Geografisch thema

Buggenhout

ID
14387
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14387

Beschrijving

De naam, in 1125 voor het eerst vermeld als "Buckenholt" samengesteld uit de Oudsaksische namen Boka (beuk) en holt (hout, bos) verwijst naar het uitgestrekte bos (1100 ha) dat zich in de Middeleeuwen nog uitstrekte tot aan de Schelde en waarvan het huidige Buggenhoutbos ten zuiden van de dorpskom nog een klein restant van 156 ha is. Van in de vroege middeleeuwen maakte Buggenhout deel uit van het hertogdom Brabant en van de heerlijkheid van de Heren van Grimbergen. Door onderlinge familietwisten en inmenging in conflicten door de abdij van Affligem, werden de bezittingen verbeurd verklaard. Het bos werd opgenomen in het kroondomein en Buggenhout viel uiteen in twee heerlijkheden. Eén ervan behoorde sinds het einde van de 16de eeuw tot in 1765 aan het geslacht Bournonville uit Artois en droeg de naam Buggenhout-Bournonville (waar het huidige centrum van de gemeente zich situeert). Dit deel werd zelfs tot een prinsbisdom verheven in 1658. Het andere deel, Buggenhout-Grimbergen (gelokaliseerd in het gebied van de huidige gehuchten Opstal en Briel) behoorde tot het feodaal bezit van de Heren van Grimbergen en maakte deel uit van Brabant. De Franse Revolutie voegde de gemeente toe aan het Département de l'Escaut en zo verhuisde Buggenhout administratief naar Oost-Vlaanderen.

Momenteel bestaat de fusie Buggenhout uit vier kernen: Centrum, Opdorp, Opstal en Briel.

Buggenhout-centrum is ontstaan door ontginning van de noordelijke rand van het bos en ontwikkelde zich omheen de Sint-Niklaasparochiekerk. Het gehucht Opstal werd pas in 1905 een zelfstandige parochie met in dezelfde periode opgerichtte St.-Gerardus Majellakerk. Opdorp is gegroeid rond de zogenaamde dries of het begraasde en beboomde dorpsplein met Sint-Amandusparochiekerk. De oude Briel bij de Schelde is vermoedelijk de oudste wijk met vroegmiddeleeuwse nederzettingen en zogenaamde Brielkapel. "Briel" was een toponiem dat een laag gelegen, vochtig gebied, begroeid met gras en kreupelhout aanduidde. Soms werd de benaming gebruikt voor de omschrijving van een omheinde plaats waar vee bijeen gedreven werd (verwante namen hiervan zijn bruul en brogel). Het betrof dan een woest, onbebouwd en gemeenschappelijk stuk land. .Briel. houdt dus verband met een verspreide plaatsaanduiding en betreft dus geen specifieke eigennaam.


Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Afgestorven populier als hoekboom

 • Omvat
  Begraafplaats

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Brielstraat

 • Omvat
  Broekstraat

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Genthof

 • Omvat
  Hanenstraat

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Kapel Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

 • Omvat
  Kasteelstraat

 • Omvat
  Kerkstraat

 • Omvat
  Kloosterstraat

 • Omvat
  Krapstraat

 • Omvat
  Maalderijstraat

 • Omvat
  Mandekensstraat

 • Omvat
  Maricolenweg

 • Omvat
  Nieuwstraat

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand

 • Omvat
  Opgaande eik in de perceelsrand

 • Omvat
  Pastorie Sint-Niklaasparochie met tuin

 • Omvat
  Rest van rij arbeiderswoningen

 • Omvat
  Scheldestraat

 • Omvat
  Twee opgaande eiken in de perceelsrand

 • Omvat
  Van Keer's Hof

 • Omvat
  Varentstraat

 • Omvat
  Verlorenweg

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Glycine

 • Omvat
  Weiveld

 • Omvat
  Weiveldkapel

 • Omvat
  Wiesbeek

 • Omvat
  Woning Van Humbeeck

 • Is deel van
  Buggenhout


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Buggenhout [online], https://id.erfgoed.net/themas/14387 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.