Geografisch thema

Oostakker

ID: 14011   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14011

Beschrijving

Noord-Gentse randgemeente gelegen ten oosten van het Kanaal Gent-Terneuzen en de expresweg Gent-Zelzate. Vanouds doorkruist door de Antwerpsesteenweg en sinds de jaren 1970 van oost naar west middendoor gedeeld door de autosnelwegverbinding van de kanaalzone en Gent-Zeehaven met de E3 en E5. Met een oppervlakte van 1.450 hectare vertoont de gemeente een vlak reliëf met geringe hoogteverschillen tussen de drogere hoge ruggen en de natte depressies. Als landbouwgemeente met toenemende woonfunctie telt Oostakker 9.324 inwoners (1976).

Aanvankelijk omvatte Oostakker ook de fusiegemeete Sint-Amandsberg. Dit vroeger gehucht werd pas in 1872 een zelfstandige gemeente. Oostakker werd voor het eerst vermeld in de 13de eeuw, in de betekenis van de oostelijke akkers van de Sint-Baafsabdij. De Gentse Sint-Baafsabdij verwierf sinds haar oprichting (7de eeuw) geleidelijk aan haast geheel de heerlijkheid Oostakker. Het eerst werd het domein "Sloten" aangekocht. Met de eveneens verworven nederzetting "Achtene" op de Achtendries wordt Sloten als de oudste woonkern van de gemeente beschouwd die door de Sint-Baafsabdij omgevormd: werden tot voornaamste uitbatingscentra van de Sint-Baafsheerlijkheid. Ook elders richtte de Sint-Baafsabdij abdijhoeven op die ieder door een meier werden uitgebaat. De meierij van Sloten echter bleef tot in de 12de eeuw het rechterlijk en domaniaal centrum van de heerlijkheid. Het was gelegen ergens aan een heden nog steeds herkenbare dries (Slotendries, Groenstraat, Katoenstraat) en leeft nog verder in het toponiem Slotendries. Andere vroegmiddeleeuwse abdijhoeven van mogelijk kort voor de 10de eeuw staan gekend als het Hof van Ledergem, het Hof van Zingem en het Hof van Herlegem, beide laatste op het grondgebied van Sint-Amandsberg. Door de grote ontginningsbeweging van de 12de eeuw met de daarmee gepaard gaande wijzigingen aan de oude domeinstructuren, ontstonden tal van nieuwe landbouwuitbatingen. Vlakbij het St.-Baafsdorp met zijn geconcentreerde bewoning (sinds XI) ontstond in XII A een nieuwe abdijhoeve, het z.g. Nieuwhof die de functie van Sloten als bestuurlijk centrum van de Sint-Baafsheerlijkheid overnam. Zowel op Oostakker als op Sint-Amandsberg ontstonden vanaf de 12de eeuw tot in de late middeleeuwen sites, waarvan de meeste aanvankelijk abdijhoeven waren, al dan niet met een motte en waarvan sommige nog bestaande hoevegebouwen de voortzetting zijn.

Het eigenlijke dorpscentrum van Oostakker ontwikkelde zich, onafhankelijk van de oudste nederzettingen en sites van Oostakker, aan de Kapelledries. Op deze dries bevond zich namelijk met zekerheid van circa 1350 een kapel toegewijd aan de Heilige Laurentius. Deze kapel wordt in verband gebracht met een nabijgelegen abdijhoeve (het verdwenen hof van Oostakker in de Langerbruggestraat). Aanvankelijk behoorde geheel Oostakker tot de parochie van Heilig Kerst binnen de poorten en vesten van de stad Gent, eerst op het Sint-Baafsdorp, nadien op de Muide gelegen. In 1578 werd de Sint-Laurentiuskapel van Oostakker tot parochiekerk verheven. Oostakker bleef tot het eind van het Ancien Regime behoren tot de heerlijkheid van Sint-Baafs (sinds 1559 van het bisdom) en ressorteerde onder de kasselrij van de Oudburg.

Geconcentreerde bebouwing treffen we tot nu hoofdzakelijk aan in het westelijk deel van de gemeente, namelijk in de huidige dorpskern (Kapelledries) en ten zuiden daarvan op Slotendries waar zich rond het gelijknamige kasteel een befaamd bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes-Oostakker ontwikkelde. Beide woonkernen zijn vanouds door de Gentstraat met elkaar en verder via de Antwerpsesteenweg met Gent verbonden. Het oostelijk deel van de gemeente waar tot voor kort bijna uitsluitend landbouwbedrijven voorkwamen, verliest geleidelijk zijn landelijk karakter. Aan de Gefusilleerdenstraat bevindt zich het *executie-oord, het eerste in Europa ter herdenking van de verzetsstrijders van de tweede wereldoorlog.

Sinds 1900 werd de westelijke gemeentegrens verscheidene keren verlegd ten voordele van de stad Gent voor het zeekanaal en de uitbreiding van het havengebied.

 • GYSSELING M. 1974: Geschiedenis van Oostakker en Sint-Amandsberg tot 1794, Oostakker.
 • POELMAN R. 1976: Oostakker in de l9de eeuw, s.l..
 • POELMAN R. 1981: Oostakker in de 20ste eeuw, s.l..
 • POELMAN R. 1975: Sloten, van nederzetting tot bedevaartsoord, Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg", jaarboek, 3-104.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Abdijhoeve Goed te Maalgaver
  Maalgaver 32 (Gent)

 • Omvat
  Arbeiderswoning
  Invalidenstraat 12 (Gent)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen
  Pijphoekstraat 16 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Groenvinkstraat 64 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Invalidenstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Meerhoutstraat 39 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Meerhoutstraat 34, 40 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Wittewalle 76 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Wittewalle 208 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Wittewalle 222 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Wolfputstraat 160 (Gent)

 • Omvat
  Boerenwoning Het wit paard
  Goedlevenstraat 101 (Gent)

 • Omvat
  Bredestraat
  Bredestraat (Gent)

 • Omvat
  Brouwerswoning van brouwerij Migom
  Gentstraat 333 (Gent)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Gasthuisstraat 2 (Gent)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Gentstraat 25 (Gent)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Gentstraat 238 (Gent)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Groenvinkstraat 21 (Gent)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Groenvinkstraat 74 (Gent)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Gentstraat 399 (Gent)

 • Omvat
  Drie boerenarbeiderswoningen
  Krijtestraat 77-81 (Gent)

 • Omvat
  Dubbelhuis
  Eekhoutdriesstraat 52 (Gent)

 • Omvat
  Dwarsschuur
  Maalgaver 34 (Gent)

 • Omvat
  Executieoord
  Gefusilleerdenstraat (Gent)

 • Omvat
  Gemeenteschool en onderwijzerswoning
  Gentstraat 214 (Gent)

 • Omvat
  Groenehoekstraat
  Groenehoekstraat (Gent)

 • Omvat
  Herenhuis
  Gentstraat 258 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Gentstraat 17 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Invalidenstraat 4-6 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Meerhoutstraat 97 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Molzelestraat 50 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Moststraat 48 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Orchideestraat 66 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve
  Wittewalle 210 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve 't Maegher Goet
  Absdalestraat zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Goedlevenstraat 90 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Groenvinkstraat 13 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Vossenbergstraat 38 (Gent)

 • Omvat
  Hoeve Wittewalle
  Wittewalle 185 (Gent)

 • Omvat
  Kasteel Achtendries
  Orchideestraat 51-51C (Gent)

 • Omvat
  Kleine open hoeve
  Drieselstraat 86 (Gent)

 • Omvat
  Kouterboshoeve
  Vossenbergstraat 40 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Eekhoutdriesstraat 50-52 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Eksaardserijweg 270 (Gent)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve en boerenwoning
  Katoenstraat 26-28 (Gent)

 • Omvat
  Ledergemstraat
  Ledergemstraat (Gent)

 • Omvat
  Met lindebomen omsloten kapelhof bij bedevaartskapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost
  Winkelwarande zonder nummer (Gent)

 • Omvat
  Omgeving bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
  Gentstraat, Groenstraat, Onze Lieve Vrouwdreef, Onze Lieve Vrouwstraat (Gent)

 • Omvat
  Omwalde hoeve
  Drieselstraat 31 (Gent)

 • Omvat
  Onze Lieve Vrouwstraat
  Onze Lieve Vrouwstraat (Gent)

 • Omvat
  Oostakkerdorp
  Oostakkerdorp (Gent)

 • Omvat
  Poort Hof te Sloten
  Slotendries 3, 3A (Gent)

 • Omvat
  Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart
  Oostakker (Gent), Zaffelare (Lochristi), Eksaarde (Lokeren), Moerbeke (Moerbeke), Sinaai (Sint-Ni...

 • Omvat
  Sint-Jozefstraat
  Sint-Jozefstraat (Gent)

 • Omvat
  Station Oostakker
  Lourdesstraat 6, 6A (Gent)

 • Omvat
  Tuinwijk Kromme Boom
  Eikstraat 2-16, 19-39 (Gent)

 • Omvat
  Twee arbeiderswoningen
  Groenvinkstraat 68-70 (Gent)

 • Omvat
  Twee boerenarbeiderswoningen
  Goedlevenstraat 106-108 (Gent)

 • Omvat
  Twee boerenarbeiderswoningen
  Krijtestraat 18-20 (Gent)

 • Omvat
  Twee boerenarbeiderswoningen
  Krijtestraat 61-63 (Gent)

 • Omvat
  Villa
  Slotendries 20 (Gent)

 • Omvat
  Villa La Taupinière
  Orchideestraat 104 (Gent)

 • Omvat
  Villa Maria
  Augustijn Moreelsstraat 4 (Gent)

 • Omvat
  Woning Cools-Vlaminck
  Goedlevenstraat 136 (Gent)

 • Omvat
  Zeven arbeiderswoningen
  Meerhoutstraat 43-55 (Gent)

 • Is deel van
  Gent - fusiegemeenten
  Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsber...