Geografisch thema

Rullekoven

ID: 14059   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14059

Beschrijving

Etymologisch klimt de plaatsnaam Rullekoven, met -hoven-suffix, op tot de Frankische periode. Het gehucht ontstond uit het cijnshof Rulicoven, oorspronkelijk een bezit van de Luikse abdij Val-Saint-Lambert, die er een grote hoeve bezat. Op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als Hameau Rulickhoven.

Rullekoven was tijdens het ancien régime een afzonderlijke gemeente bestuurd door een door de inwoners gekozen burgemeester. Er bevond zich een Sint-Martinuskapel, die deel uitmaakte van de parochie Gors-Opleeuw. De oorsprong van de kapel is onbekend; de oudste vermelding dateert van 1461. Zij behoorde, zeker vanaf de 17de eeuw, tot de parochie ven Gorsleeuw. De pastoor van Gorsleeuw had het patronaatsrecht. In 1658 bezat ze geen mobilair meer en bevond zich in bouwvallige toestand. In 1712 wordt ze gerestaureerd. De kapel wordt van 1810 tot 1840 als pastorie gebruikt. Op de Ferrariskaart (1771-77) staat zij aangeduid aan de zuidzijde van de huidige Bellingstraat, op de plaats waar deze afslaat naar Jesseren; het is een kleine kerk, gelegen in een omhaagd kerkhof. Ze verdwijnt in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw, aangezien ze niet meer voorkomt in de Atlas van de Buurtwegen (1844).


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1999


Relaties