Geografisch thema

Krombeke

ID: 14149   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14149

Beschrijving

Gemeente (854 ha, 841 inwoners in 1970) in de Westhoek en Zandlemig Vlaanderen. Licht golvend reliëf met zandleem- en leembodems. Sinds 1970 deelgemeente van Proven. Krombeke, de oudst gekende gemeente van Veurne-Ambacht. De plaats wordt in IX vermeld als Crumbeke, Crombeke, "bocht in een beek", plaats op de Heidebeek. Volgens de geschiedschrijver Malbrancq werd Krombeke in 875 geschonken aan de abt van Sithiu, Hilduin. Volgens andere bronnen schenkt de bisschop van Terwaan in 1134 het altaar van Krombeke aan de O.-L.-Vrouwekerk te Terwaan.

De heerlijkheid Krombeke, behoorde o.m. toe aan de families van Stavele, van Hoorn en de Vilain. Ten O. van de dorpskom, r. van de Graaf van Hoornweg (richting Westvleteren), lag het thans volledig verdwenen kasteel van de heren van Krombeke. Nabij het kasteel, aan de toen bevaarbare Heidebeek, was er gedurende de middeleeuwen een losplaats, waar vnl. hout (uit de nabijgelegen bossen) en fruit werd geladen en verscheept via de Poperingevaart of Vleterbeek en de IJzer naar steden in Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. Vnl. bouwmaterialen (o.m. kalk, tegels, dakpannen, kareelsteen) zouden fangs deze weg zijn aangevoerd.

De heerlijkheden Zwijnland en Eversam resp. eigendom van de abdijen St.Bertinus te St.-Omaars en Eversam te Stavele, waren voor grote delen geënclaveerd in de gemeente Krombeke.

Landelijke gemeente met dorpskern gevormd door kerk met omringend kerkhof, waarrond Andreas Verbrigghestraat; ten Z., het Krombekeplein met o.m. gemeentehuis (nr. 9), kapel (z.nr.) en herberg (nr. 11). Uitvalswegen: ten W., tweesprong van Waaienburgseweg en Blasiusstraat; ten O., Graaf van Hoornweg; ten Z., Bankelindeweg.

Bebouwing vnl. geconcentreerd ten W. van de dorpskom; o.m. recente woonuitbreiding aan het W.-dorpsuiteinde. Bebouwing bestaande uit breedhuizen met lijstgevels van één à twee bouwl. onder pannen zadeldaken; o.m. enkele met XVIII-kern, echter overwegend XIX-architectuur (vaak met nieuwe gevelparementen) en nieuwe bouw. Buiten de dorpskom: verspreide hoevebouw met losse bestanddelen; o.m. z.g. "Boshoeveke" merkwaardige XIX-hoeve met U-vormige opstelling van de gebouwen, opgetrokken in eclectische bouwtrant en kaderend in het geheel van esthetische ingrepen van de lokale landadel van het kasteel "De Lovie" te Proven.

Tweetal kleine huizengroeperingen o.m. gehucht vroeger de "IJzeren deurhoek" genaamd, uit XIX d-XX a; aan de Hapjestraat gelegen concentratie van XIX-XX a-boerenarbeidershuisjes en kleine hoevetjes.

Landbouwgemeente; deel van landbouwareaal ingenomen door hopcultuur, echter in afnemende mate. Afnemend inwonersaantal (1123 en 841 inwoners, in 1920 en 1961). Woondorp voor pendelaars.

Referentie(s)

J.GH.H., Krombeke en de geschiedkundige aantekeningen van E.H. Carolus Deraeke (De IJzerbode, VIII, 1978 2-3-4-6).

GHEYSENS J., Het oude Krombeke (De IJzerbode, II, 19714).

TILLIE W., Gemeenten die Poperinge groot maken, Proven, Krombeke, Reningelst, Roesbrugge-Haringe, Watou (Aan de schreve, IX, 1979 3, p. 20-28.)


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Andreas Verbrigghestraat

 • Omvat
  Bankelindeweg

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Bossen tussen Sint-Jan-ter-Biezen en Sint-Sixtusabdij

 • Omvat
  Gedenkteken militaire doden

 • Omvat
  Hapjesstraat

 • Omvat
  Knotbomenrij met zwarte populier

 • Omvat
  Knotbomenrij met zwarte populier langs Bernardsbeek

 • Omvat
  Krombekeplein

 • Omvat
  Sint-Annakapelletje met linde

 • Omvat
  Zwarte knotpopulier

 • Omvat
  Zwarte knotpopulier

 • Omvat
  Zwarte knotpopulier bij Haringebeek

 • Omvat
  Zwarte knotpopulier bij Haringebeek

 • Is deel van
  Poperinge