Geografisch thema

Nieuwkerke

ID: 14161   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14161

Beschrijving

Grensgemeente van 1792 ha met 1627 inwoners (1989), sinds 1977 deeluitmakend van de gemeente Heuvelland; gelegen aan de taalgrens, in Zandlemig-Vlaanderen en de Zuidvlaamse Bergen, aan de Leie en de Franse grens; ten noorden en ten noordoosten vormt de Douve de grens met Dranouter en Wulvergem. Overwegend meestal goed gedraineerde en vruchtbare zandleem- en leembodems, netter in de beekdepressies.

Nieuwkerke komt voor het eerst voor in 1080 onder de benaming Nova ecclesia. Deze plaats, die ook West-Nieuwkerke werd genoemd, behoorde aanvankelijk toe aan de abdij van Zonnebeke. Er was reeds een kapelanie in 1271. De Z.-uitloper tot aan de Leie, "La branche d'Oosthove" (zie hoeve "Oosthove"), sloot op bestuurlijk vlak aan bij Nieuwkerke, kerkelijk echter hoorde het bij de aangrenzende parochie Ploegsteert. Naast de dorpsheerlijkheid lagen op het grondgebied Nieuwkerke nog een aantal andere heerlijkheden onder meer Niepkerke (zie Niepkerkestraat) en een groot deel van de Vierschaar van Oekene en Spiere zie de straatnaam Spiervelden. Nieuwkerke behoorde tot de kasselrij Belle (Bailleul), en, tot de kasselrij Waasten sinds het grensverdrag (1769) tussen de Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk cf. vier bewaarde grenspalen met dubbele arena en drie relies gelegen aan de Mitoyen-, de Zak-, de Eikel- en de Zwartemolenstraat (Dranouter).

Tijdens de middeleeuwen kende Nieuwkerke een bloeiende lakennijverheid; de wolwevers verkochten hun produkten in eigen hallen te Ieper, Antwerpen en Gent. Nieuwkerke was een belangrijk centrum met een grote kerk, een ruime marktplaats wear wekelijks markt werd gehouden, een hal met stadhuis, en een kasteel. Laatst genoemde was gelegen op een terp ten zuiden van de kerk, en werd verwoest in 1477 door de Fransen. De lakenindustrie, sinds 1427 gekenmerkt door een lichte recessie tengevolge de beperkende maatregelen van Filips de Goede, kende een ware terugval ten tijde van de godsdienstoorlogen; in 1582 vernietigde een geweldige brand de ganse gemeente, talrijke lakenwevers weken definitief uit naar Engeland.

In 1608 waren stadhuis, hal en kerk wederopgebouwd; geleidelijk hernam de weverij van lichte wollen stoffen, "bayen" genaamd; deze textieltraditie bleef, naast de vlas- en linnenindustrie, doorleven tot in de Franse tijd.

De hal en het stadhuis werden in 1647 nogmaals verwoest door de Fransen; de in 1648 heroprichte zogenaamd "Halle-jong", was gelegen op de westkant van de Markt en werd afgebroken in 1844.

Thans voornamelijk landbouwactiviteit en woongemeente voor pendelaars. De gemeente werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest zie onder meer Britse militaire begraafplaatsen: Maple Leaf Cemetery, Romarin (Niepkerkestraat), Westhof Farm Cemetery (Eikelstraat), Kandahar Farm Cemetery (Wulvergemstraat) en op het kerkhof bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt).

Na de Eerste Wereldoorlog werd de gemeente wederopgebouwd naar het aanlegplan van architect F. Tilley (Elsene). De vooroorlogse configuratie, zoals afgebeeld bij Sanderus (1641), werd behouden. Dorpskom met centraal plein, Markt genaamd, gedomineerd door de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw. Bebouwing geconcentreerd rondom de Markt en fangs de uitvalswegen: ten zuiden, de Niepkerkestraat, en langsheen de oostwest-as, - de baan Ieper-Belle en de voormalige tramlijn Ieper-Nieuwkerke-Steenwerck (sinds 1950 uitgebroken) -, met name aan de Belle- en de Ieperstraat. Recente verkaveling ten oosten van de Markt. Voorts, verspreide hoevebouw onder meer enkele historische hoeven: "Westhove", "Ingelshof', "sense du Don", "Oosthove"

Uit archiefonderzoek blijkt dat de wederopbouw van verscheidene hoeven, woon- en handelshuizen gebeurd is naar ontwerp van architect F. Tilley (Elsene); hij ontwierp onder meer het ouderlingentehuis, de gemeentescholen met directeurswoningen voor jongens en voor meisjes. Deparochiekerkis naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge). Andere architecten als M. Dujardin (Komen), O. Carpentier (Poperinge), K. Laloo (Izegem), D. Deleu (Komen), C. Schmidt (Poperinge), G. Fache (Moeskroen), D. Hano (Elsene), waren tevens hetzij in mindere mate, betrokken bij de wederopbouw van Nieuwkerke.

 • DIRIKEN P., Geogids Heuvelland, Toeristische-Recreatieve-Atlas van West-Vlaanderen, St.-Truiden, (1988), p. 26-28.
 • VAN ACKER L., Wol- en lakennijverheid te Nieuwkerke in de Franse tijd, in Biekorf, LXXX, 1980, p. 42- 44.
 • VAN HILLE W., De heerlijkheid Nieuwkerke, in Iepers Kwartier, XII, 1977, p. 86-91.
 • VERHELST C., West-Nieuwkerke: beschrijving en geschiedenis, Brugge, 1877.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1991


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Seulestraat 48-52, 50A (Heuvelland)

 • Omvat
  Betonnen constructie Westhof Farm
  Westhovestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery
  Zakstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Westhof Farm Cemetery
  Eikelstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Brouwerij met brouwerswoning
  Dranouterstraat 1, 1BIS, Heirweg 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Niepkerkestraat 67 (Heuvelland)

 • Omvat
  Buxushaag
  Dranouterstraat 34 (Heuvelland)

 • Omvat
  Directeurswoning en gemeenteschool
  Seulestraat 45-47 (Heuvelland)

 • Omvat
  Dorpwoning
  Seulestraat 15 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gelegde meidoornhaag als veekering
  Seulestraat 126 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gelegde meidoornhaag als veekering
  Seulestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gelegde meidoornhagen als veekering
  Spiervelden 1, Temmersdreef zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemeenteschool en directeurswoning
  Dranouterstraat 16 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde afsluitingshaag bij moestuin
  Eikelstraat 7 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant langs oud buurtwegtracé en bij molenterp
  Dranouterstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant met knotbomen
  Potteriestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant, deels langs oud buurtwegtracé
  Dranouterstraat zonder nummer, Rozestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Geschoren gemengde haag
  Dranouterstraat 34 (Heuvelland)

 • Omvat
  Geschoren gemengde haag
  Dranouterstraat 34 (Heuvelland)

 • Omvat
  Geschoren olmenhaag
  Dranouterstraat 34 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve
  Seulestraat 126 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve
  Rozestraat 5 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve
  Rozestraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve
  Leeuwerkstraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Cense du Don
  Mitoyenstraat 5 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Cense Westhove
  Westhovestraat 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Ingelshof
  Niepkerkestraat 73 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve La Poulouche
  Seulestraat 134 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Groenestraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve met vooroorlogse houtbouw
  Nieuwkerkestraat 49 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Oosthove
  Mitoyenstraat 17 (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs oud wegtracé
  Papestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw
  Eikelstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Kleine wederopbouwhoeve in vierkantopstelling
  Ploegsteertstraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Kloosterschool
  Seulestraat 38-40 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotes als hoekboom
  Spiervelden 1, Temmersdreef zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulier en opgaande eik als welkomstbomen
  Rozestraat 5 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulierenrij als erfafscheiding
  Dranouterstraat 46 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulierenrij als erfbegrenzing
  Noordhoekstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotwilgen bij veedrinkpoel
  Noordhoekstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Markt (Nieuwkerke)
  Markt (Heuvelland)

 • Omvat
  Noodwoning
  Eikelstraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Op enen (stam) gezette buxus bij erftoegang
  Dranouterstraat 46 (Heuvelland)

 • Omvat
  Op enen (stam) gezette meidoorn
  Zuidlindestraat 14 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande eik als welkomstboom
  Spiervelden 5 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande linde als hoekboom
  Heirweg zonder nummer, Westhovestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande linde als hoekboom
  Potteriestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande linde als kapel- en kruispuntboom
  Heirweg 43 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande solitaire eik
  Heirweg zonder nummer, Papestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Ouderlingentehuis
  Dranouterstraat 24, 24A (Heuvelland)

 • Omvat
  Solitaire knotabeel
  Groenestraat 2, Temmersdreef zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Solitaire knotveldesdoorn
  Eikelstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Twee taxussen bij veldkapel
  Spiervelden 5 (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve
  Groenestraat 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve
  Niepkerkestraat 56 (Heuvelland)

 • Omvat
  Wegkruis
  Eikelstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  West-Vlaamse heuvels en omgeving
  Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wulvergem (Heuvelland), Dikkebus, Vlamertinge, V...

 • Omvat
  Winkel
  Seulestraat 19 (Heuvelland)

 • Is deel van
  Heuvelland
  Heuvelland (West-Vlaanderen)