Geografisch thema

Buggenhout

ID: 14387   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14387

Beschrijving

De naam, in 1125 voor het eerst vermeld als "Buckenholt" samengesteld uit de Oudsaksische namen Boka (beuk) en holt (hout, bos) verwijst naar het uitgestrekte bos (1100 ha) dat zich in de Middeleeuwen nog uitstrekte tot aan de Schelde en waarvan het huidige Buggenhoutbos ten zuiden van de dorpskom nog een klein restant van 156 ha is. Van in de vroege middeleeuwen maakte Buggenhout deel uit van het hertogdom Brabant en van de heerlijkheid van de Heren van Grimbergen. Door onderlinge familietwisten en inmenging in conflicten door de abdij van Affligem, werden de bezittingen verbeurd verklaard. Het bos werd opgenomen in het kroondomein en Buggenhout viel uiteen in twee heerlijkheden. Eén ervan behoorde sinds het einde van de 16de eeuw tot in 1765 aan het geslacht Bournonville uit Artois en droeg de naam Buggenhout-Bournonville (waar het huidige centrum van de gemeente zich situeert). Dit deel werd zelfs tot een prinsbisdom verheven in 1658. Het andere deel, Buggenhout-Grimbergen (gelokaliseerd in het gebied van de huidige gehuchten Opstal en Briel) behoorde tot het feodaal bezit van de Heren van Grimbergen en maakte deel uit van Brabant. De Franse Revolutie voegde de gemeente toe aan het Département de l'Escaut en zo verhuisde Buggenhout administratief naar Oost-Vlaanderen.

Momenteel bestaat de fusie Buggenhout uit vier kernen: Centrum, Opdorp, Opstal en Briel.

Buggenhout-centrum is ontstaan door ontginning van de noordelijke rand van het bos en ontwikkelde zich omheen de Sint-Niklaasparochiekerk. Het gehucht Opstal werd pas in 1905 een zelfstandige parochie met in dezelfde periode opgerichtte St.-Gerardus Majellakerk. Opdorp is gegroeid rond de zogenaamde dries of het begraasde en beboomde dorpsplein met Sint-Amandusparochiekerk. De oude Briel bij de Schelde is vermoedelijk de oudste wijk met vroegmiddeleeuwse nederzettingen en zogenaamde Brielkapel. "Briel" was een toponiem dat een laag gelegen, vochtig gebied, begroeid met gras en kreupelhout aanduidde. Soms werd de benaming gebruikt voor de omschrijving van een omheinde plaats waar vee bijeen gedreven werd (verwante namen hiervan zijn bruul en brogel). Het betrof dan een woest, onbebouwd en gemeenschappelijk stuk land. .Briel. houdt dus verband met een verspreide plaatsaanduiding en betreft dus geen specifieke eigennaam.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 2000


Relaties

 • Omvat
  Afgestorven populier als hoekboom
  Euselsweg zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Begraafplaats
  Kerkhofstraat zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Hauwerstraat 16 (Buggenhout)

 • Omvat
  Brielstraat
  Brielstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Broekstraat
  Broekstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Brouwerswoning
  Hopveldweg 8 (Buggenhout)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Hauwerstraat 2 (Buggenhout)

 • Omvat
  Genthof
  Genthof (Buggenhout)

 • Omvat
  Hanenstraat
  Hanenstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Hoeve
  Beukenstraat 98 (Buggenhout)

 • Omvat
  Kapel
  Beukenstraat zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Kapel Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis
  Damstraat zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw
  Koudehaard zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans
  Zittingsweg zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Kasteelstraat
  Kasteelstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Kerkstraat
  Kerkstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Kloosterstraat
  Kloosterstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Krapstraat
  Krapstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Maalderijstraat
  Maalderijstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Mandekensstraat
  Mandekensstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Maricolenweg
  Maricolenweg (Buggenhout)

 • Omvat
  Nieuwstraat
  Nieuwstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand
  Sluis zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand
  Sluis zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand
  Sluis zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand
  Sluis zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand
  Sluis zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Niklaasparochie met tuin
  Pastorijstraat 5 (Buggenhout)

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen
  Stationsstraat 21-25 (Buggenhout)

 • Omvat
  Scheldestraat
  Scheldestraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Twee opgaande eiken in de perceelsrand
  Sluis zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Van Keer's Hof
  Kamerstraat 93 (Buggenhout)

 • Omvat
  Varentstraat
  Varentstraat (Buggenhout)

 • Omvat
  Verlorenweg
  Verlorenweg (Buggenhout)

 • Omvat
  Villa
  Pastorijstraat 6 (Buggenhout)

 • Omvat
  Villa Glycine
  Kamerstraat 15 (Buggenhout)

 • Omvat
  Weiveld
  Weiveld (Buggenhout)

 • Omvat
  Weiveldkapel
  Stationsstraat zonder nummer (Buggenhout)

 • Omvat
  Wiesbeek
  Wiesbeek (Buggenhout)

 • Omvat
  Woning Van Humbeeck
  Pastorijstraat 3 (Buggenhout)

 • Is deel van
  Buggenhout
  Buggenhout (Oost-Vlaanderen)