkraters. Zij ontstonden als gevolg van de ontploffing van Britse dieptemijnen op 7 juni 1917. Hollandse Schuur was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten, die het begin van een geallieerd offensief inluidde.


ID: 304267 | Landschappelijk element

Mijnkraters 7/6/1917 Petit Bois

Mandestraat 3 (Heuvelland)
Twee mijnkraters bij het bosje genaamd Petit Bois zijn de restanten van de ontploffing van dieptemijnen uit de Eerste Wereldoorlog. Petit Bois was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (derde slag om Ieper).


ID: 304269 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Maedelstede

Oosthoekstraat 1 (Heuvelland)
De mijnkrater bij de hoeve Maedelstede is een restant van de ontploffing van een dieptemijn uit de Eerste Wereldoorlog. Het was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (derde slag om Ieper).


ID: 304293 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Peckham

Scheerstraat, Wijtschatestraat 76 (Heuvelland)
De mijnkrater in het grasland op de hoek tussen de Wijtschate- en de Scheerstraat is het resultaat van de ontploffing van een dieptemijn uit de Eerste Wereldoorlog. Peckham was één van de 11 locaties aan het front van de Eerste Wereldoorlog waar de mijnenslag werd uitgevochten. De explosie van 19 dieptemijnen op 7 juni 1917 luidde het begin van een geallieerd offensief in (derde slag om Ieper). De mijnkrater had oorspronkelijk een diameter van 73m en een maximale diepte van 14m.


ID: 304294 | Landschappelijk element

Mijnkraters 7/6/1917 Kruisstraat

Wulvergemstraat (Heuvelland)
Bij Kruisstraat op de West-Vlaamse heuvelrug liggen twee mijnkraters, afkomstig van de ontploffing van Britse dieptemijnen op 7 juni 1917. Een derde krater werd in 1972 gedempt.


ID: 304314 | Landschappelijk element

Mijnkrater Verloren Hoek

Oude Bellewaardestraat zonder nummer, Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Het meest noordelijk gelegen mijnkraterveldje op de Ieperboog van de 2de slag is heden een totaal vergeten plek. Van de oorspronkelijk 7 mijnkraters in het weiland, is er nu vermoedelijk nog één zichtbaar, omgeven door bomen.


ID: 304319 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Caterpillar en Hill 60

Zwarteleenstraat (Ieper)
De mijnen van Hill 60 en ‘Caterpillar’ zouden het noordelijk sluitstuk worden van de mijnenslag van 7 juni 1917.


ID: 304561 | Landschappelijk element

Duitse betonnen mijnschacht Hermann

Armentierssteenweg 26 (Mesen)
Mijnschacht in akker waarvan de toegang aan de oppervlakte is afgedekt met een rond betonnen deksel (doorsnede 72cm).


ID: 305362 | Landschappelijk element

Mijnkrater 7/6/1917 Spanbroekmolen

Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)
De Spanbroekmolenkrater is ongetwijfeld de bekendste van alle mijnkraters die ontstonden op 7 juni 1917. De mijnkrater Spanbroekmolen, ook wel Lone Tree Crater of Pool of Peace geheten, ligt op de heuvelkam van Wijtschate, langs de Kruisstraat. De krater had een oorspronkelijke diameter van 76 meter en was 12 meter diep.