Geografisch thema

Loker

ID: 14160   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14160

Beschrijving

Grensgemeente van 669 ha en 723 inwoners (1989). Sinds 1977 deeluitmakend van het Heuvelland. Gelegen in de Westhoek en de Zuidvlaamse Bergen, gedeeltelijk op de westflank van de Kemmelberg (156 m), aan de voet van de Rodeberg (143 m); de Scherpeberg (125 m) ligt volledig op het grondgebied. Overwegend zandleem tot leembodems onder meer doorkruist door de Hilleen de Galooiebeek; ten westen vormt de Douve de grens met Frankrijk. Bossen op de steile hellingen van de Scherpe- en de Kemmelberg (21 ha). Voornamelijk landbouwgemeente en woongebied voor pendelaars.

Thans enige toeristische activiteiten.

Loker komt voor het eerst voor in 1072 onder de benaming Lokerne. Etymologisch betekent het heldere beek, of is het afgeleid van het middelnederlandse Lok (Lok = ad of omheining).

Loker, gelegen nabij de heerbaan Cassel-Kortrijk was reeds bewoond ten tijde van de Romeinen; een brandrestengraf, op * de mote de Galooie wijst op deze aanwezigheid. De Galooie, mote gelegen ten zuidwesten van de dorpskom, aan de voet van de Rodeberg nabij de Galooiebeek, werd door de heren van Loker uitgekozen als versterking. In een eerste fase werd de mote verhoogd, omwald, en voorzien van een toren in vakwerkbouw; na korte tijd, in de 12de eeuw, werd de houten constructie vervangen door een gele bakstenen toren. In de eerste helft van de 16de eeuw geraakte de vesting in onbruik. Naast de versterkte mote bezaten de heren van Loker een in 1200 vermelde villa, waarop de hoeve zogenaamd "Locrehof" (Dranouterstraat nummer 41) teruggaat. De heren van Loker waren in de 12de eeuw invloedrijk aan het hof van de graven van Vlaanderen; Walter van Loker, seneschalk van Karel de Goede, werd in 1127 samen met de graaf vermoord. Vervolgens ging de heerlijkheid over op het geslacht van Béthune, den op de stem van Honschoote en tenslotte op de familie van Horne cf. metselaarsteken (blazoen) in de kerktoren.

Loker werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest, voornamelijk tijdens het Duits offensief in maart 1918 werd aldaar hevig gevochten, zie militaire begraafplaatsen: Loker nummer 10 Cemetery (Dranouterstraat), Loker Hospice Cemetery (Bergstraat), Locre Churchyard (Ieperstraat) en het Franse gedenkteken op de gevel van het voormalig gemeentehuis (Ieperstraat).

Na de oorlog werd het dorp grosso modo naar vooroorlogse aanleg wederopgebouwd, zie Ferrariskaart (1770-1778). Langgestrekt dorp met specifieke lintbebouwing, bestaande uit rijhuizen van één à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, uit begin 1920 langs de hoofdstraat, zijnde Ieperstraat. Kerk aan oostzijde, met omliggend kerkhof en achterliggend schooltje, gelegen aan het kruispunt bij de Kemmelstraat, waarlangs lintbebouwing; geïsoleerde hoevebouw naar de gemeentegrenzen toe. Recente woonuitbreiding ten zuiden van de kerk.

Belangrijk noordelijk gelegen gehucht De Klijte aan de Ieperstraat.

Uit archiefonderzoek blijkt dat de wederopbouw van enkele belangrijke gebouwen als de kerk, de pastorie, de gemeenteschool voor jongens en de zusterschool gebeurd is naar ontwerp van architect A. Dumont (Brussel). Vele hoeven en woonhuizen zijn ontworpen door architect J. Dumont (De Panne). Het kasteel "Château de la Douve" (Bellestraat nummer 40-45) is een ontwerp van architect K. Laloo (Izegem).

Architecten als C. Halsberghe (Menen), O. Moerman (Poperinge), M. Selly (Ieper), G. Gits (Ieper), C. Petein en P. Verheyden (Brussel) waren tevens, hetzij in mindere mate, betrokken bij Lokers wederopbouw.

 • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten.
 • DEMEULEMEESTER J., De Galooie te Loker, Archeologia Belgica, 203, 1978.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1991


Relaties

 • Is deel van
  Heuvelland
  Heuvelland (West-Vlaanderen)

 • Omvat
  6 Britse schuilplaatsen
  Scherpenbergweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Douanestraat 1, 3, 5, 7 (Heuvelland)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoningen
  Rozenhillestraat 6 (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats La Clytte Military Cemetery
  Reningelststraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Locre No.10 Cemetery
  Dikkebusstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Brulozestraat
  Brulozestraat (Heuvelland)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dikkebusstraat 176 (Heuvelland)

 • Omvat
  Château de la Douve
  Douanestraat 44, 46, 48 (Heuvelland)

 • Omvat
  De Klijte
  Dikkebusstraat (Heuvelland)

 • Omvat
  Demarcatiepaal 7
  Dikkebusstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Demarcatiepaal 8
  Kemmelbergweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Drie Britse betonnen verdedigingsconstructies
  Zavelaarstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwingen
  Dikkebusstraat 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142 (Heuvelland)

 • Omvat
  Galooie-Mote
  Douanestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden
  Dikkebusstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gekruiste meidoornhaag
  Rozenhillestraat 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gekruiste meidoornhaag
  Zandberg 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gelegde meidoornhaag
  Zandberg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gelegde meidoornhaag bij Hoeve Locrehof
  Dikkebusstraat 187, Hofstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde afsluitingshaag
  Ommegangstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde afsluitingshaag met hulst en meidoorn
  Ommegangstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde haag van liguster en hulst
  Zandberg 11 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Kanegemstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Kalissestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Scherpenbergweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde knotbomenrij van wilg en populier
  Westerse Klijtestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde soortenrijke houtkant op talud
  Jokweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Geschoren ligusterhaag
  Dikkebusstraat 80, Zandberg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Herberg
  Dikkebusstraat 158 (Heuvelland)

 • Omvat
  Herberg 't Hoekje
  Dikkebusstraat 135 (Heuvelland)

 • Omvat
  Historische hoeve Locrehof
  Dikkebusstraat 187 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve
  Ronsevaalstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Ronsevaalstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Oude Bellestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Ieperstraat
  Ieperstraat (Heuvelland)

 • Omvat
  Kloosterschool
  Petruswegel 1, 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotlinde
  Ommegangstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotlindendreef
  Ronsevaalstraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Loker Churchyard
  Dikkebusstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Neogotische pastorie
  Dikkebusstraat 166 (Heuvelland)

 • Omvat
  Onderwijzerswoning
  Dikkebusstraat 129 (Heuvelland)

 • Omvat
  Op enen (stam) gezette hulst
  Zandberg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Op enen (stam) gezette hulst als restant van een afsluitingshaag
  Ommegangstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Op enen (stam) gezette meidoorn
  Scherpenbergweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande beuk als hoekboom en grensboom
  Klokhofweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande bomenrij van notelaars
  Brulozestraat 5, Kalissestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande eik als herdenkingsboom voor slachtoffer oorlogsmunitie
  Dikkebusstraat zonder nummer, Lampernissestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande eik als kruispuntboom
  Kalissestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande es
  Ommegangstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande kapellinde
  Ommegangstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande linde
  Diepestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Park la Douve
  Douanestraat 44-48 (Heuvelland)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Petrus
  Dikkebusstraat 133 (Heuvelland)

 • Omvat
  Personeelswoningen
  Godtschalckstraat 28, 32 (Heuvelland)

 • Omvat
  Tehuis Stichting Godtschalck
  Godtschalckstraat 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Twee gekandelaarde linden als welkomstboom
  Dikkebusstraat 78 (Heuvelland)

 • Omvat
  Twee op enen (stam) gezette buxussen
  Zandberg 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Vier opgaande abelen
  Scherpenbergweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Villa
  Scherpenbergweg 2A (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve
  Godtschalckstraat 5 (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve
  Lampernissestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve 1922
  Millekruisestraat 10 (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve met aansluitende bebouwing
  Dikkebusstraat 150, 152, 154, 156 (Heuvelland)

 • Omvat
  Welkomstlinde bij gevelniskapel
  Kemmelbergweg 14 (Heuvelland)

 • Omvat
  West-Vlaamse heuvels en omgeving
  Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wulvergem (Heuvelland), Dikkebus, Vlamertinge, V...