Geografisch thema

Gentbrugge

ID: 14007   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14007

Beschrijving

Zuidoostelijke voorstad van Gent met een oppervlakte van 786 hectare en 21.049 inwoners (1976). Van noord tot zuidoost omschreven door een bocht van de Schelde die tevens de grens vormt met de gemeenten Sint-Amandsberg, Destelbergen en Heusden. Voorts van zuid tot west palend aan Melle, Merelbeke en Ledeberg. Morfologisch vergroeid met Gent, Ledeberg, Sint-Amandsberg, Melle en Merelbeke.

Bodemkundig valt het onderscheid op tussen een overwegend droog en vrij hoog zandgebied (5 tot 15 meter) dat nagenoeg volgebouwd is en het vochtig kleigebied van de alluviale vlakte gevormd door het overstromingsgebied van de Benedenschelde. Van west naar oost doorsneden door de Rietgracht, een beek die uitmondt in de Schelde ter hoogte van een in 1870-1874 afgesneden meanderbocht.

Uit de Schelde gebaggerde archeologische vondsten daterend vanaf de late bronstijd worden in verband gebracht met de opgegraven nederzetting der urneveldcultuur te Destelbergen. Verder mondelinge bronnen over talrijke Gallo-Romeinse vondsten in het zogenaamde "Kamp" ter hoogte van de Voordries en nabij de vroegere Romeinse heirweg van Gent naar Bavay. Oudst bekende vermelding van de gemeente in 1163. In 1228, samen met andere heerlijkheden uit het graafschap Aalst, in leen gegeven aan de heer van Rode. Tot 1793 behorend tot het Land van Rode. Nochtans bezat de ondergeschikte heerlijkheid het Hof van Gentbrugge een eigen baljuw, schepenbank en vierschaar. Bleef tot midden 19de eeuw een dorp met arme landbouwersbevolking. De dorpskern ontwikkelde zich op het noordelijk deel van de hogere zandgronden en stond enkel in verbinding met Gent en Ledeberg. Vanouds een uitverkoren gebied voor talrijke lusthoven van de kleine landadel. Sommige gaan terug op oudere kastelen van Gentse patriciërsfamilies. De meeste waren voorzien van walgrachten en een uitgestrekt kasteelpark. Zij lagen verspreid over de hele gemeente. Gegroepeerde bewoning kwam voor aan de Kerkstraat (oude dorpskom) en aan de Oude Brusselseweg, de oude heirweg van Gent naar Brussel die in 1704-1708 zijn functie verloor voor de brede en rechte, nieuwe Brusselsesteenweg. Met de vestiging vanaf midden 19de eeuw van industrie (voornamelijk metaal- en textielnijverheid) geconcentreerd aan de Schelde-oever, een tendens die nog bevorderd werd door de aanleg van de ringspoorweg (1872), ontstond gelijktijdig (tweede helft 19de eeuw) de dicht bevolkte Bassijnwijk, een arbeiderswijk tussen oude dorpskern en de Brusselsesteenweg met de Kerkstraat als voornaamste as. In tweede helft 19de eeuw, na de aanleg van het Kerkplein raakte Gentbrugge-centrum volgebouwd. Sindsdien was het noordwestelijk deel der gemeente vergroeid met Gent. Op de schrale hoger gelegen zandgronden in het zuidoosten, de zogenaamde Heide, werd de centrale werkplaats opgericht van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.) in 1881-1884, in de volksmond gekend als het Arsenaal, het rangeerstation van Merelbeke en de werkhuizen van de Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer van Gent (M.I.V.G.). Aldus ontwikkelden zich in laatste kwart 19de eeuw twee nieuwe woonwijken met voornamelijk arbeidershuizen, namelijk de wijk Arsenaal en de Veldwijk of Moscou aansluitend bij Ledeberg. Tussen beide wijken lag het exercitieplein, in 1815 oefenplein van de soldaten van Napoleon, begin jaren '70 grotendeels ingepalmd door de viaduct met opritten van de autosnelweg E3 die de hele gemeente doorsnijdt.

Onder impuls van Louis Van Houtte was Gentbrugge in tweede helft 19de eeuw uitgegroeid tot één van de voornaamste centra van de sierbloementeelt in het Gentse. De vele tuinbouwbedrijven bevonden zich verspreid in het centrum der gemeente en voorts voornamelijk gevestigd aan de Brusselsesteenweg. De vrijgekomen gronden der bloemisterijen na de eerste wereldoorlog, als gevolg van liquidatie of verplaatsing naar goedkopere gronden, werden stelselmatig verkaveld. Zo ontstonden vooral aan het Arsenaal nieuwe woonwijken waaronder enkele villawijken. Sinds de Tweede Wereldoorlog ondergaan de kasteelparken hetzelfde lot, evenals (recenter) een deel der landbouwgronden met uitzondering van de strook gevormd door de Scheldemeersen.

 • DE POTTER F.-BROECKAERT J. 1864-1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 3, Gent.
 • VAN WITTENBERGHE O. 1972: Zo was... Gentbrugge, Antwerpen.
 • s.n. 1981: Zoeken naar Gentbrugges verleden, Gent.
 • Driemaandelijks tijdschrift van het heemkundig genootschap Land van Rode.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Achterdries
  Achterdries (Gent)

 • Omvat
  Antoon van Dyckstraat
  Antoon van Dyckstraat (Gent)

 • Omvat
  Arbeiderswoning
  Jules Van Biesbroeckstraat 39 (Gent)

 • Omvat
  Arbeiderswoningen in steegbeluik
  Jan Rijmstraat 22-24, Zakstraat 1-2, 4-13, 14-20 (Gent)

 • Omvat
  Architectenwoning Koch
  Nederbrugstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Bejaardenwoningen Tuinwijk De Warande
  Jules Van Biesbroeckstraat 122-128, Theophiel De Jaegerstraat 1-7, Tuinwijk De Warande 1-48, 49-59 (Gent)

 • Omvat
  Boswachterswoning
  Boswachterstraat 30 (Gent)

 • Omvat
  Braemkasteel
  Braemkasteelstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Brusselsesteenweg (Gentbrugge)
  Brusselsesteenweg (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis in art-nouveaustijl
  Frederik Burvenichstraat 65 (Gent)

 • Omvat
  Drie sluiswachtershuizen
  Sluizenweg 1-2 (Gent)

 • Omvat
  Emanuel Hielstraat
  Emanuel Hielstraat (Gent)

 • Omvat
  Gemeentelijk administratief centrum
  Braemkasteelstraat 29-45 (Gent)

 • Omvat
  Gentbruggeaard
  Gentbruggeaard (Gent)

 • Omvat
  Gentbruggekouter
  Gentbruggekouter (Gent)

 • Omvat
  Gentbruggeplein
  Gentbruggeplein (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Jules Van Biesbroeckstraat 39 (Gent)

 • Omvat
  Hovenierswoning
  Jules Van Biesbroeckstraat 2 (Gent)

 • Omvat
  Hundelgemsesteenweg
  Hundelgemsesteenweg (Gent)

 • Omvat
  Jules Mac Leodstraat
  Jules Mac Leodstraat (Gent)

 • Omvat
  Kantoorgebouw Intercom
  Watertorenstraat 5 (Gent)

 • Omvat
  Kasteel Claeys-Bouüaert-Van Assche, ook De Naeyer-Verhaeghen
  De Naeyerdreef 2, zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Kasteeldomein Vilain
  Braemkasteelstraat 37 (Gent)

 • Omvat
  Kasteelsite Heusden-Gentbrugge
  Heusden (Destelbergen), Gentbrugge (Gent), Melle (Melle)

 • Omvat
  Kerkstraat
  Kerkstraat (Gent)

 • Omvat
  Klokstraat
  Klokstraat (Gent)

 • Omvat
  Koningsdonkstraat
  Koningsdonkstraat (Gent)

 • Omvat
  Landhuis
  Braemkasteelstraat 6 (Gent)

 • Omvat
  Leo Tertzweillaan
  Leo Tertzweillaan (Gent)

 • Omvat
  Louis Van Houttestraat
  Louis Van Houttestraat (Gent)

 • Omvat
  Louis Van Houttewijk
  Désiré Toeffaertstraat, Henri Mortierstraat, Lieven Delaruyestraat, Oude Brusselseweg (Gent)

 • Omvat
  Meersemdries
  Meersemdries (Gent)

 • Omvat
  Neoclassicistische villa
  Rode-Kruisstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Oude Brusselseweg
  Oude Brusselseweg (Gent)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Eligius en pastorie
  Keiberg 1, Sint-Eligiusstraat zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Pastorie en directeurswoning Sint-Jozefsinstituut
  Kliniekstraat 44-46 (Gent)

 • Omvat
  Personeelswoningen en duiventoren
  Boswachterstraat 1-13, Hélène Maréchalhof 1 (Gent)

 • Omvat
  Ploegstraat
  Ploegstraat (Gent)

 • Omvat
  Pomphuis en jachtpaviljoen
  Philippe Van de Veldehof 13 (Gent)

 • Omvat
  Puntfabriek
  Dulle-Grietlaan 1, 12, 17, Kerkstraat 106-108, 108B, Maagd van Gentstraat 1-2, 12 (Gent)

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen
  Bruiloftstraat 39-43, Keiberg 3-17 (Gent)

 • Omvat
  Sasstraat
  Sasstraat (Gent)

 • Omvat
  Sint-Simonstraat
  Sint-Simonstraat (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Braemkasteelstraat 35 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Kliniekstraat 55 (Gent)

 • Omvat
  Textielbedrijf E. De Porre
  Jules de Saint-Genoisstraat 101 (Gent)

 • Omvat
  Tuinwijk Ter Heide
  Jules de Saint-Genoisstraat 113-147, Peter Benoitlaan 90-104, Tuinwijk ter Heide 1-83 (Gent)

 • Omvat
  Villa
  Braemstraat 57 (Gent)

 • Omvat
  Villa
  Jules Destréelaan 63, 63B (Gent)

 • Omvat
  Villa
  Rode-Kruisstraat 4 (Gent)

 • Omvat
  Villa
  Rode-Kruisstraat 5 (Gent)

 • Omvat
  Villa naar ontwerp van A. Claessens
  Rode-Kruisstraat 3 (Gent)

 • Omvat
  Voordries
  Voordries (Gent)

 • Omvat
  Woning De Vogelaere
  Bruiloftstraat 60 (Gent)

 • Omvat
  Woning Vermaercke
  Henri Pirennelaan 68 (Gent)

 • Omvat
  Woonhuis ontworpen door G. Eysselinck
  Arthur Van Laethemstraat 6 (Gent)

 • Omvat
  Zes arbeidershuisjes
  Neerscheldestraat 16-26 (Gent)

 • Is deel van
  Gent - fusiegemeenten
  Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsber...