Geografisch thema

Westouter

ID
14162
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14162

Beschrijving

Grensgemeente van 1 170 ha en 1484 inwoners, sinds 1977 deelgemeente van Heuvelland. Ligging in Zandlemig-Vlaanderen, de Westvlaamse Heuvels en de Westhoek. Naar het zuiden toe, begrensd door beboste heuvels, onder meer de Vidaigne- (137 m), de Bane- (143 m) en de bekendste, de Rodeberg met benaming afgeleid van bruin-rood ijzerhoudend zand op de kruin en bestaande uit twee heuvels. Op zuidflank van de Vidaigneberg ontspringt de Douve, linker bijrivier van de Leie, die er over een korte afstand de grens met Frankrijk vormt. Tussen de Vidaigne- en Rodeberg strekt zich het Hellegat uit, 8 ha grote beboste ravijn met variërende boomsoorten en rijk bronnengebied, met ontspringende Hellegatbeek. De Sulferbergbeek, opborrelend uit gelijknamige zuidoostelijk gelegen heuvel, de Fransebeek, de gemeente van west naar oost doorlopend, en de Pandoenebeek, monden op het grondgebied Reningelst uit in de Grote beek. De Hazebeek is de meest noodelijke. Buiten de heuvels met ijzerhoudend zand en zandsteen, vruchtbare gronden met landbouwuitbatingen.

Oudste vermelding (1089): Wistaltare, etymologisch te verklaren als "altaar naar het westen gericht". Neolithische vondsten. Parochie in 1069; patronaat van kerk vooreerst afhankelijk van kapittel van Terwaan, later van het bisdom Ieper.

Voormalig leen gehouden van heerlijkheid Belle; bestuurlijk en fiscaal geïntegreerd in kasselrij Belle, die in Franse handen kwam in 1678 (Vrede van Nijmegen). Bij decreet van 11 oktober 1781 werden Westouter en de heerlijkheid Vleminckhove naar Vlaanderen overgeheveld, en ingeschakeld in de generaliteit der Acht Parochies. Afbeelding van dorpskom bij A. Sanderus, met situering van voormalig kasteel "'s Heeren Huys Belleambacht" ten westen, de "Come Blomme -Mathematische Schole", werkplaats van Vaast du Plouich, illustrator van "Flandria Illustrata", ten zuidwesten, en "d'oude Motte" ten zuiden van de kerk.

Het dorp werd grotendeels vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aanleg- en rooilijnenplan naar ontwerp van architect A. Dugardijn (Brugge) van 1920, grosso modo teruggaand op vooroorlogs patroon, zie A. Sanderus' dorpsplattegrond. Vorm van voormalige mote nog afleesbaar in huidige percelering. Uit archiefonderzoek bleken, naast vermeld architect, voornamelijk de bouwmeesters O. Moerman (Poperinge) en J. Coomans (Ieper) betrokken bij de wederopbouw. Van de hand van eerst genoemde zijn onder meer pastorie, school met onderwijzerswoning en ouderlingentehuis; van laatst genoemde, de kerk en voormalig gemeentehuis. Bevrijd op 06.09.1944 door de Eerste Poolse Pantserdivisie; het bergstenen kapelletje op kruispunt Belle/Schomminkelstraat ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Czestochowa, herinnert aan deze gebeurtenis.

"Bloemendorp" aan toeristische "Heuvellandroute"; toenemend dagtoerisme onder meer aangelokt door 700 m lange kabelbaan, -in 1957 aangelegd tussen de Bane- en Vidaigneberg-, het miniatuur-golfterrein, de natuursportbaan, het openluchtzwembad en de ruitersschool. De bergstenen Lourdesgrot (1875) van wijlen pastoor Louis Nollet op de oostelijke top van Rodeberg is nog steeds een druk bezocht bedevaartsoord. Ook de zogenaamd "Lijstermolen" (Molendreef), bovenop de Baneberg, vormt een toeristische attraktie.

Kleine dorpskom aan kruising Loker- en Poperingestraat, met kerk in bocht van vermelde straten. Omringende lintbebouwing in de vorm van breedhuizen met bovenverdieping onder zadeldak, daterend van de wederopbouw; uitzondering hierop, 19de-eeuwse brouwerij met herberg, ten zuidwesten van kerk (Poperingestraat nummer 4-6). In de nabijheid, driehoekig pleintje gevormd door samenkomst Belleen Schomminkelstraat. Visuele begrenzing van "dorpsplein" gevormd door voormalig gemeentehuis. Situering van school en pastorie, ten oosten van dorpskom aan kruising van Kemmel-en Lokerstraat. Zogenaamd "Neerplaats", ten noorden, over de Fransebeek, aan kruispunt van Meers-, Poperinge- en Roodkruisstraat, met concentratie van herbergen als "'t Peenhof" en " 't Vinkenest", naast nieuwere bouw. Invalswegen, naar de dorpkom toe, afgezoomd met bomen, voornamelijk linden. Recente sociale verkaveling tussen Poperinge - en Meersstraat, ten noorden van dorpscentrum. Buiten de dorpskom, verspreide hoeven met losse bestanddelen en boerenhuis veelal aanleunend bij langgestrekt type, daterend uit de jaren 1920; enkele 18de-eeuwse kernen.

 • DIRIKEN P., Geogids Heuvelland, Toeristische-Recreatieve-Atlas van West-Vlaanderen, (St.-Truiden), (1988), p. 11-12.

Bron: DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n3, Brussel - Turnhout.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Bejaardentehuis

 • Omvat
  Blauwepoorthoeve

 • Omvat
  Brouwerij Cornblomme

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café-restaurant Belvedère

 • Omvat
  Drie opgaande berken bij wegkruis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Gedegradeerde hulsthaag met knotessen

 • Omvat
  Gedenkmuur militaire en burgerlijke doden

 • Omvat
  Gekandelaarde linde als hoekboom

 • Omvat
  Gekandelaarde linde als welkomstboom

 • Omvat
  Gekandelaarde lindenrij bij pastorie

 • Omvat
  Gelegde es als restant uit vroegere haag

 • Omvat
  Gelegde meidoornhaag

 • Omvat
  Gemeentehuis van Westouter

 • Omvat
  Gemeenteschool en vroegere onderwijzerswoning

 • Omvat
  Gemengde haag

 • Omvat
  Gemengde haag als afsluiting

 • Omvat
  Gemengde haag als erfafscheiding

 • Omvat
  Gemengde haag als erfafsluiting

 • Omvat
  Gemengde haag met knotbomen als veekering

 • Omvat
  Gemengde haag met sporen van vlechtwerk

 • Omvat
  Gemengde haag op talud

 • Omvat
  Gemengde houtkant

 • Omvat
  Gemengde houtkant met knotessen op talud

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud

 • Omvat
  Gemengde kaphaag met sporen van vlechtwerk

 • Omvat
  Gemengde knotbomenrij

 • Omvat
  Gemengde knotbomenrij

 • Omvat
  Gemengde knotbomenrij en restant van hulsthaag

 • Omvat
  Gemengde veekeringshaag met bomenrij

 • Omvat
  Geschoren ligusterhaag als erfafscheiding

 • Omvat
  Haag van zomerlinde als erfafsluiting

 • Omvat
  Herberg 't Buitenbeentje

 • Omvat
  Herberg In de Zwaan - Oud Gemeentehuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve Neerhof

 • Omvat
  Hoevetje

 • Omvat
  Hotel Kosmos

 • Omvat
  Houtkant met opgaande bomen en knotbomen op talud

 • Omvat
  Houtkant met opgaande bomen op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant van es op talud

 • Omvat
  Hulsthagen met gemengde houtkant op talud

 • Omvat
  Knothaagbeuk als hoekboom

 • Omvat
  Knotlinde als hoekboom

 • Omvat
  Knotlinde als welkomstboom

 • Omvat
  Knotpopulier als hoekboom

 • Omvat
  Knotpopulier als hoekboom

 • Omvat
  Knotpopulier als hoekboom

 • Omvat
  Knotpopulier als welkomstboom

 • Omvat
  Knotpopulieren bij veedrinkpoel

 • Omvat
  Knotpopulierenrij als erfafsluiting

 • Omvat
  Knotpopulierenrij als erfafsluiting

 • Omvat
  Knotwilg als hoekboom

 • Omvat
  Kolen- en graanhandel

 • Omvat
  Lijstermolen

 • Omvat
  Meidoornhaag als erfafsluiting

 • Omvat
  Meidoornhaag met vlechtwerk

 • Omvat
  Natuurlijk gevormde mispel

 • Omvat
  Ongeschoren meidoornhaag met sporen van vlechtwerk

 • Omvat
  Op enen (stam) gezette buxus

 • Omvat
  Op enen (stam) gezette meidoorn

 • Omvat
  Opgaande eik

 • Omvat
  Opgaande eik als hoekboom

 • Omvat
  Opgaande eik bij devotiegrot

 • Omvat
  Opgaande populier bij hoeve

 • Omvat
  Opgaande treurwilg als vredesboom

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Eligius

 • Omvat
  Pastorie Sint-Eligiusparochie

 • Omvat
  Schomminkelstraat

 • Omvat
  Sint-Godelievekapel

 • Omvat
  Solitaire knotes

 • Omvat
  Solitaire knothaagbeuk

 • Omvat
  Twee knotessen

 • Omvat
  Twee opgaande linden als welkomstbomen bij Hoeve Lindenhof

 • Omvat
  Verwilderde afsluitingshaag van hulst

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve

 • Omvat
  Wegkapel Onze-Lieve-Vrouw met opgaande linden

 • Omvat
  West-Vlaamse heuvels en omgeving

 • Omvat
  Westouter Churchyard & Extension

 • Omvat
  Westoutre British Cemetery

 • Omvat
  Wilgenhakhoutperceel

 • Omvat
  Wilgenkaphaag bij hopakker

 • Is deel van
  Heuvelland


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Westouter [online], https://id.erfgoed.net/themas/14162 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.