Geografisch thema

Bikschote

ID
14145
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14145

Beschrijving

Landbouw- en woondorp in de Westhoek en Vlaamse Zandleemstreek, aan de Ieperlee en het kanaal Ieper-IJzer. Breed golvend landschap met overwegend vruchtbare en goed gedraineerde lichte zandleem- tot zandleembodems, doorsneden door drie parallelle beekdepressies van Ieperlee, Lobeek en Sint-Jansbeek. Sinds 1970 gefusioneerd met Langemark. 930 hectare; circa 550 inwoners (12/1986).

Oudste vermelding Beckescothe (1216), samengesteld uit bika (Germaans voor spits) en skauta (Germaans voor beboste hoek zandgrond uitspringend in moerassig terrein); grotendeels behorend tot de heerlijkheid Guise, alias Coucy, laatst genoemde strekte zich uit over verschillende dorpen van de kasselrij Ieper en het Vrije van Brugge en bezat volledige jurisdictie; een kleiner deel was afhankelijk van de ammanie van Langemark. De tienden, oorspronkelijk geïnd door de bisschop van Terwaan, vanaf 1275 door de heer van Elverdinge. Bestuurlijk en fiscaal behorend tot de kasselrij Ieper. Als kerkparochie, voor 1566 afhankelijk van bisdom Terwaan, na 1566 van bisdom Ieper, na 1801 van bisdom Gent en na 1834 van bisdom Brugge. Volledig verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Wederopbouw teruggaand op vooroorlogs stratenpatroon en dorpsaanleg, zie Vandermaelen- en Ferrariskaart: dorpskom gesitueerd aan de kruising van de Zuidschote-, Sint-Jan- en Bikschotestraat, met inplanting van kerk, voormalig gemeentehuis (nummer 97), klooster (nummer 107) en schoolgebouwen ten noordoosten van laatstgenoemde - zijnde de dorpsstraat - en pastorie ten oosten van kerk, aan Sint-Janstraat.

Zuidelijke uitvalsweg gevormd door de Pilkemstraat, leidend naar de zogenaamde "Blauwe Molen". Typerende lintbebouwing van één à twee bouwlagen Onder pannen zadeldak, in een eenvoudige, doorsnee-wederopbouwarchitectuur; meerdere eenheidsprojecten, onder meer met reminiscenties aan de "regionale" bouwtrant, zie houten kozijnconstructies en dakvensters voorzien van puntgevel met muurvlechtingen: Bikschotestraat nummer 76-79 en nummer 82-86, huizengroepen van respectievelijk vier en drie woningen, gedateerd 1921 door middel van muurankers bij nummer 78 (analoge bebouwing: Boezinge, Diksmuidseweg); soms met geometrisch metselverband in de vensterboogvelden: Bikschotestraat nummer 103-105, eerst genoemde voormalige herberg zogenaamd "In de kroon", zie gevelsteen op de borstwering van deurtravee met dakvenster onder gebogen kroonlijst (thans aangepaste muuropeningen), en Bikschotestraat nummer 92 zogenaamd "Café St.Arnold" met geometrisch metselverband in casementen op borstwering (thans leegstaand). Reeds meerdere vernieuwde gevelparementen.

Buiten de dorpskom, los verspreide wederopbouwhoeven met losse bestanddelen; meerdere voormalige hoeve-omwallingen in het landschap bewaard.

Uit archiefonderzoek blijken, naast de architecten V. Renders en H. Steels (Brussel), A. Carette (Kortrijk), J. Dosveld (Brussel) en C. Schmidt (Poperinge), voornamelijk de architecten L. en M. Hocepied (Moeskroen) de wederopbouw van de dorpskom te hebben geconcretiseerd, zie realisatie van kerk, kapel en pastorie op naam van M. Hocepied, van school en onderwijzerswoning op beider naam.

Herinneringskruis voor het 3de en 23ste Belgische Linieregiment van 1953, ter vervanging van monument naar ontwerp van architect A. De Ceuninck (Schaarbeek) van 1935 verwoest bij het opblazen van brug van Steenstrate op 28 mei 1940, Diksmuidseweg, tussen Ieperlee en vaart Ieper-IJzer.

 • GHEERAERT M., Langemark, Poelkapelle, Bikschote, Sint-Juliaan, Madonna in oude prentkaarten, delen I en II, Langemark-Poelkapelle, 1984-1985.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Blauwe Molen met maalderij en burgerhuis

 • Omvat
  De Ieperlee, het kanaal Ieper-IJzer en de Martjesvaart

 • Omvat
  Duitse betonconstructie

 • Omvat
  Duitse betonconstructie

 • Omvat
  Gedenkkapel Onze-Lieve-Vrouw van Vrede

 • Omvat
  Gedenkkruis 3de linieregiment

 • Omvat
  Gedenkkruis militaire en burgerlijke doden

 • Omvat
  Gemeentehuis van Bikschote

 • Omvat
  Hoeve Kapellehof

 • Omvat
  Klooster en schooltje

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Andries

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  School en onderwijzerswoning

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve De koppeldreve

 • Is deel van
  Langemark-Poelkapelle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bikschote [online] https://id.erfgoed.net/themas/14145 (Geraadpleegd op )