Geografisch thema

Theaterkwartier

ID
14086
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14086

Beschrijving

Ontstaan naar aanleiding van de sanering in de jaren 1866-1869 van de wijk tussen de Vlaming- en de Kuipersstraat enerzijds en de Robijn- en de Bezemstraat anderzijds. Centraal in het plan staat de bouw van een monumentale beeldbepalende schouwburg in eclectische stijl naar ontwerp van architect G. Saintenoy (Brussel) omgeven door een ruim plein en brede straten. Meteen verdwenen een aantal waardevolle panden en gevels, maar ook een reeks ongezonde en verkrotte woningen. Hierdoor zijn belangrijke onteigeningen gebeurd onder meer het befaamde "Koornbloemhotel" aan de Vlamingstraat, één van de eerste Brugse hotels. Het resultaat was een nieuw stadskwartier in de buurt van de "Oude Komedie", een theater van 1756 gelegen op de hoek van de toenmalige Ei- en Vlamingstraat. Hele huizenpartijen verdwenen en straten zijn in hun geheel of gedeeltelijk gesupprimeerd of heraangelegd. De "Eistraat" en de "Korenbloemstraat" verdwenen, evenals een gedeelte van de Robijnstraat, de voormalige Bezemstraat wordt op dubbele breedte gebracht en tot Niklaas Desparsstraat omgedoopt, de Kuipersstraat kreeg een totaal ander uitzicht, het oude beursplein verloor haar pleinkarakter en de Vlamingstraat wordt verbreed, wat een einde maakt aan de hinderlijke versmalling tussen het Kraan- en het Oude Beursplein.

  • ROTSAERT K., De Brugse Stadsschouwburg, een "goddeloze" tempel?, in Brugs Ommeland, XVI, 1989, nr. 1-2, p. 5 - 46.
  • RYCKAERT M., Twee foto's van het verdwenen theaterkwartier te Brugge uit 1865 of 1866, in Brugs Ommeland, IV, 1977, p. 398-403.
  • VANHOUTRYVE A., Van "Comedie" tot "Koninklijke Stadsschouwburg". Brugse politiek en toneelcultuur tussen 1750 en 1994. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, 1995.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Theaterkwartier [online], https://id.erfgoed.net/themas/14086 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.