Geografisch thema

Nukerke

ID
14122
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14122

Beschrijving

Woongemeente met een agrarisch karakter, halverwege tussen Oudenaarde en Ronse liggend, telt een oppervlakte van 1194 ha en 2078 inwoners (1.1.1998).

Oostelijke gemeentegrens, met Etikhove, afgelijnd door een aantal beken; voorts ten zuiden grenzend aan Ronse, ten westen aan Kluisbergen (Zulzeke) en ten noordwesten en noorden aan Oudenaarde (Melden). Gesitueerd in de Zandleemstreek met een sterk heuvelend landschap ingesneden door beekvalleien. Hoogteverschillen schommelend tussen 30 en 112 m. Meerdere beken ontspringend op het grondgebied, voornamelijk zijbeken van de Holbeek of Maarkebeek met de Molenbeek als voornaamste. Overblijfsels van vroeger sterker beboste gedeelten zijn nog aanwezig in het noordwesten op de Koppenberg, grensgebied met Melden en in het zuidoosten, dat parochiaal behoort bij Louise-Marie (zie Etikhove), namelijk op Rubberigsbank, uitloper van het Muziekbos.

Nukerke kende reeds occupatie in het Neolithicum. Bewijzen daarvan kwamen door archeologisch onderzoek aan het licht op een kleine oppervlaktesite in het gehucht "De Klomp" in de Zuidwestelijke hoek van de gemeente. Van bewoning tijdens de Gallo-Romeinse periode getuigen resten van Romeinse villa's, naast muntschatten en andere vondsten.

Nukerke vormde eertijds een parochie met Melden. De oprichting van een nieuwe kerk in het gebied verklaart de gemeentenaam (oudste vermelding in 1116 "Nova ecclesia"), doch niet bekend wanneer Nukerke als jongere parochie zelfstandig werd. Evenals in Melden bezat het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Kamerijk het patronaatschap van de kerk. Nukerke vormde maakte samen met Melden het foncier uit van het Land van tussen Marke en Ronne, heerlijkheid die toebehoorde aan de baronnen van Pamele. Administratief gelegen binnen de kasselrij van het Land van Aalst. Op bestuurlijk vlak bleven Nukerke en Melden met hun gezamenlijke vierschaar een eenheid vormen.

Nukerke behoorde tot die dorpen in het Oudenaardse waar de hervorming sinds XVI veel aanhang kreeg. De protestantse kerkgemeenschap maakte er deel uit van de zogenaamde "Vlaamse Olijfberg" die de hervormden van zeven gemeenten groepeerde (zie Etikhove). In 1772 telde de parochie Nukerke geen protestanten meer.

Van noord naar zuid loopt door de Westelijke helft van de gemeente minstens sinds de late Middeleeuwen een oude verbindingsweg tussen Oudenaarde en Ronse, in 1275 was al sprake van deze "grant voie". De kronkelende heerweg Ronse-Oudenaarde werd volgens ontwerpplannen van 1778 in het derde kwart van de 18de eeuw rechtgetrokken tot een steenweg; tracé in de periode eind jaren 1960 tot eind jaren 1970 nog verbreed tot een opvallende verkeersas binnen het wegennet. De spoorlijn Oudenaarde-Ronse, in gebruik genomen in 1861, doorsnijdt het grondgebied grenzend aan Etikhove.

De bescheiden en nog vrij landelijke dorpskern, ten Oosten naast de Rijksweg, valt voornamelijk visueel op door haar verheven ligging gedomineerd door de kerk. De bebouwde dorpskom breidde in de jaren 1970 sterk uit ten Zuiden door een nieuw aangelegde sociale woonwijk in eenheidsbebouwing met de Oude Heerweg als as. Recent is een stijgende interesse vast te stellen voor de nog beschikbare bouwgronden waardoor een toename van hedendaagse woningbouw optreedt. Globaal gezien is de bebouwing voorts gekenmerkt door haar verspreid karakter met concentraties in kleine gehuchten die veelal op oude hoevebouw teruggaan naast tussenliggende onbebouwde hogergelegen ruggen met akkergrond. Slechts aan de grote verkeersweg gevormd door de Rijksweg en ook aan de Ommegangstraat, verbindingsweg in het zuiden naar Schorisse, is al sinds de eerste helft van de 20ste eeuw een sterkere aangroei van bebouwing vast te stellen. Nukerke telde voorheen twee watermolens aan de Molenbeek; daarvan bleef geen enkele bewaard. Er waren niet minder dan vijf windmolens; alle houten windmolens verdwenen. Van de drie bewaarde stenen windmolens is slechts één gaaf bewaard gebleven en opnieuw maalvaardig. Sinds het tweede kwart van de 20ste eeuw is op de grens met Etikhove een bronwater- en limonadefabriek gevestigd, ontstaan bij de vroegere brouwerij "De Fonteine" (zie Etikhove, Bronnestraat).

 • BOTERDAELE A., Nos Ardennes Flamandes, Gand, 1912, p. 92-95.
 • BOUCKZONE D., Toponymie van Nukerke , in Annalen GOKRTI, XIX, 1970, p. 141-165; XX, 1971, p. 147-177; XXIII, 1974, p. 135-220; XXIV, 1975, p. 107-157.
 • CROMBE P., Twee laat-neolithische vindplaatsen in de omgeving van Ronse: "De Klomp" (Nukerke, Maarkedal) "Hoogerlucht" (Ronse), in Annalen GOKRTI, XXXVI, 1987, p. 59-75.
 • DE MULDER G., De Gallo-Romeinse bewoning in Zuid-Oost-Vlaanderen, in Handelingen Zottegems Genootschap voor Geschiedenis, III, 1987, p. 107-108.
 • DE RAMMELAEREe C., Bijdrage tot de verspreiding van het Protestantisme in het Oudenaardse gedurende de XVIIIe eeuw, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XIV, 1961-1965, p. 25-29.

Bron: VERBEECK M. & TACK A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boelaardstraat

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café 't Meuleken

 • Omvat
  De Heuvel van Bossenare

 • Omvat
  Dieriksstraat

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Drie schermlindes

 • Omvat
  Essenkaphaag bij huisweide

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve Hof te Meulebroeke

 • Omvat
  Glorieuxstraat

 • Omvat
  Heidje

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Herberg In de Sterre

 • Omvat
  Herberg Sint-Elooi

 • Omvat
  Hoekboom in kaphaag bij huisweide

 • Omvat
  Hoekhuis en kapel

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve en herberg Nieuwen Nest

 • Omvat
  Hoeve en molenaarswoning

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Schoorens

 • Omvat
  Hoeve Schoorens De Venter

 • Omvat
  Houtkant op wegtalud langs Zeitje

 • Omvat
  Jan Leenknegtboom

 • Omvat
  Kapel- en etagelinde bij kruispunt

 • Omvat
  Kapelboom De Rode Haan

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk en es

 • Omvat
  Knoteik als hoekboom

 • Omvat
  Molenaarswoning

 • Omvat
  Molenaarswoning en maalderij Moreels

 • Omvat
  Muziekbos-Koekamerbos

 • Omvat
  Nukerkeplein

 • Omvat
  Okerijhoeve

 • Omvat
  Ommegangstraat

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Oude Steenweg

 • Omvat
  Rijksweg

 • Omvat
  Romp van Molen Ter Slepe

 • Omvat
  School, weeshuis, klooster

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Omvat
  Semigesloten hoeve

 • Omvat
  Spichtenberg

 • Omvat
  Taxus afsluitingshaag bij moestuin

 • Omvat
  Twee boerenarbeiderswoningen

 • Omvat
  Veldkapelletje

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Vlaamse Ardennen van Koppenberg tot Kluisberg

 • Omvat
  Wegkapel De Rode Haan met linde

 • Omvat
  Zeelstraat

 • Is deel van
  Maarkedal


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nukerke [online], https://id.erfgoed.net/themas/14122 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.