Geografisch thema

Wulvergem

ID: 14164   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14164

Beschrijving

Kleine grensgemeente van 350 ha en 287 inwoners (1989); sinds 1977 deel uitmakend van het Heuvelland. Gelegen in de Westhoek en de Zuidvlaamse bergen. Sterk golvend reliëf op de zuidoostelijke helling van de Kemmelberg naar de alluviale en natte vallei van de Douve toe; laatst genoemde vormt aldaar de zuidgrens. Ten oosten wordt Wulvergem begrensd door de kleine Douve of de Stuiverbeek. Overwegend vruchtbare en goed gedraineerde zandleem- en leembodems. Voornamelijk landbouwactiviteit, tevens woongemeente voor pendelaars.

Op het grondgebied, eertijds doorkruist door de heerbaan Kortrijk-Cassel, werden een 270-tal Romeinse medailles gevonden, geslagen onder Marcus-Aurelius, Antonius en Commodus (138-180 na Christus).

Wulvergem komt voor het eerst voor in 703 onder de benaming Wulferisele.

Etymologisch betekent Wulvergem: nederzetting van Wulver of een gelijkaardige persoonsnaam. Volgens de overlevering zou een zekere Wulfer in 703 het gebied aan de abdij van Sint-Winoksbergen hebben geschonken. De parochie hing af van de abdij van Waasten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het dorp volledig verwoest, zie de Britse militaire begraafplaatsen: Parkhorse Farm Shrine Cemetery (Lindenstraat); Pond Farm Cemetery (Vrooilandstraat); Wulvergem-Lindenhoek Road Military Cemetery (Hooghofstraat).

Na de Eerste Wereldoorlog werd het dorp grosso modo naar de vooroorlogse aanleg wederopgebouwd (zie Ferrariskaart 1770- 1778). Dorp van het gestrekte type met specifieke dorpsbebouwing van één à twee bouwlagen: Dorpsstraat met bochtig tracé, ten westen uitlopend op driesprong gevormd door de Hooghofstraat, Zepestraat en de Nieuwkerkestraat. Ten noorden van de Dorpstraat, kerk met omliggend kerkhof, gelegen ten oosten van het doodlopend Ieperstraatje en ten westen van de Vrooilandstraat. Klein gehucht 'Hooghof' aan het kruispunt Hooghofstraat en de Kemmelstraat, gelegen ten noordwesten van de dorpskom. Voorts verspreide hoevebouw.

Uit archiefonderzoek blijkt dat de wederopbouw van enkele belangrijke gebouwen als de kerk en de gemeenteschool, alsook van verscheidene hoeven, gebeurd is naar ontwerp van architect M. Hocepied (Moeskroen). Verscheidene architecten als F. Tilley (Elsene), C. Halsberghe (Menen), L. Verstraete (Izegem), L. Hocepied (Kortrijk), A. Knein (Elsene), J. Van Hoenacker (Antwerpen), B. De Lestre de Fabribeckers (Elsene), C. De Buck (Gent), M. Dujardin (Komen) waren tevens bij de wederopbouw van Wulvergem betrokken.

 • DIRIKEN P., Geogids Heuvelland, Toeristische-Recreatieve-Atlas van West-Vlaanderen, (St.-Truiden), (1988), p. 29-30.
 • VANSUYT M., Even voorstellen: Wulvergem, in De Gidsenkring, VIII, 1, 1970.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1991


Relaties

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Packhorse Farm Shrine Cemetery
  Lindestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Pond Farm Cemetery
  Vrooilandstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery
  Hooghofstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dorpsstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gedenksteen burgerlijke en militaire doden
  Dorpsstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gekruiste meidoornhaag als kerkhofbeplanting
  Sint Machutusweg 2A (Heuvelland)

 • Omvat
  Gekruiste meidoornhaag als veekering
  Hooghofstraat 21 (Heuvelland)

 • Omvat
  Herberg A la basse ville
  Dorpsstraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Leeuwenburg
  Gremmerslinde 7 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoevetje
  Wulvergemstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Ieperse vestingen en omgeving, bossen ten zuiden en heuvelrug Wijtschate-Mesen
  Kemmel, Wijtschate, Wulvergem (Heuvelland), Hollebeke, Ieper, Voormezele, Zillebeke (Ieper), Mese...

 • Omvat
  Ieperstraatje
  Ieperstraat (Heuvelland)

 • Omvat
  Jongensschool met schoolmeestershuis
  Hooghofstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Kemmelstraat
  Kemmelstraat (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulier als hoekboom
  Vrooilandstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulierenrij als onderdeel van erfbeplanting
  Gremmerslinde zonder nummer, Vrooilandstraat 15 (Heuvelland)

 • Omvat
  Onderwijzerswoning
  Wulvergemstraat 42 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande eik als hoekboom
  Hooghofstraat 40, Lindestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande populier als grens- en hoekboom
  Zepestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Machutus
  Sint Machutusweg 2A (Heuvelland)

 • Omvat
  Pastorie
  Dorpsstraat 22 (Heuvelland)

 • Omvat
  West-Vlaamse heuvels en omgeving
  Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wulvergem (Heuvelland), Dikkebus, Vlamertinge, V...

 • Omvat
  Wulverghem Churchyard
  Dorpsstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Is deel van
  Heuvelland
  Heuvelland (West-Vlaanderen)