Geografisch thema

Wijtschate

ID: 14163   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14163

Beschrijving

Zeer uitgestrekte taalgrensgemeente van 2629 ha en 2600 inwoners (1989) sinds 1977 deel uitmakend van de gemeente Heuvelland. Gelegen in Zandlemig-Vlaanderen en de Westhoek. Sterk golvend reliëf, variërend van 27 meter in het noorden tot 85 meter in het dorpscentrum. Overwegend vruchtbare en goed gedraineerde zandleem- en leembodems. Er rest nog een 80 hectare bos, onder meer Padhoek-, Kroonaerd- en Kapelleriehoekbos. Verscheidene beken: de Wijtschate- en diependaalbeek vloeien af in het Ijzerbekken; de Roze-, de Wam- en de Blauwepoortbeek behoren tot het Leiebekken; de Stuiver- en de Steenbeek tot het Douvebekken.

Wijtschate wordt voor het eerst vermeld in 961 als Widisgatis. Het kapittel van Sint-Donaas te Brugge bezat het patoonsrecht van de kerk van Wijtschate tot aan de Franse Revolutie. Tijdens de godsdienstoorlogen werd de kerk verwoest.

Tot voor de Eerste Wereldoorlog waren er te Wijtschate nog vijf windmolens: de Castele- of Kapellemolen (Poperingestraat), de Wambekemolen, aan de Blauwepoortstraat, de Van de Vijveremolen aan de Mesenstraat, en de Spanbroekmolen met gelijknamige herberg, aan de Spanbroekmolenstraat.

Het Frans meisjespensionaat van Les Soeurs Immaculées en het weeshuis Godtschalk, werden na de oorlog niet hergebouwd; laatst genoemde werd heropgericht te Ieper. Het ouderlingentehuis home Sint-Medard uit het eerste kwart van de 19de eeuw werd na de oorlog heropgebouwd.

Typische landbouwgemeente, met voormalige steenbakkerij, exportslachterij en bouwonderneming.

Om de strategisch belangrijke heuvelrug Wijtschate- Mesen werd fel gestreden: Slag van Wijtschate oktober-december 1914; Mijnenslag van Wijtschate 7 juni 1917. De talrijke Britse kerkhoven herinneren aan het oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog: Cabin Hill Cemetery (Krommestraat); Derry House Cemetery nr. 2 (Krommestraat); Croonaert Chapel Cemetery (Voormezelestraat); Lone Tree Cemetery (Spanbroekmolenstraat); Oosttaverne Wood Cemetery (Rijseltraat); R.E. Farm Cemetery (Wulvergemsestraat); Somer Farm Cemetery (Hollebekestraat); Spanbroekmolen British Cemetery (Scheerstraat); Torreken Farm Cemetery nr. 1 (Groenestraat); Wytschaete Military Cemetery (Kemmelstraat). Verscheidene oorlogsmonumenten onder meer: Britse aan de Kemmelstraat, aan de Hollebekestraat en aan de Ieperstraat; een Frans oorlogsmonument aan de Voormezelestraat. Een aantal kraters tekenen zich ten westen van het dorp af. Daar werden op 17 juni 1917 door de Engelsen springstofladingen onder de vijandelijke linie tot ontploffing gebracht; de belangrijkste is de Spanbroekmolentrechter (Spanbroekmolenstraat), gelegen op de plaats van de voormalige gelijknamige molen, ook Pool of Peace of Lone Three Crater genaamd. Aan de Voormezelestraat vindt men nog enkele overblijvend onderaardse gangen.

Na de Eerste Wereldoorlog werd de volledig verwoeste gemeente heropgebouwd naar de vooroorlogse aanleg; de Lepelstraat werd echter niet opnieuw aangelegd. Dorpskom met centraal rechthoekig marktplein, de Markt, en uitvalswegen naar de vier windstreken: Kemmel-, Wulvergem-, School-, Houtem-, Hollebeke-, en Poperingestraat; ten noorden, hoger gelegen Kerkplein met centrale Sint-Medarduskerk. Bebouwing voornamelijk geconcentreerd rondom de Markt en de uitvalswegen, overgaand in verspreide hoevebouw. Lintbebouwing tevens aan de noordzijde van de Steenstraat, aansluitend bij en ten noorden van de dorpskom van Mesen. Verscheidene kleine gehuchten onder meer Kruisstraathoek, Lindenhoek, Ieperhoek.

Belangrijk bij de wederopbouw, waren de architecten H. en M. Le Borgne (Charleroi); zij ontwierpen onder meer de parochiekerk, het Ouderlingentehuis, de meisjesschool met klooster, de pastorie en enkele huizen. Het gemeentehuis is een ontwerp van architect A. Dugardijn (Brugge). Andere architecten als H. Van Monfort (Vorst), C. Evrard (Brussel), M. Selly (Ieper), L. Masure (Elsene), A. Depoortere (Ieper), C. Schmidt (Poperinge), A. Derthe (Komen), M. Dujardin (Komen), waren tevens, hetzij in mindere mate bij de heropbouw van de gemeente betrokken.

 • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten.
 • DIRIKEN P., Geogids Heuvelland, Toeristische-Recreatieve-Atlas van West-Vlaanderen, (St.-Truiden), (1988), p. 31-33, 90.
 • VANSUYT M., Wijtschate, in De Gidsenkring, VI, 1968, 2.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1991


Relaties

 • Is deel van
  Heuvelland
  Heuvelland (West-Vlaanderen)

 • Omvat
  Arbeiderswoning
  Staanijzerstraat 32 (Heuvelland)

 • Omvat
  Beenhouwerij
  Staanijzerstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Betonconstructie Huikerbossen
  Langwegelken zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse betonconstructie
  Wulvergemstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Cabin Hill Cemetery
  Waterputstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Croonaert Chapel Cemetery
  Voormezelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Lone Tree Cemetery
  Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Oosttaverne Wood Cemetery
  Rijselstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats R.E. Farm Cemetery
  Wulvergemstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Somer Farm Cemetery
  Hollebekestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Spanbroekmolen British Cemetery
  Scheerstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Torreken Farm Cemetery No. 1
  Langebunderstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Wytschaete Military Cemetery
  Wijtschatestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse schuilplaats
  Rijselstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Hospicestraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Deels gelegde meidoornhaag als veekering
  Kroonaardstraat zonder nummer, Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Drie opgaande eiken bij wegkruis
  Vierstraat zonder nummer, Voormezelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse artilleriebunker
  Gapaardstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonconstructie
  Rijselstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonconstructie met golfplaat Oosttaverne Wood
  Houthemstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonconstructie Oosttaverne Wood
  Hollebekestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen constructie Kroonaardbos (1)
  Voormezelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen constructie Kroonaardbos (3)
  Voormezelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen constructie Kroonaardbos (4)
  Voormezelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen constructie Kroonaardbos (5)
  Voormezelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen constructie nabij Petit Bois
  Kroonaardstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen constructie Petit Bois 1
  Kroonaardstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen constructie Petit Bois 2
  Kroonaardstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen mijnschacht "Dietrich" Wijtschatebos (1)
  Vierstraat_01 zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen verdedigingsconstructie Kroonaardbos (6)
  Voormezelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonnen verdedigingsconstructie Unnamed Wood
  Vierstraat_01 zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse betonstructie
  Wambekestraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse bunker
  Neerwaastenstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse bunker
  Neerwaastenstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse constructie
  Rijselstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse schuilplaats Spanbroekmolen
  Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse verdedigingsconstructie Wijtschatebos (10)
  Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse verdedigingsconstructie Wijtschatebos (4)
  Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse verdedigingsconstructie Wijtschatebos (5)
  Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse verdedigingsconstructie Wijtschatebos (8)
  Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Duitse verdedigingsconstructie Wijtschatebos (9)
  Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gedenkkruis 19th Western Division
  Hollebekestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gedenkplaat Spanbroekmolen
  Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gedenksteen Lasnier en het 1er Bn. Chasseurs à Pied
  Voormezelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden
  Markt zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gekruiste meidoornhaag met knotbomen als veekering
  Kruisstraat 8 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde afsluitingshaag
  Kroonaardstraat 5 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde beekbegeleidende houtkant
  Gapaardstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde beekbegeleidende houtkant
  Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Geschoren ligusterhaag als erfafscheiding
  Pastoor Blanckestraat 6 (Heuvelland)

 • Omvat
  Geschoren ligusterhaag als erfafsluiting
  Kaleutestraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Geschoren meidoornhaag als erfafsluiting
  Vierstraat 50 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve
  Houthemstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Diepemeershof
  Hollebekestraat 25 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Pilgrimshof
  Pont Malletstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Home Sint-Medard
  Hospicestraat 25 (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant van sleedoorn op talud
  Rijselstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant van sleedoorn op talud
  Spanbroekmolenstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Ieperse vestingen en omgeving, bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen
  Kemmel, Wijtschate, Wulvergem (Heuvelland), Hollebeke, Ieper, Voormezele, Zillebeke (Ieper), Mese...

 • Omvat
  Klooster en school
  Guido Gezellestraat 1, Schoolstraat 12, 12A, 12B (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotes als hoekboom
  Neerwaastenstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotessenrij
  Katteputstraat zonder nummer, Wulvergemstraat 23 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulier als hoekboom
  Kraaistraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulier als kapel- en kruispuntboom
  Gapaardstraat zonder nummer, Waterputstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Mijnkrater 7/6/1917 Spanbroekmolen
  Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Onderwijsgebouw
  Kaleutestraat 7, 9, 11 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande linde als welkomstboom
  Kruisstraat 15 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande populier als welkomstboom
  Katteputstraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande populier bij mijnkrater
  Kruisstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Medardus
  Kerkplein 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Pastorie
  Kerkplein 10 (Heuvelland)

 • Omvat
  Restanten Britse betonnen post Oaten Wood
  Rijselstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Restanten Britse betonnen shelter Oaten Wood
  Rijselstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Restanten van Duitse betonnen constructie Kroonaardbos (2)
  Voormezelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Restanten van een Duitse betonnen verdedigingsconstructie Wijtschatebos (2)
  Vierstraat_01 zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Restanten van een Duitse betonnen verdedigingsconstructie Wijtschatebos (3)
  Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Restanten van een Duitse betonnen verdedigingsconstructie Wijtschatebos (6)
  Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Restanten van een Duitse betonnen verdedigingsconstructie Wijtschatebos (7)
  Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  St.-Medardusplein
  St.-Medardusplein (Heuvelland)

 • Omvat
  Stadswoningen in repeterend schema
  Kerkplein 4, 5 (Heuvelland)

 • Omvat
  Steen- en buizenbakkerij Dumoulin
  Gapaardstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Twee opgaande en één geknotte es als hoekbomen
  Kraaistraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve
  Rijselstraat 62 (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve met mijnkrater 7/6/1917
  Katteputstraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Wegkruis
  Houthemstraat zonder nummer (Heuvelland)