Geografisch thema

Afsnee

ID
14004
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14004

Beschrijving

Kleine en één der minst bevolkte randgemeente ten zuidwesten van Gent, gelegen aan de Leie, met een oppervlakte van 395 hectare en 1250 inwoners (1976). Reeds vermeld in kronieken van de Sint-Pietersabdij in 697 en 707 onder de naam Afsnis, dit is mogelijk de samentrekking van "afsnede" en kan wijzen op de verkorting van de oude Leiebocht, vanouds de Veure genaamd, met monding iets ten noorden van de kerk. Hierdoor vormt het noordoostelijke gedeelte van Afsnee, zogenaamd de "drie Leien" als het ware een eilandje tussen de beide Leie-armen. Als moerassig gebied werd het slechts vanaf begin 20ste eeuw bebouwd met kleine zomer- en weekendverblijven.

Belangrijke prehistorische vondsten opklimmend tot de jonge steentijd, brons- en ijzertijd, gedaan tijdens graafwerken aan de vijver van het zogenaamd "Mariasteen" (Duddegemstraat nummer 34) in 1910-11, laten het bestaan van een moerasdorp in dit gebied vermoeden.

Zeer vroeg eigendom van de Sint-Pietersabdij, tot eind 13de eeuw beheerd door de familie Van Afsnee. Samen met Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem, Nazareth en meersen in Drongen voornamelijk behorend tot de heerlijkheid van Overmeers met daarnaast enkele enclaves van de heerlijkheden van Daerupt, Borluut en ter Hasselt. Vanaf 1796 onafhankelijke gemeente.

De oude opsplitsing in wijken (Dorp, Goedinge, Duddegem, Veure) vinden we in de straatnamen terug.

Naast enkele vanouds bekende domeinen zoals de heerlijkheid van Daerupt, het Mariasteen of het Goed Ten Bossche, het latere Beelaertkasteeltje is vooral het schilderachtig gelegen romaanse kerkje van Sint-Jan-Baptist aan de Leie bekend. Landelijk gebleven gemeente met verspreide bebouwing van enkele hoeven en boerenarbeidershuisjes bij de nog uitgestrekte landbouwgronden en weilanden in de wijk Goedinge en zogenaamde Beelaertmeersen (centrum van de gemeente). Daarnaast komen nieuwe residentiële kwartieren voor voornamelijk voor pendelaars naar Gent, alle gegroepeerd langsheen de Leie (ondermeer langs de Veurestraat, Leieoever en de Goedingestraat, parallel aan de noordelijke Leiebocht, verkaveld vanaf circa 1910).

 • DE POTTER F. en BROECKAERT J. 1864-1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 1, Gent.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Afsneedorp

 • Omvat
  Afsneekouter

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Broekkantstraat

 • Omvat
  Dijkweg

 • Omvat
  Duddegemstraat

 • Omvat
  Goedingenstraat

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Omvat
  Veurestraat

 • Omvat
  Villa in neotradionele stijl

 • Omvat
  Woning Robin

 • Is deel van
  Gent - fusiegemeenten


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Afsnee [online], https://id.erfgoed.net/themas/14004 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.