Geografisch thema

Roborst

ID
14374
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14374

Beschrijving

Deelgemeente van Zwalm van 356 hectare groot met 782 inwoners (30.01.2001). Ten noorden met de Zwalm grenzend aan Hundelgem en Zottegem (Velzeke), ten oosten eveneens met de Zwalm aan Zottegem (Strijpen en Sint-Goriks-Oudenhove), ten zuiden aan Rozebeke, ten westen aan Sint-Blasius-Boekel en Munkzwalm. Doorkruist door de Zwalm en de spoorlijn Oudenaarde - Zottegem. Sterk golvend reliëf, van 20 meter in de brede en door weiland ingenomen alluviale vallei van de Zwalm tot 85 meter ten zuiden Overwegend vruchtbare en goed gedraineerde zandleem- en leembodems, natter in de vele beekdepressies.

Prehistorische vondsten wijzen op een vroege bewoning. Oudste vermelding in 998 van Bussuth, ontstaan uit het Latijnse buxus, vermeld in 1170 als Rodenbore.Eertijds behorend tot het Land van Aalst, baanderij of roede Zottegem. Roborst was aanvankelijk allodiaal goed van de heren van Zottegem, na 1286 gevoegd bij het leenhof van Zottegem. Omvatte vijf heerlijkheden: Bost, Fiennes en Van der Gracht met gezamelijk bestuur onder één heer, Ten Daele en het laathof van de kapelanie van Sint-Wouberga, gesticht in de Sint-Catharinakerk in Oudenaarde. De heerlijkheid Roborst met kasteel behoorde tien generaties lang aan de familie van Vaernewyck. Erna aan de Corteville, d'Ideghem, Glymes de Hollebeke, Gouffart de Felenne. Laatste bezitter was de familie Van De Woestyne. Vrouwe Marie-Charlotte Van De Woestyne, echtgenote van burggraaf Vilain XIIII, liet het kasteel in 1799 heropbouwen. Het patronaatsrecht van de parochiekerk gewijd aan Sint-Denijs of Sint-Dionysius werd uitgeoefend door de Gentse Sint-Pietersabdij. De kerk, opklimmend tot de 13de eeuw, werd in 1767 grondig verbouwd.

Nu voornamelijk landbouw- en forensengemeente naar het Aalsterse en het Brusselse. Stemmige dorpskom met vernieuwde kasseibestrating en voornamelijk laat-19de-eeuws of begin-20ste-eeuws uitzicht met mooie inplanting van de parochiekerk aan een pleintje met lindebomen en voormalige hoeven. Waterkersgrachten met kwekerij ten noordoosten van de dorpskerk, bevoorraad door een bron in de Fonteinstraat. Het typische 19de-eeuwse plattelandsstationnetje op de in 1868 opengestelde lijn Kortrijk-Denderleeuw was reeds buiten gebruik sedert 1984 en werd gesloopt in 1994. Dagtoerisme voornamelijk aan de Bostmolen aan de Zwalm in het oosten van de gemeente op de grens met Zottegem (Strijpen).

 • DE NOYETTE G. - HOEBEKE M., Dorpsbeelden uit het verleden, Zwalm, Nazareth, 1994, p. 27-40.
 • DHANENS E., Kanton Sint-Maria-Horebeke, Tekst, Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, VII, Gent, 1971, p. 173-195.
 • IWEINS 'D EECKHOUTTE A., Roborst, ses seigneuries, ses seigneurs, (Handelingen van den Oudheid & Geschiedkundigen Kring van Audenaerde, 1923, pagina's 65-105).
 • VAN DEN ABEELE - BELLON R., Roborst, aan de Zwalm, in Toerisme in Oost-Vlaanderen, XVIII, 2, 1969, p. 32-34.
 • VAN ISERDAEL H., Inventaris van het archief van het Land van Zottegem, Brussel, 1986.
 • VAN NUFFEL F. - VAN NUFFEL A., Groot-Zwalm in oude foto's, Eeklo, 1992, p. 9, 61, 107.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Borstekouterstraat

 • Omvat
  Dorpskom Roborst met kasteeldomein

 • Omvat
  Fonteinstraat

 • Omvat
  Hoge knotwilg als schermboom

 • Omvat
  Houtkant van es op talud

 • Omvat
  Huttegemstraat

 • Omvat
  Klooster Zusters van het Heilig Hart van Maria

 • Omvat
  Knotwilgenrij

 • Omvat
  Knotwilgenrij als perceelsrandbeplanting

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Machelgemstraat

 • Omvat
  Op enen gezette gele kornoelje

 • Omvat
  Op stam gezette buxus boerentopiary

 • Omvat
  Opgaande es

 • Omvat
  Restant van essenkaphaag

 • Omvat
  Sint-Annakapel, omringd door linden

 • Omvat
  Steenbakkerijen van Roborst

 • Omvat
  Twee hakhoutstruiken van hazelaar

 • Omvat
  Vijf gekandelaarde linden bij Sint-Annakapel

 • Omvat
  Watermolen Bostmolen en omgeving

 • Omvat
  Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

 • Is deel van
  Zwalm


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Roborst [online] https://id.erfgoed.net/themas/14374 (Geraadpleegd op )