Geografisch thema

Rumbeeksesteenweg (Rumbeke)

ID
1449
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1449

Beschrijving

Geasfalteerde hoofdstraat, ook oude uitvalsweg, van de dorpskom naar Roeselare toe, zie Ferrariskaart (1770-1778); in oorsprong aardeweg, vanaf 1840 gekasseid. Gebogen tracé, vrij brede straat vanaf de wijk zogenaamd "Goede Koop" (Blinde Rodenbachstraat/ Louis Leynstraat/ Koningsstraat). Tot de fusie van 1977 Roeselaarsestraat genaamd, vandaar ook de dalende nummering naar Roeselare toe. Zowel handels- als woonfunctie, met toenemende concentratie van winkels naar het centrum toe. Voornamelijk 19de-eeuwse en eerste helft 20ste-eeuwse rijbebouwing met naar de periferie toe losse bebouwing met onder meer enkele hoeven; ook voormalige brouwerij. Ook vestigingsplaats van de Vrije Basisschool (zie Kloosterstraat). Heterogeen straatbeeld voornamelijk tegenover nieuwbouw en vernieuwde parementen (nummers 425-427, 450, 454, 438-440, 479).

Basisbebouwing: breedhuizen met variërende gevelbreedte en twee bouwlagen voornamelijk onder pannen (mechanische) zadeldaken, maar ook tent- (nummer 420) en schilddaken (nummer 418).

Eenvoudige baksteenarchitectuur soms getypeerd door gebruik van lichtere sierbaksteen voor aflijnende tandfriezen, onder meer nummer 455-457, en muurbanden nummer 478; voorts gecementeerde lijstgevels. Nummer 419-421, vermeldenswaardige eenheidsbebouwing van 1914; twee arbeidershuisjes volgens spiegelbeeldschema; tot mansardedak verbouwd zadeldak (volgens bouwplan), typerende gekoppelde vensters onder strekse boog. Nummer 427-439, eclectisch breedhuis, aanleunend bij de neo-Vlaamse-renaissancestijl; kenmerkende ontlastingsbogen met engelenhoofdjes; bakstenen onderdorpels.

Enkele puien van voormalige buurtwinkels: nummer 429, met bewaarde drieledige houten pui. Nummer 456, met aangepaste art-decowinkelpui van 1937.

Interbellumarchitectuur aansluitend bij de 19de-eeuwse baksteenarchitectuur, onder meer nummer 474, gewijzigd in 1929, naar ontwerp van J. Lagae. Nummer 422-426, eenheidsbebouwing van drie winkel-woonhuizen + opslagplaats, hersteld en veranderd in 1931, naar ontwerp van architect J. Van Damme (Rumbeke); typerende tweezijdige erkertjes op getrapte console en baksteenverbanden.

Ook enkele huizen aansluitend bij de regionalistische wederopbouwstijl, onder meer nummer 396, naar ontwerp van M. Dinnewet (Brugge), 1920, getypeerd door Brugse travee. Nummer 459/ Sint-Blasiusstraat, voormalig winkel-/woonhuis van 1933, naar ontwerp van J. Van Damme (Rumbeke). Sterk aangepast hoekpand. Verticale ritmering van de lijstgevel door geprofileerde pilaster op getrapte console en bekroond door kapiteel met uitgewerkt bloemenmotief. Nummer 472 met gevelparement van witgeglazuurde baksteen. Variatie door rondboog-, getoogde en rechthoekige vensters. Voorts op de wijk zogenaamd "Goede Koop", een groep van twaalf woningen, naar ontwerp van G. Vandekerckhoven en in opdracht van de Samenwerkende Bouwmaatschappij "Eigen Heerd", van 1922. De eenheid van de groep woonhuizen werd gewijzigd door verbouwingen en nieuwe parementen. Best bewaard ensemble: nummer 5-7, samenstel van twee enkelhuizen, nummer 5 oplopend in puntgevel; rondbogige benedenvensters; bewaard houtwerk.

 • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Geweten, 11305.
 • Stadsarchief Roeselare, 266/1914, 967/1929, 1102/1931, 1241/1933, 1623/1937.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning J. Van Damme

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning met kapel

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van F. Vanhee

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen naar ontwerp van Ernest Apers

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing ontworpen door Maurice Dinnewet

 • Omvat
  Herberg Goede koop

 • Omvat
  Hoeve Seminariegoet

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Villa Wijnbeke

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Rumbeke

 • Is gerelateerd aan
  Rumbeeksesteenweg (Roeselare)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rumbeeksesteenweg (Rumbeke) [online] https://id.erfgoed.net/themas/1449 (Geraadpleegd op )