Geografisch thema

Kemmel

ID: 14158   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14158

Beschrijving

Spilgemeente van het Heuvelland. 1145 inwoners (1-1-1989) en 1258 ha, gelegen in Zandlemig-Vlaanderen, in de Westhoek op de N.O.- helling van de Kemmelberg (156 m), hoogste getuigeheuvel. Overwegend vrij goed gedraineerde en vruchtbare zandleemen leembodems doorkruist door Haringe-, Grote Kemmel- en Willebeek. Op de topzone van de Kemmelberg komt een arme en droge tot matig natte lemig-zandbodem voor, met bos begroeid (ca. 44 ha).

Het grondgebied was reeds bewoond tijdens de prehistorie. Voorwerpen uit het Neolithicum, de vroege Ijzertijd (700-500) en in hoofdzaak uit de vroege La Têne-tijd (500-0), werden aldaar opgegraven. Een belangrijke nederzetting was gelegen op de Kemmelberg: de top was omgeven door een gracht en wal, die een gebied van 350 bij 90 meter breedte omsloten. Ook in de Romeinse periode was het gebied bewoond.

Kemmel komt voor het eerst voor in 916 onder de naam Kemlis; etymologisch afgeleid van het Latijnse culmen (top). Kemmel bezat reeds een kerk in IX.

Tijdens de beeldenstorm werd deze verwoest. Vnl. tijdens XV en XVI was Kemmel bekend om zijn lakennijverheid.

Het kasteel van 1622, aan de voet van Kemmelberg (Ieperstraat nr. 7), werd volledig verwoest tijdens W.O. I. In 1925 werd n.o.v. C. Pil & H. Carbon (Oostende)het neorenaissancistisch kasteel "De Warande" gebouwd (Bergstraat nr. 24) i.o.v. Baron Jacques Bruneel de la Warande.

Kemmel werd tijdens W.O. I volledig verwoest. Rond de Kemmelberg, een strategisch belangrijk punt, werd hevig gevochten (de slag van Kemmel 25 april 1918); het Franse gedenkteken (Bergstraat z.nr.) n.o.v. L. Cordonnier (Rijsel) en het Franse massagraf, gelegen op de heuvel getuigen van dit oorlogsgeweld.

Voorts zijn er verscheidene Britse begraafplaatsen: Kemmel Château Military Cemetery, La Laiterie Military Cemetery aan de Ieperstraat, Irish House Cemetery aan de Savaardlindestraat, Lindenhoek Chalet Military Cemetery aan de Lindestraat, Suffolk Cemetery, Kemmel nr. 1 French Cemetery, Klein Vierstraat British Cemetery aan de Poperingestraat, Godezonne Farm Cemetery aan de Kriekstraat. Tenslotte herinneren sevens het Amerikaans (Ieperstraat) en het Frans monument (Kriekstraat) aan W.O. I.

Reeds sinds XIX d is Kemmel een toeristisch centrum met vnl. vakantieverblijven voor de Noordfranse burgerij; toeristische attrakties waren o.m. de houten uitkijktoren met berekooi op de Kemmelberg (1880) en het doolhof gelegen ten O. van de kerk. In 1890 werd "Le syndical d'initiative Kemmel en avant" opgericht.

De grot O.-L.-V. van Lourdes n.o.v. M. Tatoux "rocailleur à Lille", gelegen in het park van het voormalige kasteel (Nieuwstraat z.nr.), was een belangrijk bedevaartsoord. Na W.O. I kende het fronttoerisme, mede onder impuls van de Belgische Touring Club een opgang cf. verscheidene hotels o.m. Dries nr. 29, Polenlaan nr. 7, 12. Thans neemt het dagtoerisme sterk toe (cf. o.m. hotels, restaurant, campings) mede door de werking van de in 1939 opgerichte V.V.V. Westvlaamse bergen (Streekhuis Malegijs Polenlaan nr. 12).

De landbouw is echter nog de voornaamste bestaansbron van Kemmel. Voor W.O. I was er nog een brouwerij. Thans woondorp voor pendelaars naar Ieper en Kortrijk.

Dorp gelegen aan de voet van de Kemmelberg, na W.O. I wederopgebouwd naar vooroorlogse aanleg cf. Ferraris (1770-1778). Dorpskom met bebouwing vnl. geconcentreerd rondom het Dries, driehoekig plein, ten Z.W. van de kerk, midden omhaagd en met bomen afgezet kerkhof. Voorts enige lintbebouwing aan de uitvalswegen o.m. Reningelstsestraat, en ten O. aan de z.g. "De Polka", kruispunt bij Reningelstse-, Ieper-, Nieuwkerke-, en Wijtschatestraat, vnl. uitlopend aan de Nieuwkerkestraat, aan de voormalige tramlijn Ieper-Nieuwkerke (verdwenen sinds midden 1950). Recente bebouwing vnl. vakantieverblijven op de N.O.- flank van de Kemmelberg o.m. aan de Bergstraat. Voorts, verspreide hoevebouw.

Uit archiefonderzoek blijkt dat de wederopbouw van hoeven, woon- en handelshuizen gebeurd is n.o.v. architect J. Dumont (De Panne); hij ontwierp o.m. ook het gemeentehuis (Polenlaan nr. 1), de pastorie (Kerkplein nr. 2). De kerk en de gemeenteschool voor jongens zijn n.o.v. architect A. Dumont (Brussel). Naast het kasteel De Warande ontwierpen de architecten C. Pil & H.

Carbon (Oostende), ook de zusterschool. Andere architecten als J. Lauwers (Kemmel), L. Verstraete (Izegem), C. Schmidt (Poperinge), M. Hocepied (Moeskroen) , F. Tilley (Elsene), F. Petit & J. Obozinski (Brussel), waren sporadisch betrokken bij Kemmels wederopbouw.

 • A.R., D.V.G.
 • DIRIKEN P., Geogids Heuvelland, Toeristische-Recreatieve-Atlas van West-Vlaanderen, (St.-Truiden), (1988), p. 22-24.
 • Heuvelland '80. Een streek in beweging, Kemmel, Opbouwwerk Heuvelland (1972).
 • OSTYN G., STROBBE M. e.a., "Wat met de Kemmelberg?", Bijdrage tot de herwaardering van de Kemmelberg, (Kemmel), 1985.
 • Tijdschriften, toeristische folders en kaarten van de V.V.V.-Heuvelland.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Heuvelland
  Heuvelland (West-Vlaanderen)

 • Omvat
  4 Britse schuilplaatsen Lettenberg
  Lokerstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Arbeiderswoning
  Lokerstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Arbeiderswoning
  Lokerstraat 29 (Heuvelland)

 • Omvat
  Belvedère
  Kemmelbergweg 38 (Heuvelland)

 • Omvat
  Betonconstructie 1
  Lokerstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Betonconstructie 2
  Lokerstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen
  Wijtschatestraat 54, 56, 58 (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse brug over de Kemmelbeek
  Hallebaststraat zonder nummer, Vierstraat zonder nummer (Ieper, Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Chateau Military Cemetery
  Nieuwstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Godezonne Farm Cemetry
  Kriekstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Irish House Cemetry
  Savaardlindestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Kemmel No. 1 French Cemetery
  Vierstraat 59B (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Klein-Vierstraat British Cemetery
  Molenstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats La Laiterie Military Cemetery
  Kemmelstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Lindenhoek Chalet Military Cemetery
  Gremmerslinde zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Suffolk Cemetery
  Kriekstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Reningelststraat 15 (Heuvelland)

 • Omvat
  Burgerwoning
  Kemmelstraat 40 (Heuvelland)

 • Omvat
  Casino-Hotel-Restaurant
  Polenlaan 7 (Heuvelland)

 • Omvat
  Demarcatiepaal 14
  Reningelststraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Demarcatiepaal 15
  Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Dokterswoning
  Kemmelstraat 47 (Heuvelland)

 • Omvat
  Dorpswoningen
  Nieuwstraat 10, 12 (Heuvelland)

 • Omvat
  Dries
  Dries (Heuvelland)

 • Omvat
  Frans oorlogsmonument
  Kriekstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Franse militaire begraafplaats Ossuaire en gedenkzuil Den Engel
  Kemmelbergweg 32A, zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gedenkmuur militaire en burgerlijke doden
  Polenlaan zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gedenksteen 27ste en 30ste Amerikaanse divisies
  Kemmelstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gekandelaarde linde als hoekboom
  Millekruisestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gekandelaarde linde als hoekboom
  Gremmerslinde zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Kemmel
  Polenlaan 1, 1A (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde knotbomenrij
  Mandestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Hakhoutstoof van linde
  Lokerstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Herberg en beenhouwerij De Polka
  Kemmelstraat 1, 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Herenhoeve Traisnel
  Lokerstraat 49 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoekhuizen
  Reningelststraat 21, 23 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve
  Klareputstraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Busschaertlinde
  Millekruisestraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Kemmelstraat 17 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Kriekstraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Ieperse vestingen en omgeving, bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen
  Kemmel, Wijtschate, Wulvergem (Heuvelland), Hollebeke, Ieper, Voormezele, Zillebeke (Ieper), Mese...

 • Omvat
  Kasteel De Warande
  Bergstraat 24 (Heuvelland)

 • Omvat
  Kasteeldreef
  Kasteeldreef (Heuvelland)

 • Omvat
  Kemmel Churchyard
  St.-Laurentiusplein zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Kerkhofbeplanting met afsluitingshagen van haagbeuk
  St.-Laurentiusplein zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Kerkhofbeplanting met opgaande bomenrijen van linde
  St.-Laurentiusplein zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Knoteik als hoekboom
  Mandestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Landhuis met historische site
  Reningelststraat 10 (Heuvelland)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Briekeriestraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis
  Reningelststraat 7 (Heuvelland)

 • Omvat
  Nieuwkerkestraat
  Nieuwkerkestraat (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande eik met oorlogsschade
  Noordstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande populier als grensboom
  Molenstraat zonder nummer (Heuvelland), Kerkstraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Laurentius
  St.-Laurentiusplein zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Laurentius
  St.-Laurentiusplein 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Pleinbeplanting van gekandelaarde paardenkastanje
  Dries zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Solitaire knotes
  Briekeriestraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Solitaire knotes
  Briekeriestraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Streekhuis Malegijs
  Polenlaan 12 (Heuvelland)

 • Omvat
  Twee opgaande populieren als welkomstboom
  Noordstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Tweegezinswoning
  Kemmelstraat 68, 70 (Heuvelland)

 • Omvat
  Tweegezinswoning
  Reningelststraat 43, 45 (Heuvelland)

 • Omvat
  Villa La Joliette
  Kemmelstraat 71 (Heuvelland)

 • Omvat
  Warandepark
  Bergstraat 24 (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoevetje
  Reningelststraat 76 (Heuvelland)

 • Omvat
  West-Vlaamse heuvels en omgeving
  Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wulvergem (Heuvelland), Dikkebus, Vlamertinge, V...

 • Omvat
  Woonhuis
  Kemmelstraat 42 (Heuvelland)