Geografisch thema

Sint-Amandswijk

ID: 14459   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14459

Beschrijving

Wijk tussen de Brugge-, Doel- en Weststraat. De Nieuw- en Sint-Amandsstraat, aangelegd in het eerste kwart van de 20ste eeuw; op 19de-eeuwse kaarten en de in 1910 herziene kaart van het Militair Cartografisch Instituut is hun tracé slechts aangeduid als een landweg met beperkte landelijke bebouwing. Op de historisch-economische kaart van hoofdonderwijzer O. Kerckhof (1908) is de het tracé van de Nieuwstraat echter reeds aangegeven, met aanduiding van een weverij van meubelstoffen.

De Koning Boudewijnstraat, de H. Verriest- en de P. Benoitstraat, aangelegd in het derde kwart van de 20ste eeuw, vormen samen met een gedeelte van de Sint-Amandsstraat een rechthoekig plein waarrond sociale woningbouw van circa 1952.

  • Coöperatieve Vennootschap "De Mandelbeek", Jaarverslag 1997.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 2001


Relaties