Geografisch thema

Kachtem

ID: 14455   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14455

Beschrijving

Kleine deelgemeente van Izegem van 517 ha. En met 2784 inwoners (02.1999), gelegen in zandlemig Vlaanderen. Landbouw- en woondorp gelegen aan het in 1872 in gebruik genomen kanaal Roeselare-Leie. Vrij vlak landschap doorsneden door de Roobeek, de Munksewalbeek en de Mandelbeek, die de grens met Izegem vormt, maar nu ingekokerd is. Het hoogste punt is gelegen op de "Hoge Bilten" (29 m).

De oudste vermelding als Cakingehem dateert uit 1080 en zou "het huis van de Kakingen" betekenen. In 116 wordt het patronaatsrecht van de kapel overgedragen aan het St.-Bertinus-adbij van St.-Omaars.

In 1119 wordt Kachtem, samen met Oekene, afgescheiden van de moederkerk van Rumbeke en verheven tot een zelfstandige parochie. Tot in 1561 is het patronaat van de kerk in handen van St.-Bertinusabdij van St.-Omaars (Bisdom Doornik). Daarna hangt de kerk achtereenvolgens af van het bisdom Brugge, Gent en Brugge.

Tijdens het Ancien Régime ligt de parochie Kachtem ten dele onder de Zaal van Ieper (Oost-Ieperambacht) en ten dele onder de kasselrij van Kortrijk, (roede van Menen). Het huidige grondgebied was verspreid over zeven heerlijkheden. De belangrijkste heerlijkheden zijn de heerlijkheid van Rhode en Kachtem en de heerlijkheid van Mesegem. L.g. behoorde toe aan de prins van Izegem.

Midden XVI maakt Kachtem deel uit van de belangrijke industrieketen van de Mandelse blauwlinnenfabricatie. In XIX b is Kachtem ingeschakeld in de bloeiende Roeselaarse linnenweverij, gebaseerd op huisarbeid. In de loop der tijd waren er drie molens op het grondgebied Kachtem, thans bleef geen enkele molen bewaard.

Tijdens W.O. I: tal van vernielingen op "schuwe maandag" (19 oktober 1914), vermits Kachtem in de vuurlinie ligt bij gevechten tussen het Duitse en Engelse leger.

Klein straatdorp, voorheen getypeerd door twee bewoningskernen, cf. o.m. Ferrariskaart (1770-1778), Atlas der buurtwegen (1843) en Vander Maelenkaart (ca. 1850), die met elkaar verbonden worden door de Hogestraat: i.e. Kachtemseplein gedomineerd door de St.-Jan-de-Doperkerk en de wijk z.g. "het Hooghe".

Thans geëvolueerd tot kerndorp t.g.v. recente verkavelingen tussen deze twee woonkernen, ten O; en W. van de Hogestraat (fig. 305).

Bebouwing vnl. bestaande uit breedhuizen uit XIX d en XX A, met lijstgevels van één à twee bouwl. onder pannen zadeldaken. Naast woonfunctie heeft het dorp ook een socio-religieuze functie met de aanwezigheid van het klooster van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo met bijhorende school en rusthuis.

Buiten de dorpskom, verspreide hoevebouw meestal met losse bestanddelen en veelal met oudere kern o.m. het z.g. "Meeseghemgoed", dat door de grenscorrectie in 1982 (aanleg A17), thans gelegen is op Roeselaars grondgebied.

  • VANDROMME A., Kennismaking met Kachtem, in Ten Mandere, nr. 1, 1977, p. 40-53.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties