Geografisch thema

Varendonk

ID
14105
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14105

Beschrijving

Landelijk dorp aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Laak; eertijds zelfstandige gemeente met het kleinste aantal inwoners van de provincie Antwerpen en een oppervlakte van 366 hectare, sedert 1971 gefusioneerd met Veerle. Samengesteld uit de kernen Watereinde-Blaardonk in het noorden en Varendonk in het zuiden. Tijdens het Ancien Régime horend bij het Land van Geel (zie gemeente-inleiding), terwijl ook de abdij van Averbode sinds 1185 leenrechten bezat, in de 18de eeuw autonoom gebied los van de Vrijheid van Geel. Kerkelijk ressorterend onder Zammel (Geel), parochie opgericht in 1524-1532, thans horend bij de parochie Westerlo. Schaars bebouwd landbouw- en natuurgebied waarin enkele hoeven met oudere kern, zie Ferraris- (1771-1777) en Vandermaelenkaarten (midden 19de eeuw).

 • VAN GEHUCHTEN F., Varendonk, Blaardonk en Watereinde tijdens het oud regime (12de-18de eeuw), in Jaarboek van Laakdal, IV, 1986, p. 113-149.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita


Relaties

 • Omvat
  Groenheuvelhoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen Ter Laak

 • Omvat
  Kapel van Watereynde

 • Omvat
  Kempische langsschuur

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Is deel van
  Veerle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Varendonk [online] https://id.erfgoed.net/themas/14105 (Geraadpleegd op )